Сторінка
8

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

Проаналізувавши дану таблицю, спостерігається зменшення чистого прибутку на 4275,46 тис. грн. і одержаного кредиту на 4000 тис. грн., це призвело до негативних тенденцій, точніше прибутковість вкладеного капіталу зменшилася на 36,87 % порівняно з минулим періодом. Необхідно зазначити що з залучених коштів, які підприємство вклало в діяльність отримує в поточному періоді близько 10 копійок, а в попередньому періоді отримувало близько 15 копійок. Абсолютна зміна склала – 5,5 копійок. Відсоток під який підприємство залучаємо кошти 20 % тобто з кожної гривні залучених коштів нам необхідно повертати 20 копійок, на даному підприємстві прибутковість з гривні близько 10 копійок, тобто ми маємо 10 одиниць щоб покрити залучені 20. Отож, висновком буде невигідність взяття кредиту, але можливо в майбутньому показник зросте. Бажана ситуація коли НПвкк більша за % по залученим коштам.

3) Ефект фінансового важеля

Ефект фінансового важелю (EFL – Effect of Financial Leverage) - це зміна прибутковості власного капіталу порівняно з прибутковістю всього вкладеного капіталу (як власних так д/с позикових коштів) за рахунок отримання кредитів. Необхідно, умовою для позитивного ефекту є перевищення прибутковості (доходності) всіх вкладених у підприємство засобів над ставкою залучення кредиту. В іншому випадку буде спостерігатись негативний ефект. На даному підприємстві = 0,14 =0,08, а =0,149 =0,094. В данному випадку отримаємо дані нижче за 0.

-0,149=-0,011

ЕFL залежить від диференціала FL і плеча FL.

-0,2=-0,06

-0,2=-0,12

14000,00/67000,00=0,21

10000,00/64500,00=0,16

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

 

EFL

-0,011

-0,016

-0,006

1,550

55,007

НПвк-НПвкк

Диф. FL

-0,06

-0,12

-0,061

1,996

99,595

НПвк-%ДКР

Плече FL

0,21

0,16

-0,05

0,74

-25,80

ДКР/ВК

 
 
 

В підприємстві що аналізується показник EFLявляється від’ємним що свідчить про неможливість залучення коштів, залучення коштів при такій ситуації буде призводити до негативного ефекту, а саме до зменшення норми прибутковості. У зв’язку з тим, що підприємство тратить засоби на погашення кредиту підприємству можливо за рахунок перекредитації, або зменшення затрат намагається покрити цю нестачу.

Можна зробити висновок, що рівень фінансового важеля на протязі року майже не змінився. При цьому зменшився розмах варіації рентабельності власного капіталу, чистого прибутку ( на 0,006 грн.). Це говорить про зниження ступеня фінансового ризику.

4) Розрахунок ступеня фінансового важеля

Залучення кредитів супроводжується підвищенням ступеню фінансового ризику, який пов’язаний з можливою нестачею коштів для виплати відсотків по кредитах, цей ступінь фінансового ризику характеризує показник ступінь фінансового важеля(DFL)

/(23213,33-2800,00)= 0,89

/(16614,00-2000,00)= 0,89

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

 

Под

23213,33

16614,00

-6599,33

0,72

-28,43

ф.2 р.050

Фін.витр.

2800,00

2000,00

-800,00

0,71

-28,57

ф2 р. 140

DLF

0,89

0,89

0,00

1,00

0,02

Под/Под-ФВ

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Фінанси»: