Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 29899
 2. Р – елементи ІV групи - 9536
 3. Організація грошових розрахунків підприємства - 7935
 4. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 7759
 5. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 7681
 6. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 7631
 7. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 7218
 8. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5400
 9. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5147
 10. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 5036
 11. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4686
 12. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4485
 13. Штучні та синтетичні волокна - 4454
 14. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 4349
 15. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4347
 16. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 4159
 17. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4042
 18. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 3938
 19. Державне казначейство України, казначейська система - 3937
 20. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3616
 21. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3592
 22. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3345
 23. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3294
 24. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3293
 25. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3284
 26. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3243
 27. Сучасні методики викладання хімії - 3232
 28. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3113
 29. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3087
 30. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3078
 31. Хімічний склад природних вод - 3053
 32. Основи агрохімії - 3017
 33. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3000
 34. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 2987
 35. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 2978
 36. Електро та газозварювання - 2961
 37. Вода і її роль в житті людини - 2938
 38. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 2847
 39. Виготовлення сукні - 2845
 40. Супутній нафтовий газ - 2785
 41. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2732
 42. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2703
 43. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2694
 44. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2683
 45. Економічна теорія як наука - 2682
 46. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2677
 47. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2659
 48. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2656
 49. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 2645
 50. Технічні засоби у рослинництві - 2619
 51. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 2618
 52. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2615
 53. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2593
 54. Кислоти - 2582
 55. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2540
 56. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 2538
 57. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2536
 58. Хімія і медицина - 2527
 59. Основи кошторисного планування - 2487
 60. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2453
 61. Алюміній - 2440
 62. Роль хімії в медицині - 2384
 63. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 2382
 64. Коксування вугілля - 2379
 65. Кам’яне вугілля і його добування - 2375
 66. Основні поняття і закони хімії - 2363
 67. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2358
 68. Місце хімії серед природничих наук - 2353
 69. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2348
 70. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2329
 71. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2326
 72. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2296
 73. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2291
 74. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2290
 75. Альдегіди і карбонові кислоти - 2289
 76. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2289
 77. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2282
 78. Класифікація твердих горючих копалин - 2281
 79. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2277
 80. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2276
 81. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2263
 82. Основні закономірності хімічних реакцій - 2259
 83. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2259
 84. Каучук - 2244
 85. Добрива - 2239
 86. Солі, їх склад, назви, значення - 2218
 87. Хімія і екологія - 2210
 88. Форми (джерела) права - 2210
 89. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 2209
 90. Полімери - 2207
 91. Виробництво сульфатної кислоти - 2207
 92. Ферум (Fe) - 2207
 93. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2198
 94. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2198
 95. Лантан - 2195
 96. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 2190
 97. Природні і синтетичні волокна - 2187
 98. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 2179
 99. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 2176
 100. Похідні барбітурової кислоти - 2169
где купить чай . Хороший терапевт Харьков поможет контролировать сахарный диабет.