Сторінка
1

Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах

ПЛАН

І. Предмет трудового навчання у системі інших предметів початкової школи.

ІІ. Вишивання міні вишивки на уроках предметів трудового навчання у початкових класах.

1. Вишивка – один із видів декоративно-прикладного мистецтва.

2. Особливості гуцульської міні вишивки.

3. Підготовка до вишивання:

а) перенесення рисунка на тканину;

б) робоче місце вишивальниці;

в) інструменти та приладдя для вишивання.

4. Види швів міні-вишивки хрестом.

5. Особливості роботи вчителя з учнями під час вивчення тем з міні вишивання хрестиком у початкових класах.

ІІІ. Значення вивчення тем з міні вишивання хрестом на уроках трудового навчання у початкових класах.

I. Предмет трудового навчання у системі

інших предметів початкової школи.

Демократизація суспільства, Вільний розвиток особистості по-новому ставлять питання про якість перебудови навчально-виховного процесу, створення цілісної системи змісту освіти, реалізації в педагогічному процесі принципу гуманізації. Нова методологія виховання ґрунтується на гуманістичних цінностях і спрямована на підвищення моральності суспільства. Це вимагає від педагогічної науки нових виховних систем, здатних готувати громадян з високими почуттями відповідальності й обов’язку, свідомою дисципліною, безкорисливим внесенням особистого потенціалу на благо розбудови Української держави. Потрібна розробка нових підходів до обґрунтування наукових засад морального, трудового, естетичного, фізичного і родинного виховання для здійснення широкої програми оздоровлення суспільства.

Одним із напрямів такого оздоровлення є трудове виховання молоді і підготовка її до самостійного життя та праці в сучасних умовах школи.

Найважливішим аспектом цієї проблеми є праця як засіб всебічного і гармонійного розвитку особистості, як основа виховання громадянськості, умова розумового, фізичного та естетичного становлення особистості.

Праця задіює учнів у складній системі суспільних відносин, формує морально-ціннісні орієнтації. “Праця як виховний засіб можлива лише як частина загальної системи”[2], – писав А.С. Макаренко.

Трудове виховання починається з І класу і органічно зливається з навчальним процесом, з усім життям колективу. В трудовій діяльності відшліфовуються світоглядні позиції школярів, у праці формується особистість людини як творця, який діє в ім’я гуманних ідеалів суспільства.

Важливе місце серед навчальних дисциплін у початкових класах займає трудове навчання, на яке за навчальним планом відводиться 1 год. на тиждень (34 год. на навчальний рік). Трудове навчання у початкових класах є важливою ланкою в єдиній системі навчання, виховання й розвитку учнів і має визначені певні цілі:

– повідомлення початкових відомостей про різні галузі виробництва, матеріали, інструменти, приладдя, які часто зустрічаються;

– формування трудових умінь і навичок, прищеплення елементів трудової культури;

– виховання працелюбності, старанності, охайності.

Програмовий матеріал розподілений у певній послідовності з урахуванням поступового розвитку учнів відповідно до їхніх вікових особливостей і досвіду, нагромадженого на уроках трудового навчання. У зв’язку з цим співвідношення видів навчальної роботи протягом усього навчального курсу змінюється.

У процесі трудового навчання школярі отримують відомості з графічної грамоти, оволодівають комплексами знань, умінь і навичок обробки різних матеріалів, вчаться планувати роботу, правильно розташовувати на робочих місцях матеріали і інструменти, виконують розмітку деталей виробів за допомогою креслярських інструментів, вчаться читати прості креслення, технологічні карти.

Учні обробляють папір, тканину, пластилін, природні матеріали, метали, працюють з конструкторами. Вивчаючи сільськогосподарську працю, учні обробляють ґрунт, готують насіння до висівання, вирощують рослини.

Тематику видів діяльності, запланованих навчальною програмою, і розподіл годин по темах можна прослідкувати, розглянувши таку таблицю:

Види діяльності

Класи

І

ІІ

ІІІ

Стабільна частина

34

26

24

Робота з папером і картоном

Робота з папером і картоном з елементами графічної грамоти

Природні матеріали

Робота з різними матеріалами

Елементи конструювання і моделювання

Тканини і волокнисті матеріали

7

10

5

5

7

8

4

4

4

6

8

8

4

4

Варіативна частина

8

10

Народна вишивка

В’язання і макраме

Обробка деревини з елементами народознавства

Технічне моделювання і конструювання

Сільськогосподарська праця

Всього:

34

34

34

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Образотворче мистецтво»: