Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 23604
 2. Р – елементи ІV групи - 9192
 3. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 7428
 4. Організація грошових розрахунків підприємства - 7346
 5. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 6963
 6. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 6868
 7. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 5825
 8. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5296
 9. Господарство України у 1939-1990-их роках - 4998
 10. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 4760
 11. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4436
 12. Штучні та синтетичні волокна - 4379
 13. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4273
 14. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4216
 15. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 3945
 16. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 3909
 17. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 3824
 18. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 3795
 19. Державне казначейство України, казначейська система - 3719
 20. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3551
 21. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3502
 22. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3268
 23. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3262
 24. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3238
 25. Сучасні методики викладання хімії - 3161
 26. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3084
 27. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3045
 28. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3022
 29. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3000
 30. Хімічний склад природних вод - 2993
 31. Основи агрохімії - 2975
 32. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 2965
 33. Вода і її роль в житті людини - 2921
 34. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 2902
 35. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 2893
 36. Супутній нафтовий газ - 2754
 37. Електро та газозварювання - 2734
 38. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2704
 39. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2694
 40. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 2687
 41. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2684
 42. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2637
 43. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 2625
 44. Виготовлення сукні - 2613
 45. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2608
 46. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2588
 47. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2577
 48. Кислоти - 2573
 49. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2562
 50. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2522
 51. Технічні засоби у рослинництві - 2522
 52. Хімія і медицина - 2519
 53. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2500
 54. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 2472
 55. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2442
 56. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2440
 57. Алюміній - 2418
 58. Основи кошторисного планування - 2411
 59. Роль хімії в медицині - 2375
 60. Коксування вугілля - 2369
 61. Кам’яне вугілля і його добування - 2361
 62. Основні поняття і закони хімії - 2353
 63. Місце хімії серед природничих наук - 2344
 64. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2343
 65. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 2330
 66. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2320
 67. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2306
 68. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2283
 69. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2282
 70. Альдегіди і карбонові кислоти - 2280
 71. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2279
 72. Класифікація твердих горючих копалин - 2273
 73. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2256
 74. Основні закономірності хімічних реакцій - 2255
 75. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2252
 76. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2246
 77. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2239
 78. Каучук - 2233
 79. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2231
 80. Солі, їх склад, назви, значення - 2214
 81. Добрива - 2210
 82. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2206
 83. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 2198
 84. Полімери - 2197
 85. Хімія і екологія - 2196
 86. Виробництво сульфатної кислоти - 2194
 87. Ферум (Fe) - 2193
 88. Лантан - 2178
 89. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 2175
 90. Природні і синтетичні волокна - 2170
 91. Економічна теорія як наука - 2164
 92. Похідні барбітурової кислоти - 2160
 93. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод України у 2000 р. - 2160
 94. Вода - найбільше багатство у світі - 2156
 95. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 2155
 96. Метали - 2152
 97. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2148
 98. Спирт етиловий: склад, добування, технології, використання - 2147
 99. Характеристика стану досліджень та вмісту біогенних речовин у воді річок України - 2146
 100. Значення хімії для розвитку фармації і медицини - 2142