Сторінка
1

Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання

ЗАВДАННЯ

Для виконання курсової роботи з дисципліни « Планування та організація діяльності підприємства»

Тема завдання Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного преплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання

Пояснювальна записка до курсової роботи складається з розділів:

Вступ

1. Розрахунок плану виробництва продукції.

2. Розрахунок собівартості продукції.

3. Розрахунок оптової ціни.

4. Розрахунок обсягу реалізації.

5. Розрахунок техніко-економічних показників.

ВСТУП

Одне з найбільш популярних виробництв текстильної промисловості — трикотажне. В Україні переважає виробництво білизняного трикотажу і панчішно-шкарпеткових виробів. Трикотажна промисловість тяжіє до районів з великою щільністю населення, бо виробництво зорієнтовано на споживача . Ця спеціалізована галузь продукує в'язані вироби з різних пряж: бавовняної, вовняної, хімічного волокна та змішаних волокон. Найбільші центри трикотажної промисловості: Київ, Харків, Житомир, Львів, Одеса, Донецьк, Миколаїв, Луганськ, Кременчук та інші. Разом в Україні діє понад 60 підприємств трикотажної промисловості. У структурі трикотажних виробів переважає виробницт во панчішно-шкарпеткових виробів та білизняного трикотажу. За рівнем виробництва тканин у Європі Україна теж займає провідне місце. Випуск бавовняних тканин у республіці (0,6 млрд. м2) знаходиться приблизно на рівні Франції(0,7), Румунії(0,7), Польщі(0,8 млрд. м2); вовняних тканин(74 млн. м2) Великобританії(98), Болгарії(67 млн. м2). За випуском шовкових(300 млн. м 2) тканин республіка значно відстає від більшості країн Європи (крім Польщі—156, Румунії—110). Текстильна промисловість тісно пов'язана з сільським господарством, галузями машинобудування та хімічною промисловістю. Сільське господарство забезпечує текстильну промисловість окремими видами сировини, машинобудування — обладнанням, хімічна промисловість — хімічними волокнами, барвниками .Ще однією з особливостей розміщення підприємств текстильної промисловості є територіальне їх сполучення з важкою індустрією, наприклад металургією, що дозволяє раціонально використовувати трудові ресурси. Як правило, текстильна промисловість частіше за все є в тому або іншому територіальному комплексі як додаткова галузь (або галузі), що обслуговує, але іноді вона відіграє ще й районотвірну роль. Виділяють наступні ключові фактори розміщення підприємств текстильної промисловості: споживчий, сировинний, забезпеченість трудовими ресурсами. Територіальна організація текстильної промисловості зумовлена перш за все впливомвом споживчого та сировинних факторів. Кожен із цих факторів діє по-різному — залежно від стадії виробництва та техніко-економічних особливостей тієї або іншої галузі. Окрім галузевого та споживчих факторів, велике значення має забезпеченість тієї або іншої території робочою силою. Підприємства первинної переробки сировини мають велику кількість відходів (до 30—40% ваги вихідної сировини) і тому rf3~r| до сировинних баз. Волокнисті культури обробляють у місцях їхнього виробництва, а тваринницька сировина піддається первинній переробці далеко від сировинних баз. Так, миття вовни можна здійснювати на шляху транспортування сировини за наявності водо- та паливопостачання. Розміщення виробництва шкіри може бути сполучене як з тваринницькою базою, так і з центром споживання м'яса. На розміщення текстильної промисловості великий вплив справляє науково-технічна революція. Це відбивається перш за все на концентрації текстильного виробництва, на зміні його сировинної бази. Натуральне волокно поступово витісняється хімічними волокнами. Велика кількість тканин виробляється з сумішей натуральних і хімічних волокон.

1.Розрахунок плану виробництва продукції

1.1. Розрахунок режимного фонду роботи обладнання за рік

Кількість годин роботи обладнання за рік визначається за формулою:

Тр = Д ∙ Тзм ∙ Кзм

Де Д – кількість робочих днів за рік,

Тзм – тривалість зміни, годин,

Кзм – коефіцієнт змінності (кілк. Змін)

Тр = 252*8*2 = 4032 год.

1.2. План технічного процесу

План технічного процесу, послідовність технологічних операцій виготовлення шкарпеток дитячих визначена згідно з послідовністю технологічних операцій, що проводяться на підприємства, з умовою використання останніх досягнень науки та техніки.

План технологічного процесу, найменування та їх марки з указівкою норми продуктивності обладнення зведено в таблицю 1

Таблиця 1. План технологічного процесу.

Найменування технологічного процесу

Найменування обладнення

Марка обладнення

Норма продуктивності обладнення, кг

Мотання

Мотальна машина  

Двофонтурна інтерлочна машина

 

1.3. Розрахунок виробничої програми

Початковими даними для розрахунку виробничої програми є дані технології та попередні розрахунки. Виробнича програма розрахованна в таблиці 2.

Згідно з Законом України „ Про підприємство самостійно розробляє виробничу програму на основі замовлень держави, торгівлі, особистих замовлень, заключаючи договори або оформляючи контракти і несе повну відповідальність за виконання цих договорів.

Найменування продукції

кількість машин

режим роботи

кількість годин роботи за рік

коефіцієнт змінності

тривалість зміни

кількість робочих днів за рік

Полотно інтерлочного переплетення

104

2

8

252

4032

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: