Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 34491
 2. Р – елементи ІV групи - 9826
 3. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 9045
 4. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 8719
 5. Організація грошових розрахунків підприємства - 8273
 6. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 8265
 7. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 7897
 8. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5489
 9. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 5353
 10. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5311
 11. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4879
 12. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 4675
 13. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 4611
 14. Штучні та синтетичні волокна - 4593
 15. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4581
 16. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4377
 17. Державне казначейство України, казначейська система - 4114
 18. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4071
 19. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 3985
 20. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3748
 21. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3622
 22. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3503
 23. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3487
 24. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3449
 25. Виготовлення сукні - 3338
 26. Електро та газозварювання - 3321
 27. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3301
 28. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3296
 29. Сучасні методики викладання хімії - 3270
 30. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3200
 31. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3186
 32. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3154
 33. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 3154
 34. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3129
 35. Хімічний склад природних вод - 3098
 36. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3062
 37. Основи агрохімії - 3039
 38. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 3013
 39. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 2964
 40. Вода і її роль в житті людини - 2951
 41. Економічна теорія як наука - 2943
 42. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 2928
 43. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 2916
 44. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 2859
 45. Супутній нафтовий газ - 2804
 46. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2744
 47. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2744
 48. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 2742
 49. Технічні засоби у рослинництві - 2735
 50. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2732
 51. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2708
 52. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2706
 53. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2699
 54. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2698
 55. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2685
 56. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2601
 57. Кислоти - 2583
 58. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2548
 59. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2548
 60. Основи кошторисного планування - 2529
 61. Хімія і медицина - 2529
 62. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2463
 63. Алюміній - 2452
 64. Нетрадиційні техніки малювання та використання їх можливостей у творчій роботі - 2427
 65. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2424
 66. Коксування вугілля - 2390
 67. Роль хімії в медицині - 2389
 68. Кам’яне вугілля і його добування - 2387
 69. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2375
 70. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2370
 71. Основні поняття і закони хімії - 2368
 72. Форми (джерела) права - 2359
 73. Місце хімії серед природничих наук - 2358
 74. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2348
 75. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2334
 76. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2327
 77. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2327
 78. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2311
 79. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2300
 80. Альдегіди і карбонові кислоти - 2297
 81. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2295
 82. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2293
 83. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2288
 84. Класифікація твердих горючих копалин - 2288
 85. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2285
 86. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2271
 87. Основні закономірності хімічних реакцій - 2267
 88. Каучук - 2263
 89. Малокаліберна гвинтівка і автомат калашникова - 2248
 90. Добрива - 2246
 91. Солі, їх склад, назви, значення - 2228
 92. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2223
 93. Виробництво сульфатної кислоти - 2218
 94. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 2217
 95. Полімери - 2214
 96. Хімія і екологія - 2214
 97. Ферум (Fe) - 2211
 98. Природні і синтетичні волокна - 2202
 99. Лантан - 2202
 100. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 2201
Хороший терапевт Харьков поможет контролировать сахарный диабет. . стоимость жд контейнера для перевозки вещей хороший бесплатный сайт