Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 19804
 2. Р – елементи ІV групи - 8889
 3. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 7321
 4. Організація грошових розрахунків підприємства - 6888
 5. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 6633
 6. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 6219
 7. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5187
 8. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 4830
 9. Господарство України у 1939-1990-их роках - 4789
 10. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 4572
 11. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4379
 12. Штучні та синтетичні волокна - 4329
 13. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4203
 14. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 3982
 15. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 3875
 16. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 3712
 17. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 3653
 18. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 3633
 19. Державне казначейство України, казначейська система - 3521
 20. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3512
 21. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3368
 22. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3228
 23. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3224
 24. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3123
 25. Сучасні методики викладання хімії - 3105
 26. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 2963
 27. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 2950
 28. Хімічний склад природних вод - 2948
 29. Основи агрохімії - 2935
 30. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 2927
 31. Вода і її роль в житті людини - 2901
 32. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 2884
 33. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 2844
 34. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 2839
 35. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 2829
 36. Супутній нафтовий газ - 2730
 37. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2674
 38. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2672
 39. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2668
 40. Електро та газозварювання - 2621
 41. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2595
 42. Кислоти - 2563
 43. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2551
 44. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2546
 45. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 2540
 46. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2510
 47. Хімія і медицина - 2500
 48. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2495
 49. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2493
 50. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 2473
 51. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2446
 52. Виготовлення сукні - 2430
 53. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2428
 54. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 2428
 55. Технічні засоби у рослинництві - 2408
 56. Алюміній - 2397
 57. Основи кошторисного планування - 2370
 58. Роль хімії в медицині - 2366
 59. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2361
 60. Коксування вугілля - 2355
 61. Кам’яне вугілля і його добування - 2348
 62. Основні поняття і закони хімії - 2344
 63. Місце хімії серед природничих наук - 2327
 64. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2320
 65. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2309
 66. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2278
 67. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2271
 68. Альдегіди і карбонові кислоти - 2269
 69. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2267
 70. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2263
 71. Класифікація твердих горючих копалин - 2258
 72. Основні закономірності хімічних реакцій - 2245
 73. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2239
 74. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2227
 75. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2222
 76. Каучук - 2217
 77. Солі, їх склад, назви, значення - 2211
 78. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2203
 79. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2202
 80. Полімери - 2189
 81. Добрива - 2187
 82. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 2184
 83. Виробництво сульфатної кислоти - 2184
 84. Ферум (Fe) - 2181
 85. Хімія і екологія - 2173
 86. Лантан - 2163
 87. Природні і синтетичні волокна - 2154
 88. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод України у 2000 р. - 2152
 89. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 2152
 90. Вода - найбільше багатство у світі - 2150
 91. Похідні барбітурової кислоти - 2143
 92. Метали - 2140
 93. Характеристика стану досліджень та вмісту біогенних речовин у воді річок України - 2138
 94. Значення хімії для розвитку фармації і медицини - 2134
 95. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2133
 96. Спирт етиловий: склад, добування, технології, використання - 2132
 97. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 2130
 98. Гідролого-гідрохімічна характеристика озер і ставків території м. Києва - 2121
 99. Очистка газових викидів і стоків - 2120
 100. Гідроочищення нафтопродуктів - 2120