Найпопулярніше на сайті

Завантаження:
Рефераты | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за завантаженнями


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 872
 2. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 609
 3. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 549
 4. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 495
 5. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 468
 6. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 460
 7. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 438
 8. Біржа та біржова торгівля - 426
 9. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 415
 10. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 396
 11. Р – елементи ІV групи - 391
 12. Суть та види цінних паперів. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. Формування ринку цінних паперів в Україні - 389
 13. Аналіз та економічна оцінка операцій з цінними паперами - 388
 14. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 386
 15. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 372
 16. Шпаргалки з міжнародної економіки - 365
 17. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 363
 18. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 363
 19. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 363
 20. Електро та газозварювання - 362
 21. Україна на міжнародному ринку цінних паперів - 360
 22. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку - 359
 23. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 357
 24. Місцеві бюджети в Україні - 355
 25. Товарні біржі, товарнібіржі на Україні - 355
 26. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") - 351
 27. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні - 345
 28. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 342
 29. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 341
 30. Мовні і мовленнєві компетентності - 337
 31. Організація грошових розрахунків підприємства - 334
 32. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 333
 33. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 332
 34. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 330
 35. Писанкарство в українських школах - 327
 36. Екологічна енергетика. Продукти згорання при утилізації відходів - 327
 37. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства - 327
 38. Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - 324
 39. Державне казначейство України, казначейська система - 321
 40. Господарство України у 1939-1990-их роках - 319
 41. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 318
 42. Первинне публічне розміщення цінних паперів як інструмент виходу на світовий фондовий ринок - 317
 43. Електронний трейдинг – сучасна технологія біржової торгівлі - 317
 44. Нітрати. Азотні добрива - 315
 45. Штучні та синтетичні волокна - 315
 46. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 313
 47. Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я - 309
 48. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою - 308
 49. Охорона праці жінок та неповнолітніх за трудовим законодавством - 308
 50. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 305
 51. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 304
 52. Моделі поведінки виробників - 303
 53. Основи кошторисного планування - 303
 54. Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - 303
 55. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - 302
 56. Видатні оратори - 301
 57. Теорія бісоціації у психологи творчості. А. Кестлер (1905—1983) - 301
 58. Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - 301
 59. Цінні папери: основні види, вартісні фактори. - 301
 60. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 298
 61. Виробничі шкідливості, методи захисту від їх негативного впливу - 297
 62. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 297
 63. Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо-кутнику, смузі (за вибором учня) - 296
 64. Психологічні особливості взаємин батьків і дітей - 295
 65. Вода і її роль в житті людини - 295
 66. Проблеми освоєння запозичених мовних одиниць - 293
 67. Виробничі шкідливості в робочій зоні та їх вплив на працівників - 292
 68. Засоби індивідуального захисту - 292
 69. Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва - 291
 70. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 291
 71. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 291
 72. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 291
 73. Стратегія структури капіталу - 289
 74. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 288
 75. Вишивка. Декоративний рушник - 287
 76. Формування позитивного іміджу організації - 287
 77. Агропромислова інтеграція України до ЄС і СНД - 287
 78. Хімічний склад природних вод - 287
 79. Відтворення основних фондів - 286
 80. Терморегуляція організму людини в процесі праці - 284
 81. Безробіття, як економічне явище, втрати від безробіття, безробіття у різних країнах - 284
 82. Міклош Хорті в угорській історії - 284
 83. Дипломатичне листування, практичне завдання - 284
 84. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 284
 85. Регулювання біржової діяльності через оподаткування. правове регулювання біржової діяльності за кордоном - 284
 86. Фінансова система Японії - 283
 87. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 283
 88. Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - 283
 89. Використання різних технік на уроках образотворчого мистецтва - 282
 90. Шпаргалка з ТДП - 282
 91. Синтетичні миючі засоби. Мила - 282
 92. Основи агрохімії - 281
 93. Розвиток мікології крізь призму наукової діяльності українських учених-мікологів - 280
 94. Ринок праці. Механізм функціонування ринку праці - 280
 95. Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами Підприємства (КП “Казка”) - 280
 96. Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати на ПП”Ранок” - 280
 97. Загальна характеристика правової природи Національного банку України - 280
 98. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій - 279
 99. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 279
 100. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 279