Сторінка
17

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

Із вищенаведених фактів можна зробити висновок, що наше підприємство відноситься до 2го класу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ковалев В.В. Фінансовый аналіз: Навч. посіб. – М.,2006.- 294 с.

2. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.,2002.- 294 с.

3. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів Навч. посіб. – К.,2003.- 278 с.

4. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. Посібник. – К.:Знання-прес,2000. – 207 с.

5. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз:Навч.пос.-2-ге видання- К.:МАУП,2003.-146с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Фінанси»: