Сторінка
10

Стіл однотумбовий щитової конструкції

Щоб запобігти виникненню нещасних випадків на виробництві, ведеться розслідування, облік та їх аналіз. Згідно положення всі підприєм­ства повинні розслідувати нещасні випадки, які сталися на їхній території або за її межами при виконанні роботи за завданням адміністрації, а також при доставці робітників або службовців на місце роботи на транс­порті підприємства.

Розслідуванню піддягають і нещасні випадки, які сталися перед поча­тком роботи або після неї, в позаробочий час, у святкові і вихідні дні. Роз­слідуванню підлягають і гострі отруєння, теплові удари та обмороження.

Згідно положення про розслідування і облік нещасних випадків на виробництві, потерпілий або очевидиць зобов'язані терміново повідомити про випадок майстра, начальника цеху або безпосередньо керівника ро­біт, які зобов'язані відразу організувати першу долікарську допомогу потерпілому. Про розслідування нещасних випадків, які спричиняють втрату працездатності не менш, як на один повний робочий день, склада­ють акти за формою Н-1. Акт складається начальником цеху в чотирьох примірниках, підписується ним, старшим громадським інспектором і пра­цівником служби техніки безпеки підприємства.

6.2. Охорона праці в цеху

Сучасне деревообробне устаткування оснащене швидкодіючими ріжучими інструментами і механізмами подачі, тому при роботі на ньому треба суворо дотримуватись правил техніки безпеки, бо порушення її може призвести до нещасних випадків.

При роботі на деревообробних верстатах потрібно дотримуватися загальних правил безпеки:

— не можна розпочинати роботу на верстаті, не вивчивши його будови, експлуатації та основних правил техніки безпеки;

— працювати можна тільки на цілком справному верстаті;

— ріжучий інструмент і всі рухомі частини мають бути надійно закріп­лені і захищені;

— захисні пристрої мають бути простими, легко зніматися і відкриватися, не ускладнювати спостереження за процесом роботи;

— перед початком кожної зміни пристрої потрібно оглядати і перевіряти;

— не можна працювати на верстаті із знятими або несправними захисни­ми пристроями;

— при зміні розмірів оброблюваного матеріалу захисні пристрої мають регулюватися без застосування спеціального інструменту;

— механічна подача має бути зблокована з пусковим пристроєм ріжучих інструментів, щоб унеможливити її вмикання до пуску ріжучого інстру­менту;

— частини деревообробного верстатів, які швидко повертаються у вихід­не положення, мають забезпечуватись надійними гальмівними прист­роями;

— забороняється гальмувати ріжучі інструменти та інші рухомі частини сторонніми предметами;

— важелі, педалі і рукоятки для зупинки верстата мають діяти безвідмовно і бути на найкоротші відстані від робітника;

— органи керування верстату (кнопки, важелі, ручки) мають бути на висоті 0,8 - 1,2 м від рівня підлоги, не дальше як за 0,6 м від верстат­ника і в такому місці, щоб до них був вільний доступ;

— при кнопковій системі керування треба, щоб кнопка "пуск" була вто­плена в оправу не менш ніж на 5 мм, а кнопка "стоп" яскраво черво­ного поруч, але не ближче, ніж на 50 мм і виступала з оправи не менше, як на 3 мм;

— всі електрифіковані верстати мають бути надійно заземлені;

— верстати, в яких в процесі роботи потрібно постійний нагляд за пра­вильним виконанням операцій, повинні мати місцеве освітлення;

— на робочому місці не мас бути нічого зайвого: проходи біля верстатів не слід захаращувати; підлога має бути рівною, але не слизькою;

— по закінченню роботи (зміни) верстати потрібно почистити і змастити, а про виявлені недоліки доповісти майстрові зміни або змінному верстатникові.

6.3 Виробнича санітарія

Небезпечні і шкідливі виробничі фактори можуть бути класифіковані за рядом ознак. Основною ознакою є характер взаємодії з людиною.

За можливим характером впливу на людину фактори поділяються на прості (електричний струм, підвищена забрудненість повітря тощо) та на похідні, які викликаються взаємодією простих факторів (вибухи, пожежі).

Для забезпечення ефективної трудової діяльності необхідно забезпечувати нормальні метеорологічні умови та необхідну чистоту повітря. Внаслідок виробничої діяльності у повітряне середовище можуть надходити різні шкідливі речовини. Шкідливі речовини можуть при контакті з організмом людини при порушенні вимог безпеки викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення стану здоров'я, котрі виявляються сучасними методами в процесі роботи та в подальші терміни життя даного і наступних поколінь.

Дія шкідливих речовин на підприємствах зв'язку нерідко ускладнюється різними супутніми факторами зовнішнього середовища.

Найбільш поширені шкідливі речовини повітряного середовища на підприємствах зв'язку - пил та різноманітного походження тонкодисперсні аерозолі.

Запиленість виробничих приміщень - один з найшкідливіших факторів виробничого середовища. Пил викликає захворювання, є причиною підвищеної пожежо та вибухонебезпеки виробництва, підвищує електронебезпеку виробничого процесу.

Причини пилоутворення - недосконалість технологічного процесу, обладнання, недостатня герметизація обладнання, порушення термінів проведення планово-попереджувальних ремонтів, порушення технологічних режимів, неякісне прибирання приміщень.

Вміст шкідливих речовин в повітрі не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК), котрі оцінюються в міліграмах на метр кубічний.

Вісімдесят відсотків інформації зовнішнього світу людина отримує через очі. Якість інформації залежить від освітлення. Неякісне освітлення викликає втому організму, може стати причиною виробничого травматизму. Практика показує, що в літні місяці року внаслідок широкого використання природного освітлення нещасних випадків значно менше, ніж в осінньо-зимові місяці. Отже, раціональне освітлення виробничих приміщень і робочих місць є одним з найважливіших заходів виробничої санітарії. Надлишок світла, як і його недостатність, шкідливий. Лампи, що сліплять, блиск від них або різка тінь можуть викликати повну втрату орієнтації працюючого, бути фактором ризику нещасних випадків чи захворюваності; брудні вікна і світильники знижують освітленість.

Пульсація світла, зміна кольорів освітлюваних предметів викликають втому зору і загальну втомлюваність, призводять до аварійності та травматизму.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: