Сторінка
9

Стіл однотумбовий щитової конструкції

З врахуванням витрат електроенергії на вентиляційні потреби в межах 30%загальні витрати силової електроенергії становитимуть 151731 КвТ.

5.2 Розрахунок витрати електроенергії на освітлення в цеху

Таблиця 5.2

Розрахунок витрати електроенергії на освітлення в цеху

Назва ділянки приміщення

Питома витрата електроенергії, вт/м2

Площа, яка освітлюється,

м2

Встановлена потужність,

КВт,

Рвстан

Коефіцієнт одночасності використання світла

Втрати в мережі,

Споживча потужність, кВт,

Рсплж

Число годин горіння лампи в рік

Річна потреба в електроенергії ,

кВт/год,

Рспож

Виробничий цех

15

432

6,48

0,9

0,95

6,14

800

4912

Побутові приміщення

15

86

1,29

0.9

0.95

1,22

502

612

Всього

5524

5.3 Розрахунок витрати пари на технологічні потреби

В цеху відсутні споживачі пари на технологічні потреби , а тому даний розрахунок не проводиться.

5.4 Розрахунок витрати пари на опалення і вентиляцію

Розрахунок витрат пари на опалення і вентиляцію визначається за формулою:

(5.2)

де: Vприм. — об'єм опалювального приміщення в м3;

q — питома витрата пари на опалення ( в середньому приймається 15 17 кг на 1000 м. куб. будівлі в годину в робочий час, а не робочий 8 .10 кг;

Z — тривалість роботи опалювальної системи в годинах за добу; n — тривалість опалювального сезону в добах приймається по кліматичній таблиці,130.

Витрати пари на опалення в робочий час.

, т/рік.

Витрати пари на опалення в неробочий час.

, т/рік.

Потрібно мати на увазі, що шкідливі ділянки виробництва забезпе­чуються потужною витяжною вентиляцією, що призводить до великого відсмоктування теплого повітря з цих приміщень. Для підтримання визна­чених параметрів повітря в цих приміщеннях необхідно передбачити крім центрального водяного опалення штучну приточну вентиляцію з поперед­нім підігрівом нагнітального повітря.

Витрати пари на вентиляцію Qвент визначаються по вище приведеній формі при умові, що q = 100 .120 кг на 1000 м. куб. будівлі в годину,

Z — тривалість роботи вентиляції в годинах при двохзмінному режимі.

Витрати пари на вентиляцію:

, т/рік.

Загальна витрата пари:

, т/рік.

6. Охорона праці та довкілля

6.1. Аналіз виробничого травматизму ( за 3-5 років )

В наш час поставлені завдання впровадження на всіх підприємствах сучасних засобів техніки безпеки, які сприятимуть ліквідації виробничого травматизму.

На підприємстві адміністрація зобов'язана створити такі умови праці, які б виключили можливість виникнення травм і сприяли підви­щенню продуктивності праці. Не залежно від ступеня небезпеки виробни­цтва на всіх підприємствах і в організаціях проводиться навчання з пра­вил техніки безпеки прийнятих на роботу працівників, які не мають про­фесії або її міняють, а також інструктажі при підвищенні кваліфікації робітників.

Загальне керівництво і організація навчання на підприємстві покла­дається на керівника підприємства, а в підрозділах (цехах) — на керівни­ків підрозділів (начальників цехів). Контроль за своєчасним і якісним нав­чанням працюючих в підрозділах підприємства здійснює відділ (інженер) охорони праці (техніки безпеки) або інженерно-технічний працівник, на якого покладено ці обов'язки наказом керівника підприємства.

Виробничою травмою вважається ушкодження організму робітника при виконанні трудового процесу на виробництві. Сукупність обставин і причин, які викликали цю травму, називають нещасним випадком.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: