Сторінка
5

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

Зі зменшенням за звітний період активів підприємства 9670,00 грн., оборотність активів збільшилось 0,058 пункти або на 3,87 % . Це говорить про те, що кожна одиниця вкладених коштів приносить більше прибутку та відбувається зростання ефективності використання активів, необхідно звернути увагу на структуру запасів, їх раціональність використання, відбувається збільшення коефіцієнта оборотності, вірогідно політика яка була впроваджена на підприємстві за звітній період є ефективною, і слідує її притримуватися . Даний коефіцієнт відображає що всі активи підприємства обертається тобто переходять в продукцію і повертаються в грошову форму і становить 1,565 пунктів, тобто це кількість повних циклів виробництва та реалізації продукції, що здійснилось за звітний період.

2) Період оборотності запасів характеризується періодом часу, на протязі якого запаси перетворюються у виручку.

= 28761,00*360/100120,00=103

=24992,00*360/98886,00=91

Показник

0

1

Абсол.в.

Індекс

Темп росту %

Запаси

28761,00

24992,00

-3769,00

0,87

-13,10

ф.1 р.100

Св

100120,00

98886,00

-1234,00

0,99

-1,23

ф.2 р.040

ПОЗ

103

91

-12

0,88

-12,02

(Запаси*360)/Св

На підприємстві період оборотності запасів зменшився на 12 дні. Даний показник вказує на позитивну тенденцію , тому що зменшення терміну оборотності запасів призводить до прискорення руху коштів підприємства, які можна б було знову вкласти у виробництво, або на інші потреби.

Розрахуємо термін оборотності активів в попередньому та звітному періоді.

/28761,00=3,48

Показник

0

1

Абсол.в.

Індекс

Темп росту %

 

С

98886,00

-1234,00

0,99

-1,23

ф.2 р.040

Запаси

28761,00

24992,00

-3769,00

0,87

-13,10

ф.1 р.100

Коб.зап

3,48

3,96

0,48

1,14

13,66

С/Зап.

Проаналізувавши дані можна зробити наступні висновки:

запаси протягом операційного циклу переходять в продукцію і повертаються в грошову форму в попередньому році 3,48 рази, в поточному 3,96, спостерігається зростання на 13,66%, що свідчить про позитивну тенденцію, це свідчить про налагоджене виробництво в контексті запасів, виробництва та збуту. Можна з певною вирогідністю сказати, що можливо відбулася зміна специфіки та тривалості технологічного процесу, характеристики продукції та можливо деяких інших показників. Порахувавши термін оборотності активів отримуємо наступні результати: /3,48=103

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

Коб.зап

3,48

3,96

0,48

1,14

13,66

Т об.а.

103

91

-12

0,88

-12,02

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Фінанси»: