Сторінка
7

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

З наведеної таблиці видно, що за звітний період підприємство збільшило термін надання товарного кредиту на 2 дні, а термін отримання товарного кредиту зменшився приблизно на 8 днів. Різниця між співвідношенням терміну отриманого і наданого товарного кредиту на початок періоду складає (-5) днів, а на кінець періоду (-14), це означає, що зміна даних показників (ТНКр, ТОКр) негативно вплинула на політику товарного кредиту , так як даний показник зменшився на 9 пунктів. Це свідчить про неефективну політику товарного кредиту. Підприємство віддає постачальнику гроші забагато днів до отримання грошей від споживача, тобто віддає кошти на обслуговування інших підприємств. Тому є необхідність переглянути політику підприємства, щодо повернення дебіторської та кредиторської заборгованості, вимагати, якнайшвидшого повернення дебіторської заборгованості та максимально відтягувати повернення по кредиторській заборгованості.

1.4. Аналіз пасивів підприємства

1) Коефіцієнт заборгованості.

Даний показник є характеристикою фінансової стійкості та незалежності підприємства, показує підвищення активів над власним капіталом. Він розраховується за формулою:

Показник

0

1

Абсол.в.

Індекс

Темп росту %

 

А

98230,00

88560,00

-9670,00

0,90

-9,84

ф.1 р.280

ВК

67000,00

64500,00

-2500,00

0,96

-3,73

ф.1 р.380

Кз

1,466

1,373

-0,093

0,94

-6,35

А/ВК

Оцінюючи даний момент господарської діяльності, можна зазначити, що підприємство перебуває у нормальному стані, так як коефіцієнт заборгованості знаходиться в інтервалі від 1 до 2, а саме складає 1,46 та 1,37 відповідно у попередньому та поточному періоді, отож даний показник відображає числову характеристику співвідношення покриття всіх активів власним капіталом . Такі обставини свідчать про нормальний рівень покриття запасів і витрат власними коштами. Значення цього коефіцієнта знаходиться у межах допустимих меж тим паче зменшується тобто залежність від зовнішніх джерел зменшується, це зменшення складає на 6,35 %.

2) Оцінка фінансової незалежності підприємства.

Не менш важливим етапом є, визначення прибутковості вкладеного капіталу (власного і д/с кредитів). Цей показник обчислюється за формулою

НПвкк – прибутковість вкладеного капіталу,

ЧП – чистий прибуток,

%ДКР – процентна ставка довгострокового кредиту,

ВК – власний капітал,

ДКР – довгостроковий кредит банку.

+2800,00)/ (67000,00+14000,00)= 0,149

+2000,00)/ (64500,00+10000,00)= 0,094

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

 

ЧП

9302,80

5027,34

-4275,46

0,54

-45,96

ф.2 р.220

% за КДР

2800,00

2000,00

-800,00

0,71

-28,57

ф.2 р.140

ВК

67000,00

64500,00

-2500,00

0,96

-3,73

ф.1 р.380

ДКР

14000,00

10000,00

-4000,00

0,71

-28,57

ф.1 р.440

НПвкк

0,149

0,094

-0,055

0,631

-36,87

(ЧП+%ДКР)/(ВК+ДКР)

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Фінанси»: