Сторінка
1

Дія токсичних речовин на організм людини

Відомо, що чисте повітря і вода є запорукою здоров’я і довголіття людини. Навіть незначне збільшення в них деяких токсичних домішок часто призводить до невиліковних хвороб усього людського організму. Важко сказати, чистота якого з трьох компонентів, що їх споживає організм людини з навколишнього середовища (повітря, вода, харчі), має більше значення для здоров’я. Але відомо, що за добу доросла людина споживає в середньому 12 kg (9300 l) повітря, тобто у 8 разів більше, ніж води, і в 12 разів — ніж харчів.

Між тим ступінь техногенного негативного впливу на чистоту повітря вражає: щоранку будь-яка велика промислова держава викидає в повітря понад 8 млн тонн високотоксичного монооксиду вуглецю (СО — чадний газ) і 2 млн тонн оксидів азоту, понад 100 тис. l цих газів із додатковим вмістом до 60 kg токсичного пилу на кожного мешканця країни.

Аналогічна ситуація в США (див. 2.1.2) і не ліпша в нашій країні. Спеціалісти вважають, що 60% захворювань людей спричиняє саме забруднення атмосфери. Особливе значення для здоров’я людини має гранично допустима концентрація (ГДК) токсичних речовин у повітрі, воді й продуктах харчування. Хронічне, хоч і незначне, перевищення ГДК призводить до розладу функцій організму людини, пошкодження генного коду, а в разі значного перевищення — навіть до летальних наслідків.

Наведемо дані щодо токсичності деяких речовин, симптоми ураження організму і можливі захворювання.

SO2 — діоксид сірки, або сірчаний газ. Надходить через органи дихання, сильно подразнює слизову оболонку, викликає покашлювання, інколи блювання. За перевищення ГДК (залежно від тривалості дії) спричиняє отруєння, гострий бронхіт, втрату свідомості, набряк легенів. У деяких промислових містах, за постійного вмісту в повітрі SO2 в кількості 0,03 mg/l у людей розвивається хронічний катар дихальних органів, кон’юнктивіт, карієс, малокрів’я, порушується функція печінки, знижується імунітет до різних інфекцій. Гранично допустима концентрація (ГДК) SO2 в повітрі — 0,01 mg/l (g/m3).

H2SO4 — тетраоксосульфат диводню (більш відома назва — сірчана кислота). Випаровуючись, діє аналогічно діоксиду SO2. За одночасної дії H2SO4 i SO2 токсичний ефект посилюється. ГДК — H2SO4 – 0,001 mg/m3).

NmOn — оксиди азоту (нітрогази). Дія аналогічна дії SO2, крім того, спричиняють порушення обміну поживних речовин, серцеву слабкість, нервовий розлад, зниження артеріального тиску. Надлишок нітратів у питній воді викликає у немовлят синюшність, утруднене дихання, порушення сну. Хронічне вдихання оксидів азоту з повітрям призводить до емфіземи легенів, порушення вітамінного обміну.

H2S — сульфат диводню (сірководень) — високотоксичний яд. Загальний характер його дії виявляється в ураженні центральної нервової системи, зниженні забезпечення киснем органів і тканин, зменшення кількості еритроцитів у крові. Розчин H2S у воді спричиняє екземи і дерматити шкіри, уражає очі (світлобоязнь, хронічна сльозотеча). ГДК — 0,01 g/m3. Міститься в коксохімічних і природних газах, викидах хімічних заводів.

СО — монооксид вуглецю (чадний газ). Уражає кров, утворюючи з гемоглобіном стійку білкову сполуку — карбоксигемоглобін, який перешкоджає транспортуванню кисню з легенів в організм. СО — дуже підступний газ без запаху і кольору і початкове отруєння малопомітне. Симптомами отруєння є швидке втомлювання, головний біль, біль у серці, нудота. ГДК — 0,03 g/m3. У найбільшій кількості міститься у вихлопних газах автомашин, отруюючи вулиці великих міст.

NH3 — аміак. Впливає на органи дихання і центральну нервову систему, спричиняє кон’юнктивіт, катар верхніх дихальних шляхів, знижує імунітет проти інфекцій. NH3 в промисловості і торгівлі використовують в холодильних установах, у побуті розчин NH3 у воді відомий під назвою нашатирного спирту. ГДК — 0,02 g/m3.

Hg — ртуть. За хронічного отруєння парами Hg уражаються система травлення, нирки, нервова система, спостерігається тремтіння рук. ГДК — 10 g/m3. Краплини розлитої ртуті в приміщенні роблять його непридатним для перебування людини.

Cr — хром. Токсичні сполуки хрому, особливо вищої валентності, спричиняють алергію, астматичний стан, кровотечу. Небезпечні концентрації його створюються у відходах електролітів після процесу хромування металевих деталей.

Пил кадмію (Cd) і берилію (Be). Особливо токсичними є оксиди кадмію CdO і берилію. Спричиняють дистрофію внутрішніх органів. Збільшення кількості кадмію в організмі спричиняє серцеві хвороби, а хронічне отруєння оксидом берилію має навіть летальний кінець.

Олефіни і парафіни. Справляють наркотичний вплив на нервову систему і затримують фізичний розвиток організму. ГДК гасу, уайтспириту — 0,3 mg/l.

Ароматичні сполуки. Порушують нервову діяльність, спричиняють головний біль, ламкість кровоносних судин, лейкоз і недокрів’я. Містяться в деяких хімічних розчинах, лаках, бітумах, гудронах, вихлопних автомобільних газах.

Метиловий спирт (СН3ОН). Уражає зоровий нерв, що призводить до сліпоти, спричиняє цироз печінки, катар шлунку, атеросклероз, хвороби нирок і психічні хвороби. Міститься в антифризах, розчинниках, технічному етиловому спирті. ГДК — 0,05 g/m3.

недокрів’я, катар верхніх дихальних шляхів. ГДК 0,2 g/m3.

Фенол і його сполуки — спричиняють ембріотоксичний вплив, тобто отруєння ними призводить до народження нежиттєздатних дітей з аномаліями розвитку. ГДК — 0,005 g/m3. Міститься в деяких смолах, лаках і пластмасах.

Нітро- й амінопохідні (R – NO2, R – NH2), які широко вживаються в хімії барвників і лаків, уражають центральну нервову систему. ГДК — 0,01…0,3 g/m3.

Нині найгострішою проблемою в світі є забезпечення населення питною, а промисловість — технологічно придатною прісною водою. Прісна вода — це дефіцитний природний ресурс, що становить лише 2,5% від усієї маси води на планеті. Звернімо увагу, що половину всієї прісної води «законсервовано» у льодовиках і поки що вона є малодоступною.

У нашій країні значну проблему становить хлорування питної води для знешкодження мікроорганізмів — збудників таких інфекційних захворювань, як холера, тиф, поліоміеліт, гепатит та ін. Унаслідок забруднення природних джерел води різними органічними сполуками останні утворюють із хлором небезпечні для здоров’я хлорорганічні сполуки. Деякі вчені вважають, що вживання такої води спричиняє пригнічення імунної системи організму, ушкодження печінки, нирок і навіть онкологічні захворювання. За даними лабораторії Грінпіс (1995 р.) концентрація хлорорганічних речовин у Дніпрі значно перевищує гранично допустимий рівень.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: