Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 37088
 2. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 10445
 3. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 10073
 4. Р – елементи ІV групи - 9921
 5. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 8595
 6. Організація грошових розрахунків підприємства - 8508
 7. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 8231
 8. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 5793
 9. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5563
 10. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5360
 11. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 4975
 12. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4959
 13. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 4943
 14. Штучні та синтетичні волокна - 4695
 15. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4679
 16. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4398
 17. Державне казначейство України, казначейська система - 4188
 18. Виготовлення сукні - 4187
 19. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4086
 20. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 4020
 21. Електро та газозварювання - 3967
 22. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3812
 23. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3773
 24. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3732
 25. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3643
 26. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 3599
 27. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 3582
 28. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3527
 29. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 3435
 30. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 3345
 31. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 3326
 32. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3318
 33. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3311
 34. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3293
 35. Сучасні методики викладання хімії - 3276
 36. Економічна теорія як наука - 3249
 37. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3223
 38. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3211
 39. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3139
 40. Хімічний склад природних вод - 3112
 41. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 3088
 42. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3070
 43. Основи агрохімії - 3045
 44. Нетрадиційні техніки малювання та використання їх можливостей у творчій роботі - 3018
 45. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 3017
 46. Вода і її роль в житті людини - 2958
 47. Термінологічна робота на уроках зоології - 2953
 48. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2883
 49. Супутній нафтовий газ - 2851
 50. Технічні засоби у рослинництві - 2825
 51. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2821
 52. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2759
 53. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2750
 54. Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки на уроках читання - 2729
 55. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2716
 56. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2713
 57. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2710
 58. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2699
 59. Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови в ЗОШ - 2697
 60. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2604
 61. Кислоти - 2588
 62. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів - 2581
 63. Основи кошторисного планування - 2573
 64. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2564
 65. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2556
 66. Хімія і медицина - 2530
 67. Малокаліберна гвинтівка і автомат калашникова - 2524
 68. Спартанська та афінська системи виховання та освіти - 2496
 69. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2469
 70. Алюміній - 2462
 71. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2436
 72. Форми організації навчання природознавству в початковій школі - 2426
 73. Форми (джерела) права - 2426
 74. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2419
 75. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2412
 76. Коксування вугілля - 2393
 77. Кам’яне вугілля і його добування - 2392
 78. Роль хімії в медицині - 2391
 79. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2383
 80. Основні поняття і закони хімії - 2372
 81. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2368
 82. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2368
 83. Місце хімії серед природничих наук - 2361
 84. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2360
 85. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2338
 86. Альдегіди і карбонові кислоти - 2303
 87. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2303
 88. Види красномовства та сфери його застосування - 2302
 89. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2300
 90. Класифікація твердих горючих копалин - 2298
 91. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2296
 92. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2294
 93. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2288
 94. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2281
 95. Основні закономірності хімічних реакцій - 2269
 96. Каучук - 2268
 97. Добрива - 2250
 98. Організація навчально-виховного процесу в групі дітей середнього дошкільного віку - 2245
 99. Сутність та значення державного бюджету - 2236
 100. Солі, їх склад, назви, значення - 2233
Хороший терапевт Харьков поможет контролировать сахарный диабет. . стоимость жд контейнера для перевозки вещей хороший бесплатный сайт