Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 21309
 2. Р – елементи ІV групи - 9042
 3. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 7360
 4. Організація грошових розрахунків підприємства - 7026
 5. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 6759
 6. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 6615
 7. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 5269
 8. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5217
 9. Господарство України у 1939-1990-их роках - 4899
 10. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 4634
 11. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4391
 12. Штучні та синтетичні волокна - 4350
 13. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4222
 14. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4070
 15. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 3895
 16. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 3884
 17. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 3706
 18. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 3698
 19. Державне казначейство України, казначейська система - 3597
 20. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3521
 21. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3411
 22. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3241
 23. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3239
 24. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3172
 25. Сучасні методики викладання хімії - 3121
 26. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 2988
 27. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 2987
 28. Хімічний склад природних вод - 2960
 29. Основи агрохімії - 2948
 30. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 2932
 31. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 2930
 32. Вода і її роль в житті людини - 2906
 33. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 2896
 34. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 2862
 35. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 2845
 36. Супутній нафтовий газ - 2739
 37. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2685
 38. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2679
 39. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2679
 40. Електро та газозварювання - 2661
 41. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2608
 42. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 2583
 43. Кислоти - 2566
 44. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2566
 45. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2562
 46. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 2538
 47. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2522
 48. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2514
 49. Хімія і медицина - 2503
 50. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2503
 51. Виготовлення сукні - 2496
 52. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2469
 53. Технічні засоби у рослинництві - 2456
 54. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 2447
 55. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2433
 56. Алюміній - 2404
 57. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2389
 58. Основи кошторисного планування - 2379
 59. Роль хімії в медицині - 2367
 60. Коксування вугілля - 2360
 61. Кам’яне вугілля і його добування - 2351
 62. Основні поняття і закони хімії - 2347
 63. Місце хімії серед природничих наук - 2333
 64. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2331
 65. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2312
 66. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2284
 67. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2274
 68. Альдегіди і карбонові кислоти - 2272
 69. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2271
 70. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2265
 71. Класифікація твердих горючих копалин - 2261
 72. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 2256
 73. Основні закономірності хімічних реакцій - 2247
 74. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2244
 75. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2235
 76. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2229
 77. Каучук - 2221
 78. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2218
 79. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2215
 80. Солі, їх склад, назви, значення - 2211
 81. Добрива - 2191
 82. Полімери - 2189
 83. Ферум (Fe) - 2187
 84. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 2185
 85. Виробництво сульфатної кислоти - 2184
 86. Хімія і екологія - 2178
 87. Лантан - 2167
 88. Природні і синтетичні волокна - 2157
 89. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 2157
 90. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод України у 2000 р. - 2154
 91. Вода - найбільше багатство у світі - 2151
 92. Похідні барбітурової кислоти - 2147
 93. Метали - 2143
 94. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2138
 95. Характеристика стану досліджень та вмісту біогенних речовин у воді річок України - 2138
 96. Спирт етиловий: склад, добування, технології, використання - 2137
 97. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 2137
 98. Значення хімії для розвитку фармації і медицини - 2135
 99. Каталітичні процеси нафтопереробки - 2124
 100. Гідролого-гідрохімічна характеристика озер і ставків території м. Києва - 2123