Сторінка
20

Організація сушильного господарства на заводі (сушіння деревини)

де Тріч – річний фонд роботи сушильної камери за рік, Тріч=8·3·335=8040год; Тз.р. – затрати часу на завантаження і розвантаження камер за рік, год; Тохол – затрати часу на охоплення матеріалу в камері, год.

В камерах періодичної дії:

Тз.р. = τз.р. · п, год,

(4.3)

де τз.р. – тривалість завантаження і розвантаження камери, беруть 2,4 год; п – кількість камерооборотів за рік.

,

(4.4)

де τср.ф. – середня тривалість обороту камери, при сушінні фактичного матеріалу, діб.

.

Затрати часу на охолодження в камері:

,

(4.5)

де τохол. – тривалість охолодження матеріалу середньої товщини в камері до 30 – 40оС становить 1 год на см товщини матеріалу; п – кількість камерооборотів за рік.

Середньозважена товщина матеріалу:

,

(4.6)

де Sі – товщина висушуваного матеріалу кожного виду, заданого специфікацією.

.

Розрахунковий час роботи електродвигунів іншого обладнання визначають за формулою, із врахуванням змінності роботи даного обладнання і кількості робочих днів у році:

Тріч=t·i·n,год.

(4.7)

Дані обчислень зводимо до таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Розрахунок витрати силової електроенергії

Назва обладнання

Кількість

Встано-влена потужність одиниці обладнання, кВт

Встано-влена потужність всього обладнання, кВт

Коефіці-єнт запиту

Час роботи обладнан-ня

Річна витрата електро-

енергії, кВт/год.

Сушильні камери СПЛК-2

3

11

33

0,8

7716,6

203718,2

Траверсні візки

1

9

9

0,3

5840

15768

Ліфт-підйомник

2

10

20

0,3

4160

24960

244446,2

4.2 Розрахунок витрат електроенергії на освітлення

Для створення нормального освітлення в темні години доби або в затемнених приміщеннях використовують світильники із лампами розжарювання або з люмінесцентними лампами.

Розрахунок річної потреби в електроенергії на освітлення виконують методом питомої встановленої потужності при розмірах приміщення, що перебільшує 10 м2. Розрахунок виконують за формулою:

,

(4.7)

де Р – питома потужність на освітлення; S – площа приміщень, м2; Кзап – коефіцієнт запиту, який враховує роботу всіх світильників і втрати на лінії, беруть 0,8; Троб – час роботи світильників за рік, год.

Кількість годин роботи світильників за рік залежить від географічної ширини і місцевості, визначають виходячи із середнього часу горіння ламп за добу. Для всіх ділянок сушильного цеху, крім коридорів керування, лабораторій і траверсного коридору, необхідно брати Троб=9·365=3285 год.

Оскільки при двозмінній роботі середній час горіння ламп в добу становить 9год. Для коридору керування, траверсного коридору і лабораторії тривалість роботи світильників становить 13 год. Результати розрахунку витрати електроенергії на освітлення зводимо до табл. 4.2

Таблиця 4.2

Розрахунок витрати електроенергії на освітлення сушильного цеху

Назва приміщень (ділянок)

Площа примі-щення, м2

Питома потужність, кВт/м2

Коеф. запиту

К-сть год горіння ламп

Річна витрата електроенергії на освітлення, кВт·год

Виробничі ділянки: сушильні камери

Траверсний коридор

135,7

8

0,8

4355

3782,2

Приміщення для формування сирих штабелів

35,4

15

0,8

3285

1395,4

Склад сирих штабелів

59

4

0,8

3285

620,2

Приміщення для розформування сирих штабелів

47,2

15

0,8

3285

1860,6

Склад сухих штабелів (охолоджуюче приміщення)

100,3

4

0,8

3285

1054,3

Коридор керування

23,6

15

0,8

4355

188,1

Допоміжні приміщення, лабораторія цеху

33,1

18

0,8

4355

2075,7

Механічна майстерня

15

0,8

3285

1304,8

Контора, кімната начальника цеху

15

0,8

3285

1304,8

Побутові приміщення: кімната відпочинку

70,8

15

0,8

3285

2790,9

Курилка

15

0,8

3285

2790,9

Гардероб

15

0,8

3285

2790,9

Душ, санвузол

15

0,8

3285

2790,9

Разом:

24749,7

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: