Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 35409
 2. Р – елементи ІV групи - 9859
 3. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 9662
 4. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 9487
 5. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 8388
 6. Організація грошових розрахунків підприємства - 8370
 7. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 8002
 8. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5507
 9. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 5481
 10. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5328
 11. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4917
 12. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 4733
 13. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 4730
 14. Штучні та синтетичні волокна - 4640
 15. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4612
 16. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4383
 17. Державне казначейство України, казначейська система - 4146
 18. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4079
 19. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 3998
 20. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3770
 21. Виготовлення сукні - 3654
 22. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3636
 23. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3598
 24. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3574
 25. Електро та газозварювання - 3548
 26. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3495
 27. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3306
 28. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3304
 29. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 3298
 30. Сучасні методики викладання хімії - 3271
 31. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3233
 32. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3208
 33. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3167
 34. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3131
 35. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 3113
 36. Хімічний склад природних вод - 3104
 37. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3064
 38. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 3048
 39. Економічна теорія як наука - 3042
 40. Основи агрохімії - 3041
 41. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 3019
 42. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 2983
 43. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 2977
 44. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 2961
 45. Вода і її роль в житті людини - 2955
 46. Супутній нафтовий газ - 2808
 47. Технічні засоби у рослинництві - 2766
 48. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2752
 49. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2752
 50. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2748
 51. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2747
 52. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2709
 53. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2702
 54. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2698
 55. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2694
 56. Нетрадиційні техніки малювання та використання їх можливостей у творчій роботі - 2655
 57. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2603
 58. Кислоти - 2584
 59. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2551
 60. Основи кошторисного планування - 2549
 61. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2549
 62. Хімія і медицина - 2530
 63. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2465
 64. Алюміній - 2456
 65. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2430
 66. Форми організації навчання природознавству в початковій школі - 2403
 67. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2394
 68. Коксування вугілля - 2392
 69. Кам’яне вугілля і його добування - 2391
 70. Роль хімії в медицині - 2390
 71. Форми (джерела) права - 2382
 72. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2377
 73. Основні поняття і закони хімії - 2368
 74. Термінологічна робота на уроках зоології - 2368
 75. Малокаліберна гвинтівка і автомат калашникова - 2363
 76. Місце хімії серед природничих наук - 2359
 77. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2355
 78. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2346
 79. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2341
 80. Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки на уроках читання - 2340
 81. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2332
 82. Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови в ЗОШ - 2317
 83. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2317
 84. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2301
 85. Альдегіди і карбонові кислоти - 2299
 86. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2296
 87. Класифікація твердих горючих копалин - 2295
 88. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2294
 89. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2294
 90. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2287
 91. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2278
 92. Основні закономірності хімічних реакцій - 2268
 93. Каучук - 2267
 94. Добрива - 2247
 95. Солі, їх склад, назви, значення - 2232
 96. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2225
 97. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 2221
 98. Виробництво сульфатної кислоти - 2221
 99. Полімери - 2216
 100. Хімія і екологія - 2215
Хороший терапевт Харьков поможет контролировать сахарный диабет. . стоимость жд контейнера для перевозки вещей хороший бесплатный сайт