Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 22335
 2. Р – елементи ІV групи - 9135
 3. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 7395
 4. Організація грошових розрахунків підприємства - 7243
 5. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 6897
 6. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 6808
 7. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 5722
 8. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5269
 9. Господарство України у 1939-1990-их роках - 4973
 10. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 4725
 11. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4422
 12. Штучні та синтетичні волокна - 4374
 13. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4251
 14. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4172
 15. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 3937
 16. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 3898
 17. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 3774
 18. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 3770
 19. Державне казначейство України, казначейська система - 3661
 20. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3537
 21. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3466
 22. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3257
 23. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3253
 24. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3214
 25. Сучасні методики викладання хімії - 3149
 26. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3044
 27. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3011
 28. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3009
 29. Хімічний склад природних вод - 2985
 30. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 2970
 31. Основи агрохімії - 2960
 32. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 2946
 33. Вода і її роль в житті людини - 2914
 34. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 2880
 35. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 2873
 36. Супутній нафтовий газ - 2748
 37. Електро та газозварювання - 2704
 38. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2692
 39. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2689
 40. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2682
 41. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 2654
 42. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2621
 43. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 2605
 44. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2589
 45. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2573
 46. Кислоти - 2569
 47. Виготовлення сукні - 2568
 48. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2561
 49. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2540
 50. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2517
 51. Хімія і медицина - 2515
 52. Технічні засоби у рослинництві - 2492
 53. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2490
 54. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 2468
 55. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2437
 56. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2410
 57. Алюміній - 2410
 58. Основи кошторисного планування - 2397
 59. Роль хімії в медицині - 2371
 60. Коксування вугілля - 2368
 61. Кам’яне вугілля і його добування - 2356
 62. Основні поняття і закони хімії - 2349
 63. Місце хімії серед природничих наук - 2340
 64. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2340
 65. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2317
 66. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2297
 67. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 2294
 68. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2277
 69. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2277
 70. Альдегіди і карбонові кислоти - 2277
 71. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2270
 72. Класифікація твердих горючих копалин - 2266
 73. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2254
 74. Основні закономірності хімічних реакцій - 2252
 75. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2247
 76. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2235
 77. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2232
 78. Каучук - 2227
 79. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2227
 80. Солі, їх склад, назви, значення - 2213
 81. Добрива - 2200
 82. Полімери - 2193
 83. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2193
 84. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 2192
 85. Хімія і екологія - 2191
 86. Ферум (Fe) - 2189
 87. Виробництво сульфатної кислоти - 2187
 88. Лантан - 2171
 89. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 2165
 90. Природні і синтетичні волокна - 2162
 91. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод України у 2000 р. - 2156
 92. Вода - найбільше багатство у світі - 2154
 93. Похідні барбітурової кислоти - 2153
 94. Економічна теорія як наука - 2148
 95. Метали - 2147
 96. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2146
 97. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 2146
 98. Характеристика стану досліджень та вмісту біогенних речовин у воді річок України - 2142
 99. Спирт етиловий: склад, добування, технології, використання - 2140
 100. Значення хімії для розвитку фармації і медицини - 2138