Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 31662
 2. Р – елементи ІV групи - 9668
 3. Організація грошових розрахунків підприємства - 8074
 4. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 8022
 5. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 7972
 6. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 7694
 7. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 7609
 8. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5427
 9. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5202
 10. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 5133
 11. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4763
 12. Штучні та синтетичні волокна - 4512
 13. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4502
 14. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 4435
 15. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4358
 16. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 4265
 17. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4064
 18. Державне казначейство України, казначейська система - 3998
 19. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 3951
 20. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3682
 21. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3604
 22. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3389
 23. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3382
 24. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3312
 25. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3295
 26. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3289
 27. Сучасні методики викладання хімії - 3258
 28. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3154
 29. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3136
 30. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3093
 31. Хімічний склад природних вод - 3078
 32. Електро та газозварювання - 3069
 33. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3035
 34. Основи агрохімії - 3029
 35. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3026
 36. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 2990
 37. Виготовлення сукні - 2986
 38. Вода і її роль в житті людини - 2941
 39. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 2874
 40. Супутній нафтовий газ - 2790
 41. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 2782
 42. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2736
 43. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 2712
 44. Економічна теорія як наука - 2709
 45. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 2706
 46. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2706
 47. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2697
 48. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2696
 49. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2691
 50. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2688
 51. Технічні засоби у рослинництві - 2665
 52. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2663
 53. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2655
 54. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2595
 55. Кислоти - 2582
 56. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 2554
 57. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2543
 58. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2538
 59. Хімія і медицина - 2527
 60. Основи кошторисного планування - 2508
 61. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2460
 62. Алюміній - 2445
 63. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2396
 64. Роль хімії в медицині - 2386
 65. Коксування вугілля - 2381
 66. Кам’яне вугілля і його добування - 2379
 67. Основні поняття і закони хімії - 2365
 68. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2363
 69. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2357
 70. Місце хімії серед природничих наук - 2356
 71. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2341
 72. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2306
 73. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2293
 74. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2292
 75. Альдегіди і карбонові кислоти - 2291
 76. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2291
 77. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2291
 78. Класифікація твердих горючих копалин - 2286
 79. Форми (джерела) права - 2285
 80. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2283
 81. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2279
 82. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2273
 83. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2266
 84. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2266
 85. Основні закономірності хімічних реакцій - 2262
 86. Каучук - 2257
 87. Добрива - 2240
 88. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 2236
 89. Солі, їх склад, назви, значення - 2222
 90. Хімія і екологія - 2214
 91. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2212
 92. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 2212
 93. Виробництво сульфатної кислоти - 2211
 94. Полімери - 2209
 95. Ферум (Fe) - 2208
 96. Лантан - 2198
 97. Природні і синтетичні волокна - 2196
 98. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 2193
 99. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 2186
 100. Похідні барбітурової кислоти - 2174
Хороший терапевт Харьков поможет контролировать сахарный диабет.