Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 30973
 2. Р – елементи ІV групи - 9631
 3. Організація грошових розрахунків підприємства - 8026
 4. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 7962
 5. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 7925
 6. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 7678
 7. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 7550
 8. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5421
 9. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5189
 10. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 5118
 11. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4732
 12. Штучні та синтетичні волокна - 4505
 13. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4501
 14. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 4405
 15. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4355
 16. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 4249
 17. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4063
 18. Державне казначейство України, казначейська система - 3968
 19. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 3950
 20. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3652
 21. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3600
 22. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3378
 23. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3366
 24. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3305
 25. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3295
 26. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3287
 27. Сучасні методики викладання хімії - 3256
 28. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3128
 29. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3120
 30. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3086
 31. Хімічний склад природних вод - 3071
 32. Електро та газозварювання - 3042
 33. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3032
 34. Основи агрохімії - 3025
 35. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3006
 36. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 2989
 37. Виготовлення сукні - 2958
 38. Вода і її роль в житті людини - 2939
 39. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 2869
 40. Супутній нафтовий газ - 2788
 41. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 2755
 42. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2732
 43. Економічна теорія як наука - 2707
 44. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2703
 45. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2694
 46. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2688
 47. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2686
 48. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 2683
 49. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2680
 50. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 2668
 51. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2659
 52. Технічні засоби у рослинництві - 2643
 53. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2637
 54. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2593
 55. Кислоти - 2582
 56. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 2551
 57. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2541
 58. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2536
 59. Хімія і медицина - 2527
 60. Основи кошторисного планування - 2505
 61. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2456
 62. Алюміній - 2443
 63. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2389
 64. Роль хімії в медицині - 2384
 65. Коксування вугілля - 2379
 66. Кам’яне вугілля і його добування - 2376
 67. Основні поняття і закони хімії - 2364
 68. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2361
 69. Місце хімії серед природничих наук - 2354
 70. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2354
 71. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2336
 72. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2303
 73. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2291
 74. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2291
 75. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2289
 76. Альдегіди і карбонові кислоти - 2289
 77. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2285
 78. Класифікація твердих горючих копалин - 2282
 79. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2281
 80. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2278
 81. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2266
 82. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2265
 83. Основні закономірності хімічних реакцій - 2259
 84. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2258
 85. Форми (джерела) права - 2256
 86. Каучук - 2254
 87. Добрива - 2239
 88. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 2227
 89. Солі, їх склад, назви, значення - 2218
 90. Хімія і екологія - 2212
 91. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 2209
 92. Полімери - 2208
 93. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2208
 94. Виробництво сульфатної кислоти - 2208
 95. Ферум (Fe) - 2207
 96. Лантан - 2196
 97. Природні і синтетичні волокна - 2193
 98. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 2190
 99. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 2184
 100. Похідні барбітурової кислоти - 2171
где купить чай . Хороший терапевт Харьков поможет контролировать сахарный диабет.