Сторінка
10

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

Визначення рівня забезпеченості матеріальних оборотних засобів

До матеріальних оборотних коштів відносяться виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, запаси. Даний показник дає можливість порівняння цього показника з ВОК і визначити, яке положення даного підприємства з фінансової точки зору.

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

 

Вир.Зап.

28761,00

24992,00

-3769,00

0,87

-13,10

ф.1 р.100

Гот.Прод.

15000,00

13500,00

-1500,00

0,90

-10,00

ф.1 р.130

Товари

15000,00

14000,00

-1000,00

0,93

-6,67

ф.1 р.140

МОК

58761,00

52492,00

-6269,00

0,89

-10,67

∑(ВЗ,ГП,Т)

Порівняємо прорахований показник з ВОК, ВОКо<МОКо, та ВОК1 < МОК1, дані результати вказують про нестійке фінансове положення даного підприємства.

Необхідно зазначити що досить значними є показники готової продукції та товарів, що не реалізуються, тому досить високі показники МОЗ, підприємству необхідно звернути на збиткову політику та політуку зберігання виробничих запасів.

У ринковій економіці існує ймовірність ліквідації підприємств унаслідок їх банкрутства, тому одним із найважливіших показників фінансового стану є ліквідність. Ліквідність підприємства – це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для виконання всіх необхідних платежів у міру настання їх строку.

Ліквідність підприємства можна оперативно визначити за допомогою коефіцієнтів ліквідності. Розглянемо основні показники ліквідності, які розраховуються на нашому підприємстві.

4). Коефіцієнт поточної ліквідності. Він дає загальну оцінку платоспроможності підприємства і розраховується за формулою

/14060,00=4,409

Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань.

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

 

А1+А2+А3

68761,00

61992,00

-6769,00

0,902

-9,844

ф.1. р.260

ПотЗобов

17230,00

14060,00

-3170,00

0,816

-18,398

ф.1. р.620

Кпл

3,991

4,409

0,418

1,105

10,482

(А1+А2+А3)/ПЗ

Аналіз отриманих даних свідчить про достатню ліквідність балансу, тому що наявних грошових коштів 4,4 рази більше поточних зобов’язань. Підприємство в цілому, забезпечене оборотними коштами. Коефіцієнт поточної ліквідності за даний період збільшився на 10,5%, даний показник більший за рекомендований проміжок від 1 до 2х. Необхідно перевірити роботу відділу збиту, перевірити реальність запасів. На даному підприємстві запаси майже дорівнюють необоротним активам. Досить велика кількість товарів та готової продукції, необхідно звернути увагу саме на ці показники та спрямувати політику менеджменту на ці складові. Запасів вистачить на багато років вперед, що вилучає кошти з операційної діяльності підприємства.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Фінанси»: