Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 16369
 2. Р – елементи ІV групи - 8669
 3. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 7254
 4. Організація грошових розрахунків підприємства - 6659
 5. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 6157
 6. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 5503
 7. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5115
 8. Господарство України у 1939-1990-их роках - 4515
 9. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 4439
 10. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4334
 11. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 4330
 12. Штучні та синтетичні волокна - 4312
 13. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4169
 14. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 3855
 15. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 3795
 16. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 3682
 17. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 3553
 18. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3499
 19. Державне казначейство України, казначейська система - 3408
 20. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3311
 21. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3217
 22. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3211
 23. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3073
 24. Сучасні методики викладання хімії - 3061
 25. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 2939
 26. Хімічний склад природних вод - 2928
 27. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 2925
 28. Основи агрохімії - 2900
 29. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 2899
 30. Вода і її роль в житті людини - 2898
 31. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 2874
 32. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 2841
 33. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 2796
 34. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 2785
 35. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 2762
 36. Супутній нафтовий газ - 2717
 37. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2672
 38. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2671
 39. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2641
 40. Електро та газозварювання - 2570
 41. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2567
 42. Кислоти - 2563
 43. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2534
 44. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2505
 45. Хімія і медицина - 2498
 46. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2490
 47. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2486
 48. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2460
 49. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2429
 50. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2422
 51. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 2410
 52. Алюміній - 2395
 53. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 2395
 54. Виготовлення сукні - 2372
 55. Роль хімії в медицині - 2366
 56. Технічні засоби у рослинництві - 2358
 57. Основи кошторисного планування - 2350
 58. Кам’яне вугілля і його добування - 2346
 59. Коксування вугілля - 2345
 60. Основні поняття і закони хімії - 2343
 61. Місце хімії серед природничих наук - 2323
 62. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 2318
 63. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2306
 64. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2302
 65. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2298
 66. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2273
 67. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2269
 68. Альдегіди і карбонові кислоти - 2266
 69. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2262
 70. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2262
 71. Класифікація твердих горючих копалин - 2257
 72. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2235
 73. Основні закономірності хімічних реакцій - 2233
 74. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2226
 75. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2218
 76. Каучук - 2214
 77. Солі, їх склад, назви, значення - 2211
 78. Полімери - 2186
 79. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 2183
 80. Виробництво сульфатної кислоти - 2181
 81. Добрива - 2181
 82. Ферум (Fe) - 2177
 83. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2176
 84. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2173
 85. Хімія і екологія - 2164
 86. Лантан - 2157
 87. Природні і синтетичні волокна - 2152
 88. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод України у 2000 р. - 2152
 89. Вода - найбільше багатство у світі - 2148
 90. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 2145
 91. Похідні барбітурової кислоти - 2143
 92. Характеристика стану досліджень та вмісту біогенних речовин у воді річок України - 2136
 93. Метали - 2135
 94. Значення хімії для розвитку фармації і медицини - 2132
 95. Спирт етиловий: склад, добування, технології, використання - 2132
 96. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 2125
 97. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2121
 98. Очистка газових викидів і стоків - 2120
 99. Гідроочищення нафтопродуктів - 2120
 100. Гідролого-гідрохімічна характеристика озер і ставків території м. Києва - 2120