Найпопулярніше на сайті

Завантаження:
Рефераты | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за завантаженнями


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 907
 2. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 625
 3. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 567
 4. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 516
 5. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 485
 6. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 477
 7. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 458
 8. Біржа та біржова торгівля - 445
 9. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 434
 10. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 415
 11. Р – елементи ІV групи - 411
 12. Аналіз та економічна оцінка операцій з цінними паперами - 403
 13. Суть та види цінних паперів. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. Формування ринку цінних паперів в Україні - 401
 14. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 399
 15. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 390
 16. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 383
 17. Електро та газозварювання - 381
 18. Шпаргалки з міжнародної економіки - 381
 19. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 381
 20. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 381
 21. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 377
 22. Україна на міжнародному ринку цінних паперів - 373
 23. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку - 372
 24. Місцеві бюджети в Україні - 370
 25. Товарні біржі, товарнібіржі на Україні - 367
 26. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") - 364
 27. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 360
 28. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні - 360
 29. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 359
 30. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 354
 31. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 353
 32. Організація грошових розрахунків підприємства - 352
 33. Мовні і мовленнєві компетентності - 351
 34. Писанкарство в українських школах - 350
 35. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 347
 36. Екологічна енергетика. Продукти згорання при утилізації відходів - 345
 37. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства - 342
 38. Господарство України у 1939-1990-их роках - 338
 39. Державне казначейство України, казначейська система - 338
 40. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 337
 41. Штучні та синтетичні волокна - 336
 42. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 335
 43. Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - 335
 44. Електронний трейдинг – сучасна технологія біржової торгівлі - 332
 45. Нітрати. Азотні добрива - 330
 46. Первинне публічне розміщення цінних паперів як інструмент виходу на світовий фондовий ринок - 329
 47. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 326
 48. Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я - 326
 49. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою - 325
 50. Охорона праці жінок та неповнолітніх за трудовим законодавством - 324
 51. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 322
 52. Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - 321
 53. Основи кошторисного планування - 320
 54. Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - 320
 55. Моделі поведінки виробників - 319
 56. Виробничі шкідливості, методи захисту від їх негативного впливу - 318
 57. Теорія бісоціації у психологи творчості. А. Кестлер (1905—1983) - 318
 58. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - 318
 59. Видатні оратори - 316
 60. Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо-кутнику, смузі (за вибором учня) - 316
 61. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 316
 62. Вода і її роль в житті людини - 316
 63. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 315
 64. Цінні папери: основні види, вартісні фактори. - 315
 65. Психологічні особливості взаємин батьків і дітей - 311
 66. Засоби індивідуального захисту - 311
 67. Виробничі шкідливості в робочій зоні та їх вплив на працівників - 310
 68. Вишивка. Декоративний рушник - 310
 69. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 310
 70. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 309
 71. Агропромислова інтеграція України до ЄС і СНД - 309
 72. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 309
 73. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 308
 74. Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва - 307
 75. Проблеми освоєння запозичених мовних одиниць - 306
 76. Формування позитивного іміджу організації - 305
 77. Хімічний склад природних вод - 305
 78. Безробіття, як економічне явище, втрати від безробіття, безробіття у різних країнах - 304
 79. Використання різних технік на уроках образотворчого мистецтва - 302
 80. Терморегуляція організму людини в процесі праці - 301
 81. Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами Підприємства (КП “Казка”) - 301
 82. Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати на ПП”Ранок” - 301
 83. Шпаргалка з ТДП - 300
 84. Міклош Хорті в угорській історії - 300
 85. Дипломатичне листування, практичне завдання - 300
 86. Фінансова система Японії - 300
 87. Відтворення основних фондів - 300
 88. Стратегія структури капіталу - 300
 89. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 300
 90. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 298
 91. Ринок праці. Механізм функціонування ринку праці - 298
 92. Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - 298
 93. Основи агрохімії - 298
 94. Антимонопольна політика держави та її сутність - 297
 95. Синтетичні миючі засоби. Мила - 297
 96. Конституція США 1787 року ( розробка, зміст, оцінка ) - 296
 97. Басейн річки Дунай: становлення і розвиток гідролого - гідрохімічних досліджень та їх основні напрямки - 296
 98. Загальна характеристика правової природи Національного банку України - 296
 99. Добрива - 296
 100. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій - 295