Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 28632
 2. Р – елементи ІV групи - 9438
 3. Організація грошових розрахунків підприємства - 7830
 4. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 7592
 5. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 7539
 6. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 7444
 7. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 6778
 8. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5375
 9. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5100
 10. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 4952
 11. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4620
 12. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4474
 13. Штучні та синтетичні волокна - 4411
 14. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4333
 15. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 4291
 16. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 4087
 17. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 3957
 18. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 3933
 19. Державне казначейство України, казначейська система - 3872
 20. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3586
 21. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3583
 22. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3320
 23. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3291
 24. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3282
 25. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3208
 26. Сучасні методики викладання хімії - 3204
 27. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3195
 28. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3090
 29. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3067
 30. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3051
 31. Хімічний склад природних вод - 3043
 32. Основи агрохімії - 3005
 33. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 2966
 34. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 2963
 35. Вода і її роль в житті людини - 2935
 36. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 2913
 37. Електро та газозварювання - 2892
 38. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 2813
 39. Супутній нафтовий газ - 2782
 40. Виготовлення сукні - 2777
 41. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2728
 42. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2702
 43. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2692
 44. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2680
 45. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2664
 46. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2645
 47. Економічна теорія як наука - 2645
 48. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2633
 49. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 2607
 50. Технічні засоби у рослинництві - 2600
 51. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2588
 52. Кислоти - 2582
 53. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2539
 54. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2532
 55. Хімія і медицина - 2526
 56. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 2523
 57. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 2485
 58. Основи кошторисного планування - 2478
 59. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 2477
 60. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2452
 61. Алюміній - 2435
 62. Роль хімії в медицині - 2384
 63. Коксування вугілля - 2378
 64. Кам’яне вугілля і його добування - 2372
 65. Основні поняття і закони хімії - 2362
 66. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2356
 67. Місце хімії серед природничих наук - 2352
 68. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2335
 69. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2323
 70. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2291
 71. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2289
 72. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2289
 73. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2288
 74. Альдегіди і карбонові кислоти - 2288
 75. Класифікація твердих горючих копалин - 2281
 76. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2278
 77. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2275
 78. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2274
 79. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2267
 80. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 2260
 81. Основні закономірності хімічних реакцій - 2259
 82. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2259
 83. Каучук - 2242
 84. Добрива - 2234
 85. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2229
 86. Солі, їх склад, назви, значення - 2218
 87. Хімія і екологія - 2208
 88. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 2208
 89. Ферум (Fe) - 2207
 90. Виробництво сульфатної кислоти - 2205
 91. Полімери - 2204
 92. Лантан - 2194
 93. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 2190
 94. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2188
 95. Природні і синтетичні волокна - 2184
 96. Гуцульська вишивка набір серветок (вишивання, косий хрестик) - 2174
 97. Похідні барбітурової кислоти - 2169
 98. Вода - найбільше багатство у світі - 2165
 99. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод України у 2000 р. - 2165
 100. Спирт етиловий: склад, добування, технології, використання - 2159
где купить чай . Хороший терапевт Харьков поможет контролировать сахарный диабет.