Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 32518
 2. Р – елементи ІV групи - 9749
 3. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 8428
 4. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 8184
 5. Організація грошових розрахунків підприємства - 8169
 6. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 7878
 7. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 7773
 8. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5451
 9. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5224
 10. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 5200
 11. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4833
 12. Штучні та синтетичні волокна - 4525
 13. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4523
 14. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 4484
 15. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 4384
 16. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4364
 17. Державне казначейство України, казначейська система - 4071
 18. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4065
 19. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 3974
 20. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3717
 21. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3608
 22. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3424
 23. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3408
 24. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3379
 25. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3298
 26. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3292
 27. Сучасні методики викладання хімії - 3263
 28. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3163
 29. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3146
 30. Електро та газозварювання - 3137
 31. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3113
 32. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3111
 33. Хімічний склад природних вод - 3087
 34. Виготовлення сукні - 3070
 35. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3045
 36. Основи агрохімії - 3032
 37. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 2999
 38. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 2972
 39. Вода і її роль в житті людини - 2943
 40. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 2888
 41. Економічна теорія як наука - 2866
 42. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 2806
 43. Супутній нафтовий газ - 2797
 44. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2740
 45. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 2733
 46. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2730
 47. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2714
 48. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2706
 49. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2698
 50. Технічні засоби у рослинництві - 2693
 51. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2692
 52. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 2691
 53. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2666
 54. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2666
 55. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2597
 56. Кислоти - 2582
 57. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2545
 58. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2540
 59. Хімія і медицина - 2527
 60. Основи кошторисного планування - 2512
 61. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2461
 62. Алюміній - 2448
 63. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2415
 64. Роль хімії в медицині - 2388
 65. Коксування вугілля - 2388
 66. Кам’яне вугілля і його добування - 2383
 67. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 2382
 68. Основні поняття і закони хімії - 2367
 69. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2366
 70. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2365
 71. Місце хімії серед природничих наук - 2358
 72. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2343
 73. Форми (джерела) права - 2324
 74. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2310
 75. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2297
 76. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2297
 77. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2295
 78. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2294
 79. Альдегіди і карбонові кислоти - 2293
 80. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2292
 81. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2292
 82. Класифікація твердих горючих копалин - 2287
 83. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2284
 84. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2281
 85. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2267
 86. Основні закономірності хімічних реакцій - 2265
 87. Каучук - 2258
 88. Добрива - 2241
 89. Солі, їх склад, назви, значення - 2224
 90. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2216
 91. Виробництво сульфатної кислоти - 2214
 92. Хімія і екологія - 2214
 93. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 2214
 94. Полімери - 2210
 95. Ферум (Fe) - 2208
 96. Лантан - 2198
 97. Природні і синтетичні волокна - 2198
 98. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 2194
 99. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 2191
 100. Нетрадиційні техніки малювання та використання їх можливостей у творчій роботі - 2188
Хороший терапевт Харьков поможет контролировать сахарный диабет.