Найпопулярніше на сайті

Завантаження:
Рефераты | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за завантаженнями


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 1134
 2. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 751
 3. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 708
 4. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 652
 5. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 620
 6. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 613
 7. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 610
 8. Біржа та біржова торгівля - 610
 9. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні - 601
 10. Аналіз та економічна оцінка операцій з цінними паперами - 571
 11. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 562
 12. Суть та види цінних паперів. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. Формування ринку цінних паперів в Україні - 561
 13. Р – елементи ІV групи - 545
 14. Україна на міжнародному ринку цінних паперів - 544
 15. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 541
 16. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 537
 17. Електро та газозварювання - 531
 18. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю - 526
 19. Товарні біржі, товарнібіржі на Україні - 526
 20. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 525
 21. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 519
 22. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 518
 23. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 514
 24. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 508
 25. Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - 507
 26. Аїр звичайний (лепеха звичайна), Acorus calamus L, - 505
 27. Електронний трейдинг – сучасна технологія біржової торгівлі - 504
 28. Місцеві бюджети в Україні - 503
 29. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 495
 30. Інфраструктура ринку фінансових послуг - 495
 31. Аналіз бюджетного дефіциту України та методи його подолання - 494
 32. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 493
 33. Шпаргалки з міжнародної економіки - 489
 34. Брокерська діяльність на біржі - 485
 35. Первинне публічне розміщення цінних паперів як інструмент виходу на світовий фондовий ринок - 485
 36. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 484
 37. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку - 483
 38. Японія у другій половині XX століття - 481
 39. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 479
 40. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 479
 41. Повноваження місцевого самоврядування - 478
 42. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 476
 43. Мовні і мовленнєві компетентності - 475
 44. Писанкарство в українських школах - 475
 45. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") - 473
 46. Державне казначейство України, казначейська система - 472
 47. Організація грошових розрахунків підприємства - 471
 48. Цінні папери: основні види, вартісні фактори. - 471
 49. Ферум (Fe) - 470
 50. Екологічна енергетика. Продукти згорання при утилізації відходів - 468
 51. Первісні графічні елементи в композиції - 466
 52. Штучні та синтетичні волокна - 466
 53. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 465
 54. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 465
 55. Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо-кутнику, смузі (за вибором учня) - 463
 56. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 463
 57. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 461
 58. Становлення організаційних засад муніципального руху в Україні - 460
 59. Господарство України у 1939-1990-их роках - 460
 60. Оцінка вартості земельної ділянки, будівель, споруд. Визначення вартості машин і обладнання - 459
 61. Ділова риторика - 459
 62. Теорія бісоціації у психологи творчості. А. Кестлер (1905—1983) - 459
 63. Суть, види і особливості операторської праці - 458
 64. Вода і її роль в житті людини - 458
 65. Стародавня і сучасна кухня - 456
 66. Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я - 454
 67. Розрахунок показників для визначення ефективності інвестицій - 453
 68. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства - 452
 69. Інфляційні очікування - 451
 70. Політична культура. Політична культура сучасної України - 450
 71. Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - 450
 72. Вуглець і вуглецеві матеріали - 450
 73. Використання різних технік на уроках образотворчого мистецтва - 448
 74. Біоценоз – компонент екосистеми - 448
 75. Активи недержавного пенсійного забезпечення - 447
 76. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою - 446
 77. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 446
 78. Добрива - 446
 79. Вивчення політики організації в області поліпшення управління міжнародної діяльності - 445
 80. Основи кошторисного планування - 445
 81. Історія ораторського мистецтва - 444
 82. Особливості взаємозв’язку стилю управлінської діяльності та типу поведінки при розв’язанні конфлікту - 443
 83. Хімічний склад природних вод - 443
 84. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - 442
 85. Львівська область – економічний потенціал району - 441
 86. Формування системи управління ресурсозбереженням на підприємстві - 440
 87. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 440
 88. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 439
 89. Роль хімії в медицині - 439
 90. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 438
 91. Вишивка. Декоративний рушник - 438
 92. Нітрати. Азотні добрива - 438
 93. Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва - 437
 94. Ринок капіталів. Інвестування - 437
 95. Поняття пропозиції. Ринкова рівновага - 436
 96. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 436
 97. Державний кредит - 435
 98. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 434
 99. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 434
 100. Виробничі шкідливості, методи захисту від їх негативного впливу - 433