Сторінка
1

Стіл однотумбовий щитової конструкції

ЗМІСТ

Вступ

1.Загальна частина

1.1.Характеристика підприємства(основні виробничі цехи, технологічні процеси, сировина і продукція).

1.2.Обгрунтування теми проекту.

2. Розрахунково-технологічна частина.

2.1.Технічний опис та технічні умови на виріб.

2.2.Розробка технологічного процесу(аналіз існуючої технології і пропозиції по її вдосконаленню).

2.3.Розрахунок норм витрати матеріалів і сировини на виріб (по цеху).

2.4.Розрахунок виробничих площ.

2.5.Розрахунок внутріцевого транспорту.

4.Будівельна частина

4.1.Розрахунок побутових і допоміжних приміщень.

4.2.Розрахунок вартості будівельних робіт.

4.3.Опалення і вентиляція цеху.

5. Енергетична частина.

5.1. Розрахунок витрати силової електроенергії.

5.2. Розрахунок витрати електроенергії на освітлення .

5.3.Розрахунок витрати пари на технологічні потреби.

5.4.Розрахунок витрати пари на опалення і вентиляцію.

6.Охорона праці та довкілля

6.1. Аналіз виробничого травматизму(за 3-5років)

6.2.Охорона праці в цеху.

6.3.Виробнича санітарія.

6.4.Протипожежний захист.

6.5.Заходи по обороні довкілля.

7. Економічна частина

7.1.План виробництва та реалізації продукції.

7.2.План матеріально-технічного забезпечення.

7.3.План по праці і зарплаті.

7.4.План по собівартості.

7.5. Розрахунок техніко-економічних показників.

Використана література

ВСТУП.

Шляхи удосконалення виробничих процесів в умовах переходу до ринкової системи господарювання.

За останні 10 років, в ході ринкових реформ економіка України, виробництво і сфера реалізації вітчизняних меблів радикально змінились. В даний час виробництво України знаходиться в не найкращому стані який зумовлений економічним спадом, значною енергомісткістю виробництва, застарілим обладнанням, низькою купівельною спроможність населення.

Необхідно відмітити, що в даний час меблеве виробництво відчуває гостру недостачу ламінованих і кашированих плит, плит МДФ для виготовлення фасадних елементів меблів, плівок для личкування в мембранних пресах.

Здали свої позиції і вітчизняні машинобудівники, що виготовляють деревообробне обладнання. Сьогодні випускається незначний перелік позиційних верстатів загального призначення: кругло пильних, фрезерних, свердлильних, стругальних і т.д. Відсутнє вітчизняне обладнання для личкування крайок щитів методом "софтформінг" і "постформінг'', мембранні преси для личкування рельєфних поверхонь, ліній каширування прохідні шліфувальні і присадочні верстати різного призначення, верстати для профільною фрезерування, обладнання для опорядження профільних елементів і багато іншого.

Вирішення перечислених проблем, безумовно, потребує значних капітальних вкладень і кваліфікованих кадрів. Проте без розширення і постійного удосконалення виробництв, що забезпечують меблеву підгалузь, неможливо налагодити випуск сучасних конкурентоспроможних меблів.

Основні напрямки роботи по розвитку меблевого виробництва на найближчі роки:

- розширення випуску конкурентоспроможної продукції.

- розширення експорту меблів і їх компонентів.

- модернізація і технічне переоснащення діючих підприємств.

- вдосконалення асортименту побутових меблів, в тому числі із масивної деревини.

- розвиток виробництва спеціальних видів меблів: офісних, дитячих, дошкільних.

- активна участь в конкурсних торгах по закупці меблів для державних потреб.

- організація ліцензування імпортерів меблів.

- активізація роботи по створенню і розвитку інфраструктури, що забезпечують меблеву галузь, на підприємствах хімічної, легкої, текстильної, металургійної, з метою максимального зменшення імпорту матеріалів, напівфабрикатів і виробів для виробництва меблів.

- підвищення ефективності виставочної діяльності, як важливої ділянки роботи по розвитку економіки, підвищенню конкурентоспроможності продукції.

1.1. Характеристика підприємства

Коломийський політехнічний коледж один з найстаріших вищих навчальних закладів I- II акредитації не тільки в Прикарпатті,а й в Україні. Бере свій початок з 90-хх років минулого століття. В 1888 створено в Коломиї «Гуцульська спілка промислова» на базі якої в 1892році виникла приватна школа мистецтва різьби. Офіційно відкрита 15 листопада 1894року обіймає 4 головні справи: меблеве, столярне, токарне і будівельне виробництво.

Наступний етап розвитку технікуму розпочався після війни з Німеччиною 1941-1945рр, коли виникла велика потреба вдосконалення підготовки спеціалістів та необхідності змінювати їх .

Наполеглива робота групи працівників спричинила перетворення в 1991 році в якісно нову ступінь – механіко-технологічний коледж. В 2000 році був перейменований на політехнічний коледж.

При коледжі наявні 3 майстерні швейна, механічна і технологічна.

В технологічній майстерні можна випускати вироби, як і з масивної деревини , так і з щитових заготівок. Майстерня випускає вироби під заказ і виробляє все необхідне для коледжу. В майстернях працюють студенти, які проходять практику. Коледж забезпечує майстерню електроенергією для роботи обладнання та освітлення і парою для отеплення майстерень. При коледжі також наявне сушильне устаткування ,зокрема, сушильна камера. В майстерні є універсальне обладнання для випуску як і щитових меблевих виробів, так і решіткових. З студентами працюють висококваліфіковані майстри. Після проходження 2 навчальних практик студентам нараховують кваліфікаційний розряд.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: