Сторінка
11

Стіл однотумбовий щитової конструкції

У виробничих приміщеннях використовують природне та штучне освітлення.

Природне освітлення справляє сприятливу психологічну дію на працюючого, його потрібно максимально використовувати.

Штучне освітлення використовується у тих випадках, коли ; освітленість для забезпечення належних умов роботи, проходу людей, транспортування недостатня в даний час доби, або природне освітлення відсутнє.

Система загального освітлення приміщень передбачає розміщення світильників під стелею рівномірно і забезпечує рівномірний світловий потік над обладнанням.

Спектральний склад світла люмінесцентних ламп найбільш наближений до природного світла. Люмінесцентні лампи більш економічні, ніж лампи розжарення.

6.4 Протипожежний захист

Економічна нестабільність різко загострила всі соціальні проблеми, в тому числі і проблему пожежної безпеки в країні.

Державний пожежний нагляд і керівництво пожежною охороною здійснюється відділами пожежної охорони УВС шляхом контролю стану пожежної безпеки та розслідування випадків її порушення і причин виникнення пожеж.

Відповідальними за пожежну безпеку є керівники підприємств, начальники цехів, майстри та інші керівники. Вони зобов'язані організовувати пожежну охорону, виконувати протипожежні заходи, стежити за наявністю протипожежних засобів у цехах, майстернях, складах тощо. Вони повинні стежити за додержанням протипожежного режиму, оглядати приміщення перед початком та після закінчення роботи. Всі порушення вимог правил пожежної безпеки повинні бути усунені негайно.

На підприємствах слід організувати навчання всіх робітників і службовців з питань пожежної безпеки. Особи, котрі не пройшли інструктаж з пожежної безпеки, не повинні допускатися до роботи.

Кожний працівник підприємства зобов'язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, вживати заходів щодо усунення порушень вимог правил пожежної безпеки, брати участь в ліквідації пожеж і загорянь.

Робітники та службовці найбільш пожежонебезпечних дільниць, електрозварники повинні пройти спеціальне пожежно-технічне навчання та скласти залік.

В комплексі заходів, що вживаються для протипожежного захисту ТзОВ “Лугок”, важливе значення має вибір найбільш раціональних способів та засобів гасіння різних речовин та матеріалів.

Горіння припиняється:

• при охолодженні горючої речовини до температури нижчої, ніж температура її спалахування;

• при зниженні концентрації кисню в повітрі в зоні горіння;

• при припиненні надходження пари, газів горючої речовини в зону горіння.

Припинення горіння досягається за допомогою вогнегасник засобів:

• води (у вигляді струменя або у розпиленому вигляді);

• інертних газів (вуглекислота та ін.);

• хімічних засобів (у вигляді піни або рідини);

• порошкоподібних сухих сумішей (суміші піску з флюсом);

• пожежних покривал з брезенту та азбесту.

Вибір тих чи інших способів та засобів гасіння пожеж та вогнегасних речовин і їх носіїв визначається в кожному конкретному випадку залежно від стадії розвитку пожежі, масштабів загорянь, особливостей горіння речовин та матеріалів.

Успіх швидкої локалізації та ліквідації пожежі на її початку залежить від наявних вогнегасних засобів, вміння користуватися ними всіма працівниками, а також від засобів пожежного зв'язку та сигналізації для виклику пожежної допомоги та введення в дію автоматичних та первинних вогнегасних засобів.

Надійним і швидким засобом повідомлення про пожежу є електрична пожежна сигналізація автоматичної або ручної дії. Ручні сповісники встановлюються поза межами приміщень на відстані 150 м, всередині приміщень - на відстані 50 м один від одного.

6.5. Заходи по охороні довкілля

Оточуюче нас повітря складає механічну суміш газів, яка складаєть­ся з азоту і кисню. Головний склад повітря це озон, з ним і пов'язаний розвиток і життєздатність на землі. Кисень необхідний для дихання тварин і людей, і частково поглинається рослинами.

В виробничих приміщеннях працюючі верстати, машини, обладнан­ня, сировина для виробництва матеріалів виділяють в навколишнє середовище велику кількість різних парів і газів.

Крім того в виробничих приміщеннях на якість повітря впливає променеве тепло, яке виділяється працюючими верстатами, апаратами, пресами, нагрівними елементами.

При довгочасному перебуванні людей в закритих приміщеннях підвищується температура і вологість повітря, збільшується вміст вуглекисло­го газу і зменшується кількість кисню.

У відповідності з санітарними нормами проектування промислових підприємств СН245-71 загазованість або забруднення шкідливими газами і парами, які усуваються місцевими вентиляційними установками, перед випуском в атмосферу очищають або викидають в вищі шари атмосфери з урахуванням місцевих природних умов.

Для зменшення забруднення повітря необхідно:

- вдосконалити технологію виробництва і спалювання палива.

- широко застосовувати ті види палива, які виділяють менше сірки, попелу та інших шкідливих речовин.

- встановити на всіх трубах енергетичних установок пило-газовловлювачі, вдосконалення їх.

- створити безвідходні та маловідходні технологічні підприємства.

Також однією із основних проблем забруднення довкілля є забруднення стічних вод. Стічні води можуть бути забруднені піском, глиною, кислотами, лугами, солями, барвниками, нафтою, маслом, а також зара­жені радіоактивними і шкідливими речовинами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: