Сторінка
8

Стіл однотумбовий щитової конструкції

Курильні проектують з розрахунку 0,03 м. кв. на одного працюючого в найбільш багаточисельній зміні для чоловіків і 0,01 м. кв. для жінок (але не менше 9 м. кв.). Розміщувати курильні слід суміжно з санвузлами. При працюючих в найбільш багаточисельній зміні до 100 чоловік допускається використовувати в якості курильні санвузли. В побутових приміщеннях повинна постійно підтримуватися розрахункова температура і кратність повітрообміну.

Водопостачання

В дипломних проектах необхідно передбачати забезпечення цехів водою на господарські і питтєві потреби, для душових і умивальників. Норма витрати води на господарські і питтєві потреби в виробничих і допоміжних будівлях складає25л на одного чоловіка в зміну. Температура питтєвої води повинна бути 8-20 ºс, норма витрати і температура води для душевих і умивальників складає на сітку 500л/чол , на кран 180-200л/чол. При температурі 37ºс тривалість роботи душових після кожної зміни приймається рівним 45хв.

Витрати води душовими обчислюються по формулі:

Ад; (4.1)

де: 500 — годинна витрата води одною душовою, л;

0,75 — тривалість дії душової, год./зміну;

N — кількість змін в році;

пд — кількість душових.

Ад м3/рік

Витрати води умивальниками обчислюється по формулі:

Ау = (4.2)

де: 200 — годинна витрата води одним умивальником, л;

0,75 — тривалість дії умивальника, год./зміну;

N — кількість змін в році;

Пу — кількість умивальників.

Аум3/рік

Витрати води на господарсько-побутові потреби обчислюється по формулі:

Аг.п. = ( 4.3 )

де: (25 45) — витрати води на одного робітника в зміну, л;

n — кількість працюючих в зміну;

N — кількість змін в році.

Аг.п. =м3/рік

А заг.=188+150+97=435 м3/рік

4.2. Розрахунок вартості будівельних робіт.

Вартість будівництва цеху повторної машинної обробки проводиться, виходячи із вартості будівництва 1 м.куб. цеху, що приводиться в економічній частині і становить 2000 гривень. Тому вартість будівництва, що розраховано в економічній частині становить:

тис. грн.

4.3. Опалення і вентиляція цеху.

Для виробничих приміщень згідно з СНіП П-Г.7-62 "Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря. Норми проектування" рекомендуєть­ся застосовувати наступні види опалення:

1. Повітряне, поєднане з вентиляцією.

2. Повітряне з опалювально - рециркуляційним агрегатом.

3. Водяне і парове високого і низького тиску з радіаторами, ребристими трубами, конвекторами.

Вибір системи опалення проводиться на основі рекомендації СНіП П-Г.7-62 (опалення, вентиляція і кондиціювання повітря). В приміщеннях, де передбачений штучний повітрообмін шляхом місцевих відсосів і загальнообмінної вентиляції повинно застосовуватись повітряне опалення поєднане з приточною вентиляцією. Це положення диктується необхідністю в холодний період року взамін усунутого повітря подавати зовнішнє з підігрівом.

5. ЕНЕРГЕТИЧНА ЧАСТИНА.

5.1. Розрахунок витрати силової електроенергії.

Силова електроенергія це енергія, що споживається електродвигу­ном, обслуговує технологічне і транспортне обладнання і обладнання допоміжних ділянок, виграти якої залежать від:

Рвст — встановлена потужність електродвигуна в кВт. (по технічній характеристиці обладнання);

Трозр. — розрахунковий час роботи обладнання в рік в годинах.

Річна витрата силової електроенергії, кВт., розраховується за формулою:

[квт] (5.1)

де: коефіцієнт завантаження електродвигуна приймається е межах 0,6 .0,7.

— коефіцієнт одночасної роботи обладнання. Величина цього коефіцієнта при умові широкого застосування поточності виробництва близька до 1.

— коефіцієнт втрати потужності електродвигунів. Величина цього коефіцієнта приймається в межах 0,75 . 0,9 і зале­жить від ступеня використання потужності обладнання. ККД двигуна досягає максимума при повному використанні його потужності.

— коефіцієнт корисної дії мережі (втрати мережі). Величина коефіцієнта приймається в межах 0,95 . 0,97.

Весь розрахунок силової електроенергії зводимо в таблицю 5.1

Таблиця 5.1

Розрахунок річної витрати силової електроенергії

Назва споживачів електроенергії (верстати, інше обладнання)

Встановлена потужність електродвигунів одиниці обладнання, квт

Коефіцієнти

Споживча потужність з врахуванням коефіцієнта КВТ,

Рспож

Розрахунковий час роботи обладнання в рік, год

Трозр

Річна потреба в електроенергії кВт/год

Рспож.сил

Ф300С

6,6

0,8

1

0,8

0,95

6,94

4286

29750

КО48

8,6

0,8

1

0,8

0,95

9,05

4286

38788

Sigma 2T

10,92

0,8

1

0,8

0,95

11.49

4193

48178

Всього

116716

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: