Найпопулярніше на сайті

Завантаження:
Рефераты | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за завантаженнями


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 889
 2. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 618
 3. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 559
 4. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 509
 5. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 476
 6. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 470
 7. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 449
 8. Біржа та біржова торгівля - 437
 9. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 426
 10. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 406
 11. Р – елементи ІV групи - 402
 12. Аналіз та економічна оцінка операцій з цінними паперами - 396
 13. Суть та види цінних паперів. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. Формування ринку цінних паперів в Україні - 395
 14. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 393
 15. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 382
 16. Шпаргалки з міжнародної економіки - 374
 17. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 374
 18. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 374
 19. Електро та газозварювання - 373
 20. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 373
 21. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 367
 22. Україна на міжнародному ринку цінних паперів - 366
 23. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку - 365
 24. Місцеві бюджети в Україні - 365
 25. Товарні біржі, товарнібіржі на Україні - 360
 26. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") - 358
 27. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні - 353
 28. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 352
 29. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 350
 30. Мовні і мовленнєві компетентності - 344
 31. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 344
 32. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 343
 33. Організація грошових розрахунків підприємства - 343
 34. Писанкарство в українських школах - 341
 35. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 339
 36. Екологічна енергетика. Продукти згорання при утилізації відходів - 337
 37. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства - 336
 38. Господарство України у 1939-1990-их роках - 330
 39. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 329
 40. Державне казначейство України, казначейська система - 329
 41. Штучні та синтетичні волокна - 328
 42. Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - 328
 43. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 327
 44. Електронний трейдинг – сучасна технологія біржової торгівлі - 326
 45. Первинне публічне розміщення цінних паперів як інструмент виходу на світовий фондовий ринок - 324
 46. Нітрати. Азотні добрива - 323
 47. Охорона праці жінок та неповнолітніх за трудовим законодавством - 318
 48. Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я - 318
 49. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою - 316
 50. Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - 314
 51. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 314
 52. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 313
 53. Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - 313
 54. Теорія бісоціації у психологи творчості. А. Кестлер (1905—1983) - 312
 55. Моделі поведінки виробників - 312
 56. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - 312
 57. Основи кошторисного планування - 312
 58. Виробничі шкідливості, методи захисту від їх негативного впливу - 310
 59. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 309
 60. Видатні оратори - 308
 61. Цінні папери: основні види, вартісні фактори. - 308
 62. Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо-кутнику, смузі (за вибором учня) - 307
 63. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 307
 64. Психологічні особливості взаємин батьків і дітей - 304
 65. Засоби індивідуального захисту - 304
 66. Вода і її роль в житті людини - 304
 67. Виробничі шкідливості в робочій зоні та їх вплив на працівників - 302
 68. Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва - 302
 69. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 302
 70. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 302
 71. Проблеми освоєння запозичених мовних одиниць - 300
 72. Агропромислова інтеграція України до ЄС і СНД - 300
 73. Вишивка. Декоративний рушник - 299
 74. Формування позитивного іміджу організації - 299
 75. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 299
 76. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 299
 77. Хімічний склад природних вод - 298
 78. Дипломатичне листування, практичне завдання - 295
 79. Стратегія структури капіталу - 295
 80. Терморегуляція організму людини в процесі праці - 293
 81. Використання різних технік на уроках образотворчого мистецтва - 293
 82. Безробіття, як економічне явище, втрати від безробіття, безробіття у різних країнах - 293
 83. Міклош Хорті в угорській історії - 293
 84. Шпаргалка з ТДП - 292
 85. Фінансова система Японії - 292
 86. Відтворення основних фондів - 292
 87. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 292
 88. Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - 291
 89. Основи агрохімії - 291
 90. Регулювання біржової діяльності через оподаткування. правове регулювання біржової діяльності за кордоном - 291
 91. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 290
 92. Ринок праці. Механізм функціонування ринку праці - 290
 93. Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами Підприємства (КП “Казка”) - 290
 94. Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати на ПП”Ранок” - 290
 95. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 290
 96. Синтетичні миючі засоби. Мила - 290
 97. Басейн річки Дунай: становлення і розвиток гідролого - гідрохімічних досліджень та їх основні напрямки - 289
 98. Загальна характеристика правової природи Національного банку України - 289
 99. Мова, мовлення, мовленнєва діяльність - 288
 100. Комерційний ризик - 288