Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 37257
 2. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 10658
 3. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 10105
 4. Р – елементи ІV групи - 9942
 5. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 8619
 6. Організація грошових розрахунків підприємства - 8530
 7. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 8271
 8. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 5879
 9. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5568
 10. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5370
 11. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 5139
 12. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 5084
 13. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4970
 14. Штучні та синтетичні волокна - 4696
 15. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4691
 16. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4401
 17. Виготовлення сукні - 4312
 18. Державне казначейство України, казначейська система - 4192
 19. Електро та газозварювання - 4110
 20. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4086
 21. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 4022
 22. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3817
 23. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3797
 24. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3787
 25. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 3674
 26. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3646
 27. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 3646
 28. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 3629
 29. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3530
 30. Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки на уроках читання - 3471
 31. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 3385
 32. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 3356
 33. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3340
 34. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3320
 35. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3312
 36. Економічна теорія як наука - 3300
 37. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3286
 38. Сучасні методики викладання хімії - 3278
 39. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3229
 40. Нетрадиційні техніки малювання та використання їх можливостей у творчій роботі - 3154
 41. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3139
 42. Хімічний склад природних вод - 3112
 43. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 3107
 44. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3075
 45. Основи агрохімії - 3048
 46. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 3024
 47. Термінологічна робота на уроках зоології - 2967
 48. Вода і її роль в житті людини - 2959
 49. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2957
 50. Супутній нафтовий газ - 2859
 51. Технічні засоби у рослинництві - 2844
 52. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2837
 53. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2762
 54. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2750
 55. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2717
 56. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2715
 57. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2710
 58. Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови в ЗОШ - 2706
 59. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2699
 60. Спартанська та афінська системи виховання та освіти - 2696
 61. Вивчення та виявлення найбільш важливих і потрібних фонетичних правил у вивченні української мови в початковій школі - 2684
 62. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів - 2647
 63. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2604
 64. Малокаліберна гвинтівка і автомат калашникова - 2595
 65. Кислоти - 2589
 66. Основи кошторисного планування - 2574
 67. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2565
 68. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2557
 69. Хімія і медицина - 2531
 70. Види красномовства та сфери його застосування - 2519
 71. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2471
 72. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі - 2467
 73. Алюміній - 2463
 74. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2438
 75. Форми (джерела) права - 2438
 76. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2431
 77. Форми організації навчання природознавству в початковій школі - 2428
 78. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2413
 79. Коксування вугілля - 2394
 80. Кам’яне вугілля і його добування - 2392
 81. Роль хімії в медицині - 2391
 82. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2390
 83. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2377
 84. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2374
 85. Основні поняття і закони хімії - 2372
 86. Місце хімії серед природничих наук - 2361
 87. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2360
 88. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2346
 89. Альдегіди і карбонові кислоти - 2303
 90. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2303
 91. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2300
 92. Класифікація твердих горючих копалин - 2298
 93. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2296
 94. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2294
 95. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2289
 96. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2282
 97. Основні закономірності хімічних реакцій - 2269
 98. Каучук - 2268
 99. Сутність та значення державного бюджету - 2257
 100. Добрива - 2250
Хороший терапевт Харьков поможет контролировать сахарный диабет. . стоимость жд контейнера для перевозки вещей хороший бесплатный сайт