Сторінка
16

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

Величина власного оборотного капіталу у звітному періоді зменшився на 6,98%, це вказує на зниження операційної діяльності.

Відбувається зниження коефіцієнту маневреності, що свідчить про зменшення гнучкості використання власних коштів, тобто відбувається зменшення використання власного капіталу в операційній діяльності на 3,38%.

Коефіцієнт покриття основних засобів на даному підприємстві у звітному періоді змінився в сторону зменшення на 6,35 % і залишається на рівні, який нижчий нормативного рівня.

Порівняємо прорахований показник з ВОК, ВОКо<МОКо, та ВОК1 < МОК1, дані результати вказують про нестійке фінансове положення даного підприємства.

- Аналіз ліквідності показує на, що підприємство є ліквідним майже за всіма показниками: КПЛ=4,4, КШЛ=0, 67, КАЛ=0,055.

Запас безпеки у звітному періоді зріс. Так, Zкл. зменшилось 39,07 %; Zмін. – на 29,65 %; Zфін. – на 84,72%; Zф.опод. – на 138,38%.

Ступеня операційного важеля у звітному періоді зріс на 53,71 % і становить 5,47, тому можемо зробити висновок, що наше підприємство надає перевагу використанню ефекту операційного важеля. Зростання даного показника є результатом спаду всіх показників, які на нього впливають (В, ЗВ, МД, Пр). Зростання OLR свідчить про збільшення залежності прибутку від виручки. Чим більша питома вага постійних витрат у величині вкладеного доходу, тим сильніше діє операційний важіль.

При обрахунку якості управління визначили що підприємству необхідно звернути увагу політики підприємства на фінансову діяльність, так як можливо відбувається: випуск власного капіталу (акцій), отримання позик та їх погашення, викуп акцій власної емісії, виплата дивідендів.

Узагальнення результатів аналізу фінансового стану підприємства

Найменування показника

Значення

Відхилення

Норматив

0

1

абсол.

індекс

тенденції

значення

1.

Норма прибутку на власний капітал, грн/грн

0,14

0,08

-0,06

0,56

→ max

0,2

2.

Рентабельність продукції, грн/грн

0,06

0,04

-0,03

0,58

→ max

0,05

2.1

Витратоємність

0,68

0,71

0,04

1,05

→ min

<1

2.2

Економія (втрата) засобів

>0

3.

Ефективність використання активів:

3.1.

Оборотність активів, грн/грн

1,51

1,57

0,06

1,039

→ max

2

3.2

Період оборотності запасів,дн.

103

91

-12

0,880

→ min

180

3.3

Коеф. оборотність запасів,грн/грн

3,48

3,96

0,48

1,14

→ max

3.4.

Термін наданого кредиту, дн.

16

18

2

1,10

→ min

3.5.

Термін одержаного кредиту, дн.

12

4

-8

0,33

→ min

3.6.

Результат політики товарного кредиту, дн.

-5

-14

-9

2,97

→ max

>0

4.

Показник заборгованості (залежності)

1,466

1,373

0

0,937

→ max

≤2

5.

Прибутковість вкладеного капіталу, грн/грн

0,149

0,094

-0,055

0,63

→ max

<НПвк

6.

Ефект фінансового важеля

-0,011

-0,016

-0,006

1,55

→ max

>0

7.

Платоспроможність(ліквідність)

7.1.

К-т поточної ліквідності

4,0

4,4

0,4

1,10

→ max

1-2

7.2.

К-т швидкої ліквідності

0,580

0,676

0,095

1,16

→ max

0.75 - 1

7.3.

К-т абсолютної ліквідності

0,058

0,055

-0,003

0,96

→ max

0.20 - 0.25

8.

К-т покриття основних засобів

0,418

0,391

-0,027

0,94

→ min

0.75 - 1

9.

Власний оборотний капітал

51531,00

47932,00

-3599,00

0,930

>0

10.

Запас безпеки

10.1

Класичний,%

28,093

18,277

-9,82

0,75

→ max

>10

10.2

Мінімальний, %

38,439

28,878

-9,56

0,65

→ max

>15

10.3

Фінансовий, %

13,237

2,023

-11,21

0,15

→ max

>5

10.4

Фінансовий з урахуванням оподаткування, %

8,285

-3,396

-11,68

-0,41

→ max

>0

11.

Ступінь операційного важеля

3,560

5,471

1,91

1,54

→ max

>2

12

Чистий рух коштів за звітний період

-

-219,5

-

-

→ max

>0

12.1

Операційна діяльність

-

2220

-

-

→ max

<0

12.2

Інвестиційна діяльність

-

1450,5

-

-

→ max

<0

12.3

Фінансова діяльність

-

-3890

-

-

→ |max|

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Фінанси»: