Сторінка
1

Моє бачення моєї майбутньої професії фінансиста

ПЛАН

Вступ

1. Чому я хочу здобути професію фінансиста

2. Що я знаю про фінанси та професію фінансиста

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Працівники фінансової системи країни забезпечують збір достатніх засобів для покриття витрат, які передбачені в бюджетах всіх рівнів. Завдяки професіоналізму фінансових працівників створюються сприятливі умови для подальшого вдосконалення бюджетно-податкового законодавства, втілення нових методів бюджетного планування і податкового управління для підвищення степеня ефективності системи казначейства.

Співпрацюючи з публічними органами влади, сьогодні стали нормою сучасні заробітні плати, пенсії, інші соціальні та економічні виплати, які передбачені бюджетом, а також виконання зовнішніх зобовязань держави. А ще фінансисти виконують найбільш вагому функцію – забезпечують фінансову безпеку країни.

Хто знає все про гроші? Звичайно, фінансисти, адже саме вони мають справу з грошима кожний день – і на роботі, і вдома.

“Хороший фінансист – не спрінтер, а марафонець” – кажуть досвідчені фінансисти, маючи на увазі те, що розрахунки та підходи далекоглядного фінансиста мають стосуватися не тільки короткочасного планування, але й особливостей розвитку подій в далекому майбутньому.

1. Чому я хочу здобути професію фінансиста

Мені подобається думка про те, що я зможу навчитися розпоряджатися фінансами не тільки в межах конкретного підприємства чи фірми, але й зможу знати, що робити з власними фінансами, які сподіваюся заробляти, будучи на посаді фінансиста.

Планування, розподіл фінансів, формування капіталу і тому подібне – ось далеко не весь перелік того, що робить фінансист практично будь-якого рівня.

Підходи фінансистів до грошей суттєво відрізняються від поглядів і підходів людей інших спеціальностей. Так, наприклад,

По-перше, фінансисти чітко усвідомлюють необхідність планування. По-друге, вони відносяться до грошей набагато спокійніше. Є чимала фінансових директорів, які роблять для своєї родини те ж, що і для своєї компанії. Для фінансистів гроші - скоріше, засіб досягнення чогось, але не самоціль.

У фінансистів інший стиль мислення. У фінансистів більш скрупульозний підхід до грошей, тому що вони з грошима мають справу постійно, і підходи по управління корпоративними фінансами відбиваються на фінанси особисті.

Гроші на кожну людину діють по-різному. Тобто, у тих, хто сприймає їхній як звичайний інструмент, особливих проблем не виникає. Але ті, для кого превалює бажання заробити багато грошей, згодом починають псуватися, у них починають виявлятися негативні риси характеру. Фінансисти звикли до великих обсягів грошей, тому до грошей вони відносяться набагато спокійніше.

Ось тому я й хочу стати фінансистом.

2. Що я знаю про фінанси та професію фінансиста

Фінанси - економічний інструмент розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) та національного доходу, засіб контролю за утворенням та використанням фондів грошових коштів. Головне призначення фінансів - через утворення грошових доходів та фондів забезпечити не лише потреби держави та підприємств в грошових коштах, але і контроль за використанням фінансових ресурсів.

Фінансист - людина, яка займається залученням, розміщенням і використанням грошових ресурсів (у різних видах), що має своєю метою одержання запланованого обсягу прибутку, і враховує всі можливі види ризику при здійсненні цих операцій.

Більш загальне визначення фінансиста - людина, яка займається операціями на ринках капіталу (акціонерних, боргового, похідних інструментів) або на ринку фінансових послуг, обслуговуючи юридичних та фізичних осіб (кредитування, рентне збереження грошей, конверсійні операції).

Фінанси є життєво важливою системою в економіці та суспільстві в цілому. Налагоджені фінансові відносини виступають запорукою нормальної життєдіяльності Фінанси відіграють важливу роль, тому що фінанси пронизують усе наше життя, з фінансовими категоріями ми зустрічаємось повсюди, адже до них належать податки, доходи, прибуток, бюджет, пенсії, дотації, штрафи, фінансові санкції. Тому мій вибір професії – це фінансист.

На фоні фінансової безграмотності населення діяльність фахівців втрачає міцну опору, без якої дуже важко досягти належної організації у функціонуванні фінансів. Без достатньої ж кількості висококваліфікованих професіоналів неможливо забезпечити відповідну результативність фінансової діяльності, надійність і стабільність фінансової системи.

Фінансист — це:підприємець, що для провадження своєї підприємницької діяльності став засновником або (спів)власником підприємства, на якому здійснюється діяльність у галузі фінансів (банк, страхувальна фірма тощо) і тим підприємець-фінансист відрізняється від промисловця та/або підприємця, що займається торгівельною діяльністю (таких раніше називали купцями).

Фінанси є історично сформованою, складною та багатогранною економічною категорією. Термін “фінанси” походить від латинського “грошовий платіж”. Вперше він був застосований на практиці в Італії у XIII ст. Зокрема, у Флоренції, Венеції, Генуї, де були добре розвинені торгівля, грошові розрахунки та банківська справа. Цим словом позначалися платежі та внески, які здійснювалися на користь держави. Фактично під фінансами розуміли державне публічне господарство або господарство будь-якого утворення нижчого рівня: земство, міська община тощо.

У цей період у деяких країнах, наприклад, Німеччині, термін “фінанси” мав негативне значення. Цей термін використовували у контексті із здирництвом, хабарництвом, вимаганням тощо. Вперше у сучасному трактування категорія “фінанси” почала застосовуватися у Франції, а ввів у науковий обіг це поняття французький професор Ж. Боден у праці "Шість книг про республіку" (1577 р.). У ті часи фінансами вважали сукупність грошових коштів необхідних для задоволення держави та різних суспільних груп. Пізніше дана економічна категорія набула міжнародного розповсюдження і почала відтворювати відносини між населенням та державою з приводу створення й використання державних фондів грошових коштів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Фінанси»: