Нові реферати

 1. Методика навчання дітей усного переказу в 2-му класі
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 2. Модель ідеального куратора вищої школи
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 3. Роль тренера в підготовці спортсмена
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 4. Проблемні аспекти формування навичок читання у молодших школярів
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 5. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 6. Актуальні питання навчання грамоти
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 7. Використання матеріалів і приладдя на уроках вивчення натюрморту
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 8. Естетичне виховання школярів
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 9. Використання методу переконання у національному вихованні
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 10. Характеристика позасистемних чинників розвитку формальної освіти на прикладі фаху студента
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 11. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 12. Психолого-педагогічні особливості формування самоконтроля у розумово відсталих дітей дошкільного віку
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 13. Виховання як педагогічна категорія
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 14. Уроки фізики з використанням мультимедійних засобів
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 15. Педагогічний конфлікт: причини і методи управління
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 16. Навчально-виховна діяльність німецького "Філантропіну" Й.Б. Базедова
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 17. Процес навчання діалогічному мовленню
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 18. Використання мультимедійних і комунікаційних технологій на уроках інформатики
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 19. Реалізація естетичного виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 20. Методика створення проблемних ситуацій
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 21. Роль учнівського самоврядування у соціалізації молоді
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 22. Сучасні інститути соціалізації учнівської молоді
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 23. Методика трудового навчання як навчальна дисципліна
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 24. Педагогічні технології авторської школи В. Караковського
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 25. Дидактичне проектування підготовки фахівця і технологій навчання по одній із тем спеціального теоретичного або практичного курсу
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 26. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 27. Наукова організація праці студентів
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 28. Соціально-психологічні детермінанти самоактуалізації фахівців дошкільної освіти
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 29. Особливості західного та східного типів виховання людини
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 30. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках математики
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 31. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 32. Формування франкомовної лексичної компетенції на письмі у учнів 4-го класу
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 33. Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 34. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 35. Розвиток творчих здібностей школяра на уроці читання
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 36. Розвиток недільних шкіл в Україні
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 37. Застосування тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Хімічні реакції у 9 класі" у шкільному курсі хімії
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 38. Застосування винахідницьких задач при вивченні курсу "Біологія"
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 39. Школа козацько-лицарського виховання
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 40. Організація профільного та допрофільного навчання в сучасній школі
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 41. Переваги відкритої освіти
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 42. Портрет соціального педагога як особистості і професіонала
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 43. Наочні засоби вивчення географії материків та океанів
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 44. Логоритміка в системі корекції заїкання
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 45. Виявлення організаторських здібностей у підлітків в ігровій діяльності
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 46. Розвиток мовлення у дітей
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 47. Вивчення та виявлення найбільш важливих і потрібних фонетичних правил у вивченні української мови в початковій школі
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 48. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 49. Особливості формування інноваційної культури вчителя
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 50. Нетрадиційні уроки як засіб виховання молодших школярів до української мови
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
палеокастрица на корфу на карте