Найпопулярніше на сайті

Завантаження:
Рефераты | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за завантаженнями


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 852
 2. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 599
 3. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 537
 4. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 485
 5. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 456
 6. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 446
 7. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 428
 8. Біржа та біржова торгівля - 418
 9. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 405
 10. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 386
 11. Р – елементи ІV групи - 381
 12. Суть та види цінних паперів. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. Формування ринку цінних паперів в Україні - 381
 13. Аналіз та економічна оцінка операцій з цінними паперами - 379
 14. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 377
 15. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 362
 16. Шпаргалки з міжнародної економіки - 356
 17. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 354
 18. Електро та газозварювання - 353
 19. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 353
 20. Україна на міжнародному ринку цінних паперів - 352
 21. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку - 350
 22. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 350
 23. Місцеві бюджети в Україні - 347
 24. Товарні біржі, товарнібіржі на Україні - 347
 25. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 346
 26. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") - 345
 27. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні - 338
 28. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 329
 29. Мовні і мовленнєві компетентності - 328
 30. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 327
 31. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 323
 32. Організація грошових розрахунків підприємства - 323
 33. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 321
 34. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 321
 35. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства - 320
 36. Екологічна енергетика. Продукти згорання при утилізації відходів - 318
 37. Писанкарство в українських школах - 317
 38. Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - 316
 39. Первинне публічне розміщення цінних паперів як інструмент виходу на світовий фондовий ринок - 312
 40. Державне казначейство України, казначейська система - 310
 41. Господарство України у 1939-1990-их роках - 309
 42. Електронний трейдинг – сучасна технологія біржової торгівлі - 309
 43. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 308
 44. Нітрати. Азотні добрива - 307
 45. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 304
 46. Штучні та синтетичні волокна - 304
 47. Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я - 300
 48. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою - 298
 49. Охорона праці жінок та неповнолітніх за трудовим законодавством - 298
 50. Моделі поведінки виробників - 295
 51. Теорія бісоціації у психологи творчості. А. Кестлер (1905—1983) - 294
 52. Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - 294
 53. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 294
 54. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 294
 55. Видатні оратори - 293
 56. Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - 293
 57. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - 292
 58. Цінні папери: основні види, вартісні фактори. - 292
 59. Основи кошторисного планування - 291
 60. Виробничі шкідливості, методи захисту від їх негативного впливу - 289
 61. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 288
 62. Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо-кутнику, смузі (за вибором учня) - 287
 63. Психологічні особливості взаємин батьків і дітей - 286
 64. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 284
 65. Виробничі шкідливості в робочій зоні та їх вплив на працівників - 283
 66. Вода і її роль в житті людини - 283
 67. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 283
 68. Проблеми освоєння запозичених мовних одиниць - 282
 69. Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва - 282
 70. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 281
 71. Стратегія структури капіталу - 280
 72. Вишивка. Декоративний рушник - 279
 73. Формування позитивного іміджу організації - 279
 74. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 279
 75. Засоби індивідуального захисту - 279
 76. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 279
 77. Відтворення основних фондів - 278
 78. Хімічний склад природних вод - 278
 79. Агропромислова інтеграція України до ЄС і СНД - 277
 80. Дипломатичне листування, практичне завдання - 276
 81. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 276
 82. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 276
 83. Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - 275
 84. Синтетичні миючі засоби. Мила - 275
 85. Регулювання біржової діяльності через оподаткування. правове регулювання біржової діяльності за кордоном - 275
 86. Розвиток мікології крізь призму наукової діяльності українських учених-мікологів - 274
 87. Безробіття, як економічне явище, втрати від безробіття, безробіття у різних країнах - 274
 88. Фінансова система Японії - 274
 89. Терморегуляція організму людини в процесі праці - 273
 90. Шпаргалка з ТДП - 273
 91. Загальна характеристика правової природи Національного банку України - 273
 92. Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - 273
 93. Міклош Хорті в угорській історії - 272
 94. Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами Підприємства (КП “Казка”) - 272
 95. Основи агрохімії - 272
 96. Використання різних технік на уроках образотворчого мистецтва - 271
 97. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 271
 98. Ринок праці. Механізм функціонування ринку праці - 271
 99. Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах - 271
 100. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій - 270