Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 33613
 2. Р – елементи ІV групи - 9804
 3. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 8780
 4. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 8389
 5. Організація грошових розрахунків підприємства - 8231
 6. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 8129
 7. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 7832
 8. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5475
 9. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5297
 10. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 5296
 11. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4871
 12. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 4634
 13. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4555
 14. Штучні та синтетичні волокна - 4532
 15. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 4476
 16. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4369
 17. Державне казначейство України, казначейська система - 4099
 18. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4069
 19. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 3983
 20. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3739
 21. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3619
 22. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3469
 23. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3437
 24. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3428
 25. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3299
 26. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3294
 27. Сучасні методики викладання хімії - 3267
 28. Електро та газозварювання - 3243
 29. Виготовлення сукні - 3219
 30. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3178
 31. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3168
 32. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3153
 33. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3120
 34. Хімічний склад природних вод - 3093
 35. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 3085
 36. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3059
 37. Основи агрохімії - 3036
 38. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 3006
 39. Вода і її роль в житті людини - 2949
 40. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 2920
 41. Економічна теорія як наука - 2920
 42. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 2899
 43. Супутній нафтовий газ - 2802
 44. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 2781
 45. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 2758
 46. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2742
 47. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2741
 48. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2724
 49. Технічні засоби у рослинництві - 2712
 50. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2706
 51. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2698
 52. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2696
 53. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2687
 54. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2681
 55. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2599
 56. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 2585
 57. Кислоти - 2582
 58. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2545
 59. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2545
 60. Хімія і медицина - 2529
 61. Основи кошторисного планування - 2523
 62. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2463
 63. Алюміній - 2449
 64. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2418
 65. Коксування вугілля - 2389
 66. Роль хімії в медицині - 2388
 67. Кам’яне вугілля і його добування - 2385
 68. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2373
 69. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2369
 70. Основні поняття і закони хімії - 2367
 71. Місце хімії серед природничих наук - 2358
 72. Форми (джерела) права - 2350
 73. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2345
 74. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2324
 75. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2321
 76. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2309
 77. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2305
 78. Нетрадиційні техніки малювання та використання їх можливостей у творчій роботі - 2302
 79. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2298
 80. Альдегіди і карбонові кислоти - 2294
 81. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2294
 82. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2293
 83. Класифікація твердих горючих копалин - 2288
 84. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2287
 85. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2282
 86. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2268
 87. Основні закономірності хімічних реакцій - 2265
 88. Каучук - 2260
 89. Добрива - 2244
 90. Солі, їх склад, назви, значення - 2226
 91. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2220
 92. Виробництво сульфатної кислоти - 2216
 93. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 2216
 94. Хімія і екологія - 2214
 95. Полімери - 2212
 96. Ферум (Fe) - 2209
 97. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 2201
 98. Природні і синтетичні волокна - 2200
 99. Лантан - 2199
 100. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 2194
Хороший терапевт Харьков поможет контролировать сахарный диабет.