Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 32084
 2. Р – елементи ІV групи - 9703
 3. Організація грошових розрахунків підприємства - 8104
 4. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 8084
 5. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 8035
 6. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 7713
 7. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 7697
 8. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5431
 9. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5208
 10. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 5149
 11. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4798
 12. Штучні та синтетичні волокна - 4517
 13. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4506
 14. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 4452
 15. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4361
 16. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 4311
 17. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4064
 18. Державне казначейство України, казначейська система - 4026
 19. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 3955
 20. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3693
 21. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3605
 22. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3401
 23. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3392
 24. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3328
 25. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3296
 26. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3291
 27. Сучасні методики викладання хімії - 3262
 28. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3156
 29. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3139
 30. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3104
 31. Електро та газозварювання - 3086
 32. Хімічний склад природних вод - 3084
 33. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3056
 34. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3033
 35. Основи агрохімії - 3030
 36. Виготовлення сукні - 3014
 37. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 2996
 38. Вода і її роль в житті людини - 2943
 39. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 2877
 40. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 2861
 41. Супутній нафтовий газ - 2792
 42. Економічна теорія як наука - 2754
 43. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 2747
 44. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2739
 45. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 2713
 46. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2709
 47. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2706
 48. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2698
 49. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2694
 50. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2690
 51. Технічні засоби у рослинництві - 2676
 52. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2663
 53. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2658
 54. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 2626
 55. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2597
 56. Кислоти - 2582
 57. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2545
 58. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2540
 59. Хімія і медицина - 2527
 60. Основи кошторисного планування - 2509
 61. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2461
 62. Алюміній - 2446
 63. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2407
 64. Роль хімії в медицині - 2388
 65. Коксування вугілля - 2384
 66. Кам’яне вугілля і його добування - 2382
 67. Основні поняття і закони хімії - 2367
 68. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2365
 69. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2365
 70. Місце хімії серед природничих наук - 2358
 71. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2343
 72. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2308
 73. Форми (джерела) права - 2301
 74. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2294
 75. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2294
 76. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2292
 77. Альдегіди і карбонові кислоти - 2292
 78. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2291
 79. Класифікація твердих горючих копалин - 2286
 80. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2284
 81. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2281
 82. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2276
 83. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2273
 84. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2266
 85. Основні закономірності хімічних реакцій - 2265
 86. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 2262
 87. Каучук - 2257
 88. Добрива - 2240
 89. Солі, їх склад, назви, значення - 2223
 90. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2215
 91. Хімія і екологія - 2214
 92. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 2214
 93. Виробництво сульфатної кислоти - 2213
 94. Полімери - 2209
 95. Ферум (Fe) - 2208
 96. Лантан - 2198
 97. Природні і синтетичні волокна - 2198
 98. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 2194
 99. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 2189
 100. Органічні кислоти та солі - 2175