Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 36273
 2. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 9887
 3. Р – елементи ІV групи - 9885
 4. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 9784
 5. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 8522
 6. Організація грошових розрахунків підприємства - 8423
 7. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 8120
 8. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 5663
 9. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5525
 10. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5352
 11. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4941
 12. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 4900
 13. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 4856
 14. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4655
 15. Штучні та синтетичні волокна - 4653
 16. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4387
 17. Державне казначейство України, казначейська система - 4163
 18. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4080
 19. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 4013
 20. Виготовлення сукні - 3852
 21. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3798
 22. Електро та газозварювання - 3753
 23. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3674
 24. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3651
 25. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3640
 26. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 3513
 27. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3512
 28. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3312
 29. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3309
 30. Сучасні методики викладання хімії - 3274
 31. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3264
 32. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 3263
 33. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3215
 34. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 3197
 35. Економічна теорія як наука - 3195
 36. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3176
 37. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3134
 38. Хімічний склад природних вод - 3108
 39. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 3103
 40. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3067
 41. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 3065
 42. Основи агрохімії - 3043
 43. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 3002
 44. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 2988
 45. Вода і її роль в житті людини - 2957
 46. Супутній нафтовий газ - 2821
 47. Нетрадиційні техніки малювання та використання їх можливостей у творчій роботі - 2820
 48. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2809
 49. Технічні засоби у рослинництві - 2786
 50. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2782
 51. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2756
 52. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2750
 53. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2712
 54. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2708
 55. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2705
 56. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2698
 57. Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки на уроках читання - 2680
 58. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2604
 59. Кислоти - 2587
 60. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2562
 61. Основи кошторисного планування - 2556
 62. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2553
 63. Хімія і медицина - 2530
 64. Термінологічна робота на уроках зоології - 2521
 65. Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови в ЗОШ - 2502
 66. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2467
 67. Алюміній - 2458
 68. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2432
 69. Малокаліберна гвинтівка і автомат калашникова - 2427
 70. Форми організації навчання природознавству в початковій школі - 2416
 71. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2397
 72. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2395
 73. Коксування вугілля - 2393
 74. Кам’яне вугілля і його добування - 2392
 75. Роль хімії в медицині - 2391
 76. Форми (джерела) права - 2390
 77. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2383
 78. Основні поняття і закони хімії - 2372
 79. Місце хімії серед природничих наук - 2361
 80. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2358
 81. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2347
 82. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2343
 83. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2330
 84. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів - 2329
 85. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2302
 86. Альдегіди і карбонові кислоти - 2302
 87. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2299
 88. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2295
 89. Класифікація твердих горючих копалин - 2295
 90. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2294
 91. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2288
 92. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2279
 93. Основні закономірності хімічних реакцій - 2269
 94. Каучук - 2268
 95. Добрива - 2248
 96. Види красномовства та сфери його застосування - 2243
 97. Солі, їх склад, назви, значення - 2233
 98. Організація навчально-виховного процесу в групі дітей середнього дошкільного віку - 2230
 99. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2227
 100. Виробництво сульфатної кислоти - 2224
Хороший терапевт Харьков поможет контролировать сахарный диабет. . стоимость жд контейнера для перевозки вещей хороший бесплатный сайт