Сторінка
9

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

Роблячи аналізну оцінку необхідно сказати, що DFL <1, що говорить про фінансові втрати на даному підприємстві. Також DFL < 1,1 що говорить про консервативність підприємства.

1.5. Аналіз платоспроможності підприємства

1). Величина власного оборотного капіталу.

Основна вимога до показника ВОК – позитивне значення, а також зростання відповідно до обсягів виробництва. Показник ВОК показує, яка сума оборотних коштів залишається в розпорядження підприємства після розрахунків за короткостроковими зобов’язаннями.

ВОК= IП + IIП + IIIП - IА = IIА+ IIIA – IVП + VП

Показник

0

1

Абсол.в.

Індекс

Темп росту %

ВОК

51531,00

47932,00

-3599,00

0,930

-6,984

Величина власного оборотного капіталу у звітному періоді зменшився на 6,98%, це вказує на зниження операційної діяльності. Коштів на нашому підприємстві на кінець року залишилося на 3599 грн. менше ніж на початку.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка - капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу.

/67000=0,76912

/64 500,00=0,743132

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

 

ВОК

51531,00

47932,00

-3599,00

0,93

-6,98

 

ВК

67000

64 500,00

-2500,00

0,96

-3,73

ф.1 р.380

Кман

0,76912

0,743132

-0,03

0,97

-3,38

ВОК/ВК

Відбувається зниження коефіцієнту маневреності, що свідчить про зменшення гнучкості використання власних коштів, тобто відбувається зменшення використання власного капіталу в операційній діяльності на 3,38%.

2). Коефіцієнт покриття основних засобів

КПОЗ показує, яка частина власного капіталу витрачена на придбання активів(ОЗ), що важко реалізуються. Нормальним вважається співвідношення (0,75 ¾ 1,0), оскільки вище співвідношення може означати, що в основні засоби вкладена частина обігового капіталу, а це може негативно вплинути на виробничу діяльність фірми.

/67000,00=0,418

/64500,00=0,391

Показник

0

1

Абсол.в.

Індекс

Темп росту %

 

ОЗ

-2756,00

0,902

-9,844

ф.1 р.030

ВК

67000,00

64500,00

-2500,00

0,963

-3,731

ф.1 р.380

КПОЗ

0,418

0,391

-0,027

0,937

-6,350

ОЗ/ВК

Коефіцієнт покриття основних засобів на даному підприємстві у звітному періоді змінився в сторону зменшення на 6,35 % і залишається на рівні, який нижчий нормативного рівня. З певної точки зору потрібно залучати інвестиційні проекти до підприємства залучати кошти, але необхідність власності самого підприємства також існує. А в даному підприємстві відбувається зниження, тобто вивільняються кошти можливо на покриття кредитів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Фінанси»: