Сторінка
2

Дія токсичних речовин на організм людини

У зв’язку зі сказаним багато країн світу давно відмовилися від хлорування води і застосовують інші нешкідливі для здоров’я методи, такі як обробка озоном, ультрафіолетовим опромінюванням. У країнах Європи, які беруть воду із Рейну, використовують комплексний ефективний метод повільної біофільтрації і обробки озоном, що забезпечує високу якість питної води. На жаль, у нашій країні продовжують хлорувати воду. Звичайно, застосування нових, безпечних для здоров’я технологій очищення води потребує додаткових витрат, але вони в кінцевому підсумку завжди будуть менші, ніж витрати на лікування людей.

Значну небезпеку для людського організму становлять пестициди, особливо фосфорорганічні. Щорічно більше ніж у 70 країнах пестицидами отруюються тисячі людей. За даними США економічні збитки цієї країни від захворювань, спричинених забрудненням повітря, сягають понад 2 млрд доларів на рік. Отже, і в цьому аспекті екологічні проблеми зв’язані з економічними.

Література

1. Колотило Д. М. К 61 Екологія і економіка: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: