Сторінка
8

Організація сушильного господарства на заводі (сушіння деревини)

год.

год.

кВт;

кВт.

2.2.6.4 Розрахунок витрат теплоти на випаровування вологи

Питома витрата теплоти на випаровування вологи в лісосушильних камерах з багатократною циркуляцією при сушінні повітря:

, Дж/кг,

(2.29)

де І2 – тепловміст повітря на виході зі штабелю, кДж/кг; І0 – тепловміст свіжого повітря, І0=46кДж/кг при поступленні повітря з коридору керування; d0 – волого вміст свіжого повітря, d0 =10…12 г/кг; Св – питома теплоємність води, Св=4,19 кДж/кг; tпр – температура нагрітої вологи в деревині, 0С. Беруть такою, що дорівнює температурі прогрівання.

кДж/кг

2.2.6.5 Загальна витрата теплоти на випаровування вологи

, кВт.

(2.30)

кВт.

2.2.6.6 Розрахунок втрат тепла через огородження камери

Втрати тепла через огороджені камери за одну секунду визначають за формулою:

, кВт,

(2.31)

де Fог – площа поверхні огородження; К – коефіцієнт теплопередачі даного огородження; tкам – температура агента сушіння в камері, 0С, визначають, як середнє значення температур на вході і виході зі штабеля

, ºС.

;

tрозр. – розрахункова температура зовнішнього повітря для зимових і середньорічних умов.

Розрахунок втрат тепла через огородження камери зводимо в табл.2.7.

Таблиця 2.7.

Розрахунок втрат теплоти через огородження камери

Назва огороджень

Fог

К, Вт/(м2ºС)

tкам, 0С

tрозр, 0С

tk- tрозр 0С

КоефіціцєнтС

Qог, кВт

Формула

Значення

Зим.

Ср.річ

Зим.

Ср.річ.

Зим.

Ср.річ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Зовнішня бокова стіна

L·H=9,8·3,0

26,4

1,29

82

-20

7,0

102

75

2

6,6

4,8

2. Торцева стіна з боку коридору керування

В·Н=5,6·3,0

16,8

1,53

82

+15

+15

67

67

2

3,4

3,4

3. Торцева стіна з боку тревесного шляху без врахування площі дверей

(В·Н)-Fдв= 5,6·3,0-

-(2·3/2)

4,8

123

82

-20

7,0

102

75

2

1,2

5,1

4. Перекриття

B·L = 8,8·5,6

49,28

0,7

82

-20

7,0

102

75

2

7,0

5,1

5. Підлога

B·L = 8,8·5,6

49,28

0,6

82

-20

7,0

102

75

2

6,0

4,4

6. Двері

b·h=

(2·3)·2

12

0,6

82

-20

7,0

102

75

2

1,4

1,0

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: