Нові реферати

 1. Естетичне виховання школярів
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 2. Психолого-педагогічні особливості формування самоконтроля у розумово відсталих дітей дошкільного віку
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 3. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 4. Характеристика позасистемних чинників розвитку формальної освіти на прикладі фаху студента
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 5. Використання методу переконання у національному вихованні
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 6. Використання матеріалів і приладдя на уроках вивчення натюрморту
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 7. Актуальні питання навчання грамоти
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 8. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 9. Проблемні аспекти формування навичок читання у молодших школярів
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 10. Роль тренера в підготовці спортсмена
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 11. Модель ідеального куратора вищої школи
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 12. Методика навчання дітей усного переказу в 2-му класі
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 13. Соціально-психологічні детермінанти самоактуалізації фахівців дошкільної освіти
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 14. Виховання як педагогічна категорія
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 15. Уроки фізики з використанням мультимедійних засобів
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 16. Педагогічний конфлікт: причини і методи управління
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 17. Наукова організація праці студентів
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 18. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 19. Дидактичне проектування підготовки фахівця і технологій навчання по одній із тем спеціального теоретичного або практичного курсу
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 20. Педагогічні технології авторської школи В. Караковського
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 21. Методика трудового навчання як навчальна дисципліна
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 22. Сучасні інститути соціалізації учнівської молоді
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 23. Роль учнівського самоврядування у соціалізації молоді
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 24. Методика створення проблемних ситуацій
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 25. Навчально-виховна діяльність німецького "Філантропіну" Й.Б. Базедова
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 26. Процес навчання діалогічному мовленню
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 27. Використання мультимедійних і комунікаційних технологій на уроках інформатики
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 28. Реалізація естетичного виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 11.05.2015
 29. Розвиток недільних шкіл в Україні
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 30. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках математики
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 31. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 32. Особливості західного та східного типів виховання людини
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 33. Формування франкомовної лексичної компетенції на письмі у учнів 4-го класу
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 34. Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 35. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 36. Розвиток творчих здібностей школяра на уроці читання
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 37. Застосування тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Хімічні реакції у 9 класі" у шкільному курсі хімії
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 38. Застосування винахідницьких задач при вивченні курсу "Біологія"
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 09.05.2015
 39. Українська народна вишивка та її ціннісний світ як засіб розвитку національної свідомості
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 40. Формування у молодших школярів уміння розв'язувати текстові задачі
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 41. Навчання фізиці повинно бути важким, але обов’язково переможним для всіх школярів
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 42. Використання музичного фольклору на уроках музики в початкових класах
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 43. Навчальний план для підготовки робітників з професії "комп’ютерні системи та мережі"
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 44. Розвиток пам'яті у дітей дошкільного віку
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 45. Виховна система В.О.Сухомлинського
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 46. Використання комп'ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 47. Розвиток фізичних якостей у молодших школярів
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 48. Навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 49. Фольклорні свята як засіб прилучення молодших школярів до народної культури
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
 50. Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів
        Розділ: Педагогіка, виховання     Дата: 08.05.2015
вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков . палеокастрица на корфу на карте