Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 34904
 2. Р – елементи ІV групи - 9851
 3. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 9577
 4. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 9415
 5. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 8372
 6. Організація грошових розрахунків підприємства - 8352
 7. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 7978
 8. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5502
 9. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 5450
 10. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5324
 11. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4906
 12. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 4723
 13. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 4710
 14. Штучні та синтетичні волокна - 4636
 15. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4606
 16. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4380
 17. Державне казначейство України, казначейська система - 4136
 18. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4079
 19. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 3993
 20. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3765
 21. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3632
 22. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3581
 23. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3553
 24. Виготовлення сукні - 3546
 25. Електро та газозварювання - 3495
 26. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3484
 27. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3303
 28. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3303
 29. Сучасні методики викладання хімії - 3271
 30. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3220
 31. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 3219
 32. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3202
 33. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3164
 34. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3129
 35. Хімічний склад природних вод - 3102
 36. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 3091
 37. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3064
 38. Основи агрохімії - 3040
 39. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 3037
 40. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 2969
 41. Економічна теорія як наука - 2959
 42. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 2956
 43. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 2953
 44. Вода і її роль в житті людини - 2953
 45. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 2938
 46. Супутній нафтовий газ - 2807
 47. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2751
 48. Технічні засоби у рослинництві - 2750
 49. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2747
 50. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2745
 51. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2740
 52. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2709
 53. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2701
 54. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2698
 55. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2690
 56. Нетрадиційні техніки малювання та використання їх можливостей у творчій роботі - 2613
 57. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2601
 58. Кислоти - 2583
 59. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2550
 60. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2549
 61. Основи кошторисного планування - 2546
 62. Хімія і медицина - 2530
 63. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2465
 64. Алюміній - 2455
 65. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2429
 66. Форми організації навчання природознавству в початковій школі - 2395
 67. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2391
 68. Коксування вугілля - 2390
 69. Роль хімії в медицині - 2389
 70. Кам’яне вугілля і його добування - 2389
 71. Форми (джерела) права - 2378
 72. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2376
 73. Основні поняття і закони хімії - 2368
 74. Місце хімії серед природничих наук - 2359
 75. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2350
 76. Малокаліберна гвинтівка і автомат калашникова - 2345
 77. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2341
 78. Термінологічна робота на уроках зоології - 2341
 79. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2337
 80. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2331
 81. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2316
 82. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2301
 83. Альдегіди і карбонові кислоти - 2299
 84. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2295
 85. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2293
 86. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2292
 87. Класифікація твердих горючих копалин - 2291
 88. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2285
 89. Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки на уроках читання - 2283
 90. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2276
 91. Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови в ЗОШ - 2269
 92. Основні закономірності хімічних реакцій - 2267
 93. Каучук - 2266
 94. Добрива - 2246
 95. Солі, їх склад, назви, значення - 2230
 96. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2224
 97. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 2219
 98. Виробництво сульфатної кислоти - 2218
 99. Полімери - 2215
 100. Хімія і екологія - 2214
Хороший терапевт Харьков поможет контролировать сахарный диабет. . стоимость жд контейнера для перевозки вещей хороший бесплатный сайт