Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 36573
 2. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 10122
 3. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 9980
 4. Р – елементи ІV групи - 9901
 5. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 8576
 6. Організація грошових розрахунків підприємства - 8462
 7. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 8175
 8. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 5721
 9. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5540
 10. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5355
 11. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4949
 12. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 4926
 13. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 4918
 14. Штучні та синтетичні волокна - 4668
 15. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4665
 16. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4390
 17. Державне казначейство України, казначейська система - 4169
 18. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4084
 19. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 4014
 20. Виготовлення сукні - 3980
 21. Електро та газозварювання - 3863
 22. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3805
 23. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3725
 24. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3675
 25. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3641
 26. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 3553
 27. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3520
 28. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 3426
 29. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 3358
 30. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 3324
 31. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3316
 32. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3309
 33. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3282
 34. Сучасні методики викладання хімії - 3274
 35. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 3228
 36. Економічна теорія як наука - 3223
 37. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3217
 38. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3194
 39. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3138
 40. Хімічний склад природних вод - 3109
 41. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 3073
 42. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3068
 43. Основи агрохімії - 3044
 44. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 3008
 45. Вода і її роль в житті людини - 2958
 46. Нетрадиційні техніки малювання та використання їх можливостей у творчій роботі - 2900
 47. Термінологічна робота на уроках зоології - 2861
 48. Супутній нафтовий газ - 2848
 49. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2820
 50. Технічні засоби у рослинництві - 2799
 51. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2794
 52. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2758
 53. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2750
 54. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2713
 55. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2712
 56. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2709
 57. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2699
 58. Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки на уроках читання - 2696
 59. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2604
 60. Кислоти - 2588
 61. Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови в ЗОШ - 2586
 62. Основи кошторисного планування - 2565
 63. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2563
 64. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2555
 65. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів - 2538
 66. Хімія і медицина - 2530
 67. Малокаліберна гвинтівка і автомат калашникова - 2471
 68. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2468
 69. Алюміній - 2459
 70. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2433
 71. Форми організації навчання природознавству в початковій школі - 2422
 72. Форми (джерела) права - 2406
 73. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2405
 74. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2402
 75. Коксування вугілля - 2393
 76. Кам’яне вугілля і його добування - 2392
 77. Роль хімії в медицині - 2391
 78. Спартанська та афінська системи виховання та освіти - 2387
 79. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2383
 80. Основні поняття і закони хімії - 2372
 81. Місце хімії серед природничих наук - 2361
 82. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2360
 83. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2359
 84. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2352
 85. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2335
 86. Альдегіди і карбонові кислоти - 2303
 87. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2302
 88. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2299
 89. Класифікація твердих горючих копалин - 2298
 90. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2295
 91. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2294
 92. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2288
 93. Види красномовства та сфери його застосування - 2285
 94. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2279
 95. Основні закономірності хімічних реакцій - 2269
 96. Каучук - 2268
 97. Добрива - 2249
 98. Організація навчально-виховного процесу в групі дітей середнього дошкільного віку - 2244
 99. Солі, їх склад, назви, значення - 2233
 100. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2228
Хороший терапевт Харьков поможет контролировать сахарный диабет. . стоимость жд контейнера для перевозки вещей хороший бесплатный сайт