Сторінка
13

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

З наведених розрахунків можемо зробити висновок, що розмір точок беззбитковості, розрахованих за допомогою всіх 4 методів у звітному періоді змінюється і досить суттєво для окремих. Так, класична точка беззбитковості збільшилась на 6,43 %, мінімальна точка беззбитковості – на 8,19 %, фінансова точка беззбитковості збільшилася на – 5,75% та фінансова точка беззбитковості з урахуванням податку збільшилася на – 5,58 %. Найкраще дану тенденцію видно з наступного графіка.

Для того, щоб оцінити, на скільки далеко підприємство знаходиться від точки беззбитковості, розраховується показник, який характеризує запас фінансової безпеки:

Zкл = В - ТБкл (грн), Zкл (%) = Zкл/В* 100% {%),

Zмін= В - ТБмін (грн), Zмін (%) = Zмін/В* 100% (%).

Zфін = В - ТБфін (грн), Zфін (%) = Zфін/В* 100% (%),

Zф.под. =В - ТБф.под. (грн), Zф.под. (%) = Zф.под./В* 100% (%),

Zкл0=123333,33-88685,04=34648,30; Zкл0 (%)=34648,30/123333,33*100%= 28,09

Zкл1=115500,00-94390,24=21109,76; Zкл1(%)=21109,76/115500,00*100%=18,28

Zмін0=123333,33-75924,83=47408,50; Zмін0(%)=47408,50/123333,33*100%=38,44

Zмін1=115500,00-82146,11=33353,89; Zмін1 (%)=33353,89/115500,00*100%=28,88

Zфін0 =123333,33-107007,66=16325,67; Zфін0 (%)=16325,67/123333,33*100%=13,24

Zфін1=115500,00-113163,91=16325,67; Zфін1 (%)=16325,67/115500,00*100%=2,02

Zф.под.0= 123333,33- 113115,20=10218,13; Zф.под.0= 10218,13/123333,33*100%=8,28

Zф.под.1= 115500,00- 119421,81=3921,81; Zф.под.1=3921,81/ 115500,00*100%=-3,40

Розраховані показники наведені в наступній таблиці:

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

 

Zкл,грн

34648,30

21109,76

-13538,53

0,609

-39,07

В - ТБкл

Zкл,%

28,09

18,28

-9,82

0,651

-34,94

Zкл/В* 100%

Zмін,грн

47408,50

33353,89

-14054,61

0,704

-29,65

В - ТБмін

Zмін,%

38,44

28,88

-9,56

0,751

-24,87

Zмін/В* 100%

Zфін,грн

16325,67

2336,09

-13989,59

0,143

-85,69

В - ТБфін

Zфін,%

13,24

2,02

-11,21

0,153

-84,72

Zфін/В* 100%

Zф.рпод.,грн

10218,13

-3921,81

-14139,94

-0,384

-138,38

В - ТБф.под

Zф.рпод.,%

8,28

-3,40

-11,68

-0,410

-140,98

Zф.под./В* 100%

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Фінанси»: