Найпопулярніше на сайті

Завантаження:
Рефераты | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за завантаженнями


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 964
 2. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 648
 3. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 595
 4. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 538
 5. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 511
 6. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 504
 7. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 489
 8. Біржа та біржова торгівля - 471
 9. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 459
 10. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 445
 11. Р – елементи ІV групи - 435
 12. Аналіз та економічна оцінка операцій з цінними паперами - 426
 13. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 424
 14. Суть та види цінних паперів. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. Формування ринку цінних паперів в Україні - 422
 15. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 418
 16. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні - 415
 17. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 411
 18. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 409
 19. Електро та газозварювання - 406
 20. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 405
 21. Шпаргалки з міжнародної економіки - 404
 22. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 398
 23. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку - 395
 24. Україна на міжнародному ринку цінних паперів - 395
 25. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 394
 26. Місцеві бюджети в Україні - 390
 27. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 383
 28. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") - 382
 29. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 381
 30. Товарні біржі, товарнібіржі на Україні - 381
 31. Писанкарство в українських школах - 379
 32. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 378
 33. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 376
 34. Мовні і мовленнєві компетентності - 376
 35. Організація грошових розрахунків підприємства - 376
 36. Екологічна енергетика. Продукти згорання при утилізації відходів - 370
 37. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 365
 38. Державне казначейство України, казначейська система - 364
 39. Господарство України у 1939-1990-их роках - 363
 40. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 361
 41. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства - 360
 42. Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - 358
 43. Штучні та синтетичні волокна - 357
 44. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 356
 45. Електронний трейдинг – сучасна технологія біржової торгівлі - 354
 46. Нітрати. Азотні добрива - 353
 47. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою - 352
 48. Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я - 352
 49. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 348
 50. Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо-кутнику, смузі (за вибором учня) - 347
 51. Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - 344
 52. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 344
 53. Вода і її роль в житті людини - 344
 54. Первинне публічне розміщення цінних паперів як інструмент виходу на світовий фондовий ринок - 344
 55. Виробничі шкідливості, методи захисту від їх негативного впливу - 343
 56. Основи кошторисного планування - 343
 57. Охорона праці жінок та неповнолітніх за трудовим законодавством - 341
 58. Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - 341
 59. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 341
 60. Цінні папери: основні види, вартісні фактори. - 341
 61. Теорія бісоціації у психологи творчості. А. Кестлер (1905—1983) - 340
 62. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - 340
 63. Моделі поведінки виробників - 339
 64. Використання різних технік на уроках образотворчого мистецтва - 336
 65. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 336
 66. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 336
 67. Видатні оратори - 335
 68. Засоби індивідуального захисту - 335
 69. Ферум (Fe) - 335
 70. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 334
 71. Агропромислова інтеграція України до ЄС і СНД - 333
 72. Брокерська діяльність на біржі - 333
 73. Виробничі шкідливості в робочій зоні та їх вплив на працівників - 332
 74. Психологічні особливості взаємин батьків і дітей - 331
 75. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 331
 76. Вишивка. Декоративний рушник - 330
 77. Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами Підприємства (КП “Казка”) - 330
 78. Хімічний склад природних вод - 330
 79. Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва - 329
 80. Безробіття, як економічне явище, втрати від безробіття, безробіття у різних країнах - 327
 81. Основи агрохімії - 327
 82. Формування позитивного іміджу організації - 326
 83. Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати на ПП”Ранок” - 326
 84. Дипломатичне листування, практичне завдання - 325
 85. Терморегуляція організму людини в процесі праці - 324
 86. Проблеми освоєння запозичених мовних одиниць - 324
 87. Шпаргалка з ТДП - 324
 88. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 324
 89. Ділова риторика - 323
 90. Міклош Хорті в угорській історії - 323
 91. Теорія поетапного формування розумових дій. П. Я. Гальперін (1902 — 1988) - 321
 92. Фінансова система Японії - 321
 93. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 320
 94. Басейн річки Дунай: становлення і розвиток гідролого - гідрохімічних досліджень та їх основні напрямки - 320
 95. Добрива - 320
 96. Особливості і форми доходів у країнах ринкової економіки - 319
 97. Відтворення основних фондів - 319
 98. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 319
 99. Ринок праці. Механізм функціонування ринку праці - 318
 100. Аїр звичайний (лепеха звичайна), Acorus calamus L, - 318