Сторінка
1

Р – елементи ІV групи

План

Вступ.

Головна підгрупа ІV групи:

1. Карбон :

- карбон в природі

- алотропія карбону

- хімічні властивості карбону. Карбіди.

- діоксид карбону

- оксид карбону

- сполуки карбону з сульфуром і нітрогеном

- паливо і його види

2. Силіцій :

- силіцій в природі. Добування і властивості силіцію

- сполуки силіцію з гідрогеном і галогенами

- діоксид силіцію

- силікатні кислоти та їх солі

3. Германій.

4. Станум:

- властивості стануму

- сполуки стануму (II)

- сполуки стануму (ІV)

5. Плюмбум:

- властивості плюмбуму

- сполуки плюмбуму (II)

- сполуки плюмбуму (ІV)

Вступ

Головну підгрупу четвертої групи періодичної системи утворюють п'ять елементів — карбон, силіцій, германій, станум і плюмбум.

При переході від карбону до плюмбуму розміри атомів зростають. Тому слід чекати, що здатність до приєднання електронів, а отже, і неметалічні властивості при цьому будуть слабішати, легкість же від­давання електронів зростатиме. Справді, уже в германію виявля­ються металічні властивості, а в стануму і плюмбуму вони переважають над неметалічними. Отже, тільки перші два члени описуваної групи є неметалами, германій зараховують і до металів, і до неметалів, станум і плюмбум — метали.

Для елементів розглядуваної групи характерні ступені окислення +2 і +4. Сполуки вуглецю і кремнію, в яких ступінь окислення цих елементів дорівнює +2, нечисленні і порівняно малостійкі.

Деякі властивості елементів головної підгрупи четвертої групи і утворених ними простих речовин охарактеризовані в табл.

Деякі властивості карбону та його аналогів

 

Карбон

Силіцій

Германій

Станум

Плюмбум

Будова зовнішнього електронного шару атома

2s2 2р2

3s2 3р2

4s2 4 р2

5s2 5р2

6s2 6р2

Енергія іонізації атома Е -> Е+, еВ

11,26

8,15

7,9

7,34

7,42

Відносна електронегативність

2,5

1,8

1,8

1,8

1,9

Радіус атома, нм

0,077

0,134

0,139

0,158

0,175

Стандартна ентальпія атомізації при 25° С, кДж на 1 моль атомів

715

451,9

379,1

302,1

195

Температура плавлення, °С

3750

1420

936

231,9

327,4

Температура кипіння, °С

• • • •

3300

2850

2620

1745

Густина, г/см3

Алмаз

2,33

5,32

Біле

11,34

 

3,52

7,29

 

Графіт

Сіре

КАРБОН (CARBONEUM)

Карбон у природі. Карбон у природі перебуває у вільному стані і у вигляді численних сполук. Вільний карбон трапляється у вигляді алмазу і графіту. Алмази утворюють окремі кристали або не­великого розміру зростки. Маса кристалів звичайно лежить у межах від тисячних до десятих часток грама. Найбільший із знайдених алма­зів важив 621,2 г. Кристали нерідко мають забарвлення, спричинене до­мішками. Великі родовища алмазів є в Африці (Заір, ПАР), Бразилії, Індії.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Інші реферати на тему «Хімія»: