Найпопулярніше на сайті

Завантаження:
Рефераты | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за завантаженнями


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 826
 2. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 589
 3. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 531
 4. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 478
 5. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 448
 6. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 438
 7. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 420
 8. Біржа та біржова торгівля - 410
 9. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 395
 10. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 381
 11. Р – елементи ІV групи - 375
 12. Суть та види цінних паперів. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. Формування ринку цінних паперів в Україні - 371
 13. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 370
 14. Аналіз та економічна оцінка операцій з цінними паперами - 369
 15. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 354
 16. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 347
 17. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 347
 18. Шпаргалки з міжнародної економіки - 346
 19. Електро та газозварювання - 344
 20. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 342
 21. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку - 341
 22. Місцеві бюджети в Україні - 341
 23. Україна на міжнародному ринку цінних паперів - 341
 24. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 340
 25. Товарні біржі, товарнібіржі на Україні - 340
 26. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") - 337
 27. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні - 329
 28. Мовні і мовленнєві компетентності - 320
 29. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 319
 30. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 316
 31. Організація грошових розрахунків підприємства - 316
 32. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства - 316
 33. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 315
 34. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 314
 35. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 312
 36. Писанкарство в українських школах - 310
 37. Екологічна енергетика. Продукти згорання при утилізації відходів - 310
 38. Господарство України у 1939-1990-их роках - 303
 39. Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - 303
 40. Первинне публічне розміщення цінних паперів як інструмент виходу на світовий фондовий ринок - 303
 41. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 300
 42. Нітрати. Азотні добрива - 299
 43. Штучні та синтетичні волокна - 297
 44. Державне казначейство України, казначейська система - 295
 45. Електронний трейдинг – сучасна технологія біржової торгівлі - 295
 46. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 294
 47. Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я - 293
 48. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою - 291
 49. Охорона праці жінок та неповнолітніх за трудовим законодавством - 291
 50. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 288
 51. Видатні оратори - 287
 52. Теорія бісоціації у психологи творчості. А. Кестлер (1905—1983) - 287
 53. Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - 287
 54. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 287
 55. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - 287
 56. Моделі поведінки виробників - 286
 57. Основи кошторисного планування - 284
 58. Цінні папери: основні види, вартісні фактори. - 284
 59. Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - 283
 60. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 280
 61. Виробничі шкідливості, методи захисту від їх негативного впливу - 279
 62. Психологічні особливості взаємин батьків і дітей - 278
 63. Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо-кутнику, смузі (за вибором учня) - 278
 64. Виробничі шкідливості в робочій зоні та їх вплив на працівників - 277
 65. Вода і її роль в житті людини - 276
 66. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 276
 67. Проблеми освоєння запозичених мовних одиниць - 274
 68. Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва - 274
 69. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 274
 70. Стратегія структури капіталу - 273
 71. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 272
 72. Хімічний склад природних вод - 272
 73. Формування позитивного іміджу організації - 271
 74. Засоби індивідуального захисту - 271
 75. Відтворення основних фондів - 271
 76. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 271
 77. Вишивка. Декоративний рушник - 270
 78. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 270
 79. Розвиток мікології крізь призму наукової діяльності українських учених-мікологів - 269
 80. Агропромислова інтеграція України до ЄС і СНД - 269
 81. Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - 269
 82. Безробіття, як економічне явище, втрати від безробіття, безробіття у різних країнах - 268
 83. Дипломатичне листування, практичне завдання - 268
 84. Синтетичні миючі засоби. Мила - 268
 85. Регулювання біржової діяльності через оподаткування. правове регулювання біржової діяльності за кордоном - 268
 86. Терморегуляція організму людини в процесі праці - 267
 87. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 267
 88. Міклош Хорті в угорській історії - 266
 89. Загальна характеристика правової природи Національного банку України - 266
 90. Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах - 266
 91. Фінансова система Японії - 265
 92. Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - 265
 93. Основи агрохімії - 265
 94. Ринок праці. Механізм функціонування ринку праці - 264
 95. Мова, мовлення, мовленнєва діяльність - 263
 96. Комерційний ризик - 263
 97. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 263
 98. Кобилянська Ольга. Повість “Земля” і біографія - 263
 99. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 263
 100. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 262