Найпопулярніше на сайті

Завантаження:
Рефераты | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за завантаженнями


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 918
 2. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 630
 3. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 574
 4. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 520
 5. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 489
 6. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 484
 7. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 466
 8. Біржа та біржова торгівля - 454
 9. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 441
 10. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 423
 11. Р – елементи ІV групи - 416
 12. Аналіз та економічна оцінка операцій з цінними паперами - 410
 13. Суть та види цінних паперів. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. Формування ринку цінних паперів в Україні - 407
 14. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 406
 15. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 397
 16. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 390
 17. Шпаргалки з міжнародної економіки - 389
 18. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 387
 19. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 387
 20. Електро та газозварювання - 386
 21. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 383
 22. Україна на міжнародному ринку цінних паперів - 379
 23. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку - 377
 24. Місцеві бюджети в Україні - 377
 25. Товарні біржі, товарнібіржі на Україні - 372
 26. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") - 371
 27. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 368
 28. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні - 365
 29. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 364
 30. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 361
 31. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 359
 32. Організація грошових розрахунків підприємства - 358
 33. Мовні і мовленнєві компетентності - 357
 34. Писанкарство в українських школах - 355
 35. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 353
 36. Екологічна енергетика. Продукти згорання при утилізації відходів - 351
 37. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 346
 38. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства - 345
 39. Державне казначейство України, казначейська система - 343
 40. Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - 343
 41. Господарство України у 1939-1990-их роках - 342
 42. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 341
 43. Штучні та синтетичні волокна - 341
 44. Електронний трейдинг – сучасна технологія біржової торгівлі - 339
 45. Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я - 335
 46. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою - 334
 47. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 333
 48. Нітрати. Азотні добрива - 333
 49. Первинне публічне розміщення цінних паперів як інструмент виходу на світовий фондовий ринок - 332
 50. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 330
 51. Охорона праці жінок та неповнолітніх за трудовим законодавством - 327
 52. Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - 327
 53. Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - 326
 54. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - 325
 55. Основи кошторисного планування - 325
 56. Моделі поведінки виробників - 324
 57. Виробничі шкідливості, методи захисту від їх негативного впливу - 323
 58. Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо-кутнику, смузі (за вибором учня) - 323
 59. Вода і її роль в житті людини - 323
 60. Видатні оратори - 322
 61. Теорія бісоціації у психологи творчості. А. Кестлер (1905—1983) - 322
 62. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 322
 63. Цінні папери: основні види, вартісні фактори. - 322
 64. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 321
 65. Засоби індивідуального захисту - 317
 66. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 316
 67. Агропромислова інтеграція України до ЄС і СНД - 316
 68. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 316
 69. Психологічні особливості взаємин батьків і дітей - 315
 70. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 315
 71. Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва - 314
 72. Виробничі шкідливості в робочій зоні та їх вплив на працівників - 313
 73. Вишивка. Декоративний рушник - 313
 74. Проблеми освоєння запозичених мовних одиниць - 312
 75. Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами Підприємства (КП “Казка”) - 312
 76. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 312
 77. Формування позитивного іміджу організації - 311
 78. Хімічний склад природних вод - 311
 79. Безробіття, як економічне явище, втрати від безробіття, безробіття у різних країнах - 308
 80. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 308
 81. Основи агрохімії - 308
 82. Використання різних технік на уроках образотворчого мистецтва - 307
 83. Дипломатичне листування, практичне завдання - 307
 84. Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати на ПП”Ранок” - 307
 85. Фінансова система Японії - 307
 86. Відтворення основних фондів - 307
 87. Терморегуляція організму людини в процесі праці - 305
 88. Шпаргалка з ТДП - 305
 89. Стратегія структури капіталу - 304
 90. Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - 304
 91. Міклош Хорті в угорській історії - 303
 92. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 302
 93. Антимонопольна політика держави та її сутність - 302
 94. Синтетичні миючі засоби. Мила - 302
 95. Теорія поетапного формування розумових дій. П. Я. Гальперін (1902 — 1988) - 301
 96. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 301
 97. Ринок праці. Механізм функціонування ринку праці - 301
 98. Особливості і форми доходів у країнах ринкової економіки - 301
 99. Басейн річки Дунай: становлення і розвиток гідролого - гідрохімічних досліджень та їх основні напрямки - 301
 100. Добрива - 301