Сторінка
1

Розрахунок одномодельного потоку з виготовлення жіночої сукні

 

Вступ

Перед працівниками швейної промисловості країни стоїть відповідальне завдання задовольнити потреби населення в швейних виробах. `

Розширення випуску товарів для населення, поліпшення їх якості,швидкий розвиток всіх видів послуг розглядають як незмінну вимогу підйому життєвого рівня населення на якісно новий, більш високий рівень.

Випуск товарів для населення повинен базуватися на використанні досягнень науково-технічного процесу, який дозволяє не тільки підняти на новий рівень якість товарів, але і розширити їх асортимент.

Перед легкою промисловістю стоїть завдання більш повного задоволення попиту населення на промислові товари, насичення ринку потрібною продукцією, поліпшення якості і розширення асортименту міжсезонного одягу з використанням легких утеплюючих прокладок, модних і практичних виробів і комплектів. А одним із найпоширеніших завдань в роботі по розширенні асортименту швейних виробів є : розвиток і зміцнення співробітництва між будинками моделей і підприємствами суміжних галузей промисловості, які виготовляють тканини, фурнітуру, види оздоблення, прикладні матеріали.

При виповненні поставленої мети значна роль належить правильній організації художнього проектування виробів, призначених для промислового виробництва. Художнє проектування визначає подальше життя виробів.

Результатом правильно організованого процесу художнього проектування (дизайну) являється його продукт – вибір, оптимально вирішений

з точки зору технології, економіки і естетики.

Найбільшої сили естетичне виховання досягає лиш тоді, коли увесь предметний світ, оточуючий людину, буде пронизаний красою, гармонією, коли культура в поведінці і одязі стане нормою. Постійне поповнення асортименту і підвищення естетичного рівня швейних виробів – це єдина мета, яка згуртовує колективи будинків моделей одягу і суміжних підприємств.

В результаті нової проведеної правлінням структурної перебудови народного господарства в країні складаються принципово нові економічні відносини.

Програма технічного процесу переоснащення галузі зачепила великі об’єднання і підприємства і це стало причиною відставання технічної інформаційної бази будинків моделей, адже розвиток моди і асортименту конкурентна здібність продукції, яку не можна уявити без нових тканин і матеріалів, висококваліфікованих спеціалістів. Зараз, безпосередньо на підприємствах легкої промисловості повинні вирішуватися всі питання зв’язані з виробництвом товарів, матеріально-технічним забезпеченням, збутом, експортом. Тому, діяльність правління і галузевих органів правління водночас направляється на покращення матеріального стану підприємств, з метою підвищення ефективності виробництва і реалізації товарів, як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.  

   

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

Ріст об’єму швейних виробів і покращення якості виготовленого одягу знаходяться в прямій залежності від подальшої вдосконаленості технологічних процесів, обладнання підприємств новою високоефективною технікою вдосконаленості структури і управління виробництвом, організації праці, раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів, впровадження досягнень науки і техніки, покращення якості роботи в усіх ланках виробництва.

При виконанні поставлених завдань значне місце належить правильній організації художнього проектування виробів призначених для промислового виробництва. Художнє проектування в більшості випадків визначає майбутнє “життя виробів” .

В поняття “якості виробів” входить і модна новизна їх, і сучасність матеріалів, і рівень промислового виготовлення.

В останні роки швейна промисловість стала все більше перетворювалися в високоефективну галузь.

Кожен рік на підприємстві впроваджуються більш як сто тисяч одиниць нового обладнання, забезпечення підприємств новою технікою, яке супроводжується механізацією виробництва. Особливо важливу дію набуває мікропроцесорна техніка, автоматичні маніпулятори і роботи.

Починаючи з далекого минулого, одяг незмінно супроводжує людину. По формі та покрою одягу, використаних матеріалах, можна зробити висновок про стиль людини, про кліматичні умови, в яких вона живе, про культурний рівень та рівень матеріального забезпечення. Особливим завданням легкої промисловості на даний момент є випуск якісних виробів, які відповідатимуть модним тенденціям. Для успішного вирішення цього завдання потрібно постійно вдосконалювати процес проектування одягу на етапі конструювання, так як саме на цьому етапі закладаються всі якісні і кількісні характеристики майбутнього виробу. Проектування в сучасному розумінні - це сукупність робіт над створенням зразку нового виробу, техніко - економічні розрахунки і обгрунтування, створення ескізів моделей, виготовлення та випробування дослідних зразків. Для вдосконалення роботи промисловості та торгівлі по розширенню асортименту та підвищення рівня якості систем моделей жіночого легкого одягу потрібне поглиблене знання про формування потреб та вимог до одягу, методів управління асортиментом і рівнем якості одягу в сфері виготовлення та обертання.

При всій різноманітності форм сучасного одягу, можна вибрати чотири силуети, які на протязі останніх десятиріч постійно в моді: прямий, напів - прилягаючий, приталений, трапецевидний. Кожен має декілька варіантів, більш об'ємних або більш спокійних, класичних. Умовно - ідеальна фігура сучасної моди з'єднює в собі риси жіночності і спортивності: прямі розвернуті плечі, м'яко округлені груди, гнучка талія, овальна лінія бедер, граціозна хода. До тридцятих років нашого століття в моді завжди був лиш один силует. При такій моді в один і той же силует повинна була втиснути себе жінка любої форми. Різноманітність одягу вирішувалась тільки тканинами і оформленням.  

 

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

Сучасна мода,багата різноманітністю форм. Вона дає широку можливість для вибору, а також сучасна мода надає нам широкий асортимент швейних виробів і покращення їх якості, здійснюється завдяки використанню нових - сучасних матеріалів, покращення зовнішнього оформлення одягу у відповідності до тенденцій моди, вдосконалення конструкцій виробів, технологій їх виготовлення і впровадження комплексної системи керування якістю продукції.

В даному курсовому проекті я буду розробляти модель вечірньої сукні, яка відповідає напрямку моди та буде виготовлятися на сучасному обладнанні з використанням передових методів обробки.

 

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

1. Технологічний розділ

Вибір моделей

До будь-якого одягу ставиться цілий ряд вимог. Отже при виборі моделі, це потрібно враховувати в першу чергу. Кожна створена модель повинна відповідати споживчим і виробничим вимогам. З точки зору споживача одяг повинен бути модним, красивим, зручним . Для більшості споживачів одяг повинен мати ще й помірну вартість. Тому основними споживчими вимогами є гігієнічні, есеттичні та економічні.

Гігієнічні вимоги полягають у створенні оптимальних умов для життєдіяльності людини за допомогою одягу, який захи­щає її від шкідливих впливів навколишнього середовища. Вони визначаються такими властивостями матеріалів, як гігроско­пічність, повітропроникність, теплопровідність, забруднюва­ність, електризованість, колір, маса тощо. Усі ці властивості треба враховувати під час вибору тканини для пошиття одягу.

Повітропроникність одягу забезпечує обмін повітря між зо­внішнім середовищем і повітрям, що знаходиться під одягом.

Пилоємність і маса одягу залежать від структури матеріалу і кількості швів, рельєфу, складок, буф тощо.

Колір тканини збільшує або зменшує теплоізоляційність одягу. З фізики відомо, що білий колір майже повністю відби­ває потік світла, чорний — поглинає його і перетворює в теп­лову енергію.

Гігієнічність одягу визначають не тільки властивості ткани­ни, а й крій. Крій одягу залежить, насамперед, від його призна­чення. Наприклад, у дуже тісному одязі важко рухатись, оскільки між одягом і тілом людини немає потрібного прошар­ку повітря. Постійне носіння тісного одягу може призвести до захворювання людини.

Експлуатаційні вимоги до одягу визначаються стійкістю протирізних атмосферних впливів, води, миючих засобів, хі­мічного чищення, зносостійкістю, міцністю тканини на розрив. Усадка не повинна перевищувати межу, встановлену технічни­ми умовами і стандартами.

Економічні вимоги полягають у доступності одягу при його високій якості. Досягають цього використанням найбільш еко­номічних конструкцій, які дають змогу скорочувати витрати тканини на вироби, а також впровадженням механізованих процесів обробки тканини. В результаті цього вартість виробу знижується.

Естетичні вимоги до одягу є основними у визначенні його якості. Одяг повинен бути не тільки красивим, а й гармоніюва­ти із зовнішнім виглядом людини. Це залежить як від вдалої композиції, так і від правильного виконання усіх технологіч­них операцій під час виготовлення виробу. Зовнішній вигляд людини значною мірою залежить від вибору фасону одягу, крою. При виборі фасону важливу роль відіграють особливості фігури (постава, пропорції тощо).  

 

ё

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

Найкраще підбирати фасон одягу для пропорційно складеної фігури. Для повних фігур найбільше підходить одяг невідрізний по лінії талії або з подовженим ліфом, зі строгими повздовжніми лініями тощо.

Для худих з тонкою талією потріб­но вибирати такий фасон одягу, щоб він повнив і приховував вади фігури. При цьому слід пам'ятати, що довжину одягу визначає не тільки мода, а й фігура та форма ніг. В умінні одягатися велике значення має вибір кольору тканини. Вибору кольору тканин і кольорових поєднань одягу треба приділяти велику увагу. Теплі кольори яскравіші, ніж холодні. Вони оптично збільшують фігуру, а холодні — зменшують її.

При виборі кольорових тканин треба брати до уваги фактуру тканини. Один і той самий колір у різних тканинах має різ­ний відтінок. Вибирати тканину бажано при природному денному світлі, бо штучне змінює відтінок кольору тканини.

Художнє оформлення одягу досягається гармонічною композицією елементів об'ємно-просторової форми, матеріалів, кольору і оздоблення.

Композиція виробу створює зорово-сприймальний образ і може носити різний характер: строгий, вечірній, святковий, урочистий, офіційний, діловий, спортивний та ін.

Не другорядне значення у виборі моделі має елегантність і жіночність.

Одяг за тоном тканини і кроєм має відповідати формам і лініям жіночої фігури, підкреслювати її грацію, м'якість рухів, а також відповідати вимогам часу, умовам роботи і життя. При цьому всьому просто необхідно враховувати загальну моду.

Центром моди довгий час був і залишається Париж. Одною із причин пріоритету французької моди є та обставина, що вона завжди грає важливу роль у французькій економіці.

Наряд з авторитетними, які затвердили себе на міжнародній арені моди фірмами такими, як “Шанель”, “Ніна Річчі”, “Ів Сен Лоран”, “П’єр Карден”, “Андре Купперс”, “Мадлен Вьоне”, з’явився цілий ряд нових фірм, які придбали популярність в останні роки. Це фірми “Жан Поль Галатьє”, “Каралін Мілбані”, “Лагерфельд”, “Клод”, “Мастана”, “Ямалота”.

Старішою французькою фірмою є “Шанель» засновник фірми Габріель Шанель зуміла зрозуміти, щоб передати в своїх моделях образ і стиль ділової жінки ХХ ст. Вона розробила моделі демісезонних полу пальто, костюмів, спідниць та блузок, плаття – костюмів.

Не дивлячись на часті зміни моди, її вироби відрізнялися стабільною довжиною – нижче колін. Кольори для тканин вона знаходила в колориті живої природи – кольору пшеничного поля, смородини, рози, бузку, і в доповнення до них чорне й біле. Фактури тканин – рихлі, з малюнками в полоску чи клітинку, частіше всього моделі доповнювалися блузками з бантами і фурнітурою із блискучого металу (пряжка, цепи, кліпси), Шанель належить і винахід маленького чорного плаття для вечора.  

 

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

Dolce&Gabbana (D&G) - марка модного одягу й взуття, аксесуарів і парфумерії. Dolce & Gabbana - одні із найбільш успішних і впливових дизайнерів нашого часу. Серед клієнтів модного будинку світові знаменитості й зірки шоу-бізнесу, такі як Мадонна, Софі Лорен, Бекхем, Уітні Х'юстон і багато хто інші. Інакше кажучи, одяг Dolce & Gabbana створений для людей, які цінують вишуканість, красу й не бояться експериментувати.

Одним із видатних сучасних модельєрів являється П’єр Карден. По освіті він архітектор і своє уміння будувати, бачити ціле із простих, гармонійно складених об’ємів, переніс в одяг. Він заявляє, що “будувати” одяг так легко як будинок чи меблі. П’єр Карден один із небагатьох модельєрів світу котрі займаються конструюванням і моделюванням не тільки одягу, але і меблів, дитячих іграшок, обладнання інтер’єрів, проектуванням посуду і інше. Він зробив свій стиль, який добре відображає сучасність.

Основним принципом в моделюванні він вважає надходження співвідношення плечей і стегон, і відображає його в нових пропорціях. В його моделях дуже часто можна бачити співвідношення темних і білих тонів, скромний грим, асиметричне рішення костюму, знімні деталі.

Мода має певні закономірності в своєму розвитку. Існують періоди повтореності деяких елементів, на котрі можна спиратися при прогнозуванні розвитку моди.

Ідея моди по – різному сприймається різними категоріями населення, самі гострі пропорції підхоплює і розвиває молодь. Молоде покоління вступає в пору свого життя починає активну діяльність в загальній, професійній і культурній сферах життя. Тому в цей час для молоді характерна цілеспрямованість, рішучість перебороти труднощі в досягненні поставленої мети, бажання бути на рівні ідеалів свого часу, утвердити себе в колективі, в співвідношенні з цілями і задачами цього колективу.

Проектування одягу для молоді придається особлива увага в швейній промисловості. Не рідко молодь в прагненні за підкресленою виразністю в одязі і виражає почуття міри. На основі досліджень тенденцій моди в костюмі для молоді було встановлено, що вона віддає перевагу спортивному стилю. Цей стиль в останній час значно збагатився розвитком ліній, ритмічним строєм, кольоровою гамою.

Визначну роль в формуванні сучасного одягу молоді зіграли хіпі. Вони узаконили “незаконний” до цих пір одяг – джинси, полатаний одяг, розфарбовані куртки, спідниці.

Зручність в експлуатації, простота конструкцій, новизна форми, яскравий колорит – такі основні риси сучасної моди. До прикладу, 2001 – 2002 роки відповідали формі трапеції по графіку формоутворення професора Карлової Т. В. Закономірним є спад розвитку трапецієподібної структури, до нового перспективного овального силуету. В цей же час існує і прямий силует. В моді 2002 – 2003 років співіснують всі силуетні форми. Отже, в 2002 році силуети “трапеція” стали другорядними, а в 2003 році і зовсім вийшли з моди.

 

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

Літня мода тяжіє до простоти і класичності. Довжина – це відмінна особливість нової моди. Іншим стає силует, виникають нові пропорції. Фігура “закрита” акцент переноситься з ніг на інші частини фігури, зокрема на підкреслену талію. Талія на звичайному місці, лінія стегон підкреслюється довжиною блузи чи доповнюючими деталями.

Весна і літо 2009 обіцяють бути соковито яскравими. Це підтверджують нові колекції весняно-літнього одягу, які уже з’явилися в продажу. Головний девіз модників – жіночність і ошатність. При цьому чимало тенденцій попереднього сезону не втратять актуальності.

Насамперед – кольори. Вони залишаються такими ж яскравими, як і торік. Наприклад, колекція «MANGO» пропонує одяг відтінків бірюзи, корала, глибокого синього.

Як альтернатива яскравості є чимало і пастельних відтінків – беж, хакі, молочний, блідо-фіолетовий, ніжно-рожевий, блакитний, сірий. Не здають позицій і стримані чорний та білий кольори. Стилісти радять розбавляти їх яскравими аксесуарами.

Для весни дизайнери запропонували багато суконь вільного покрою, тунік та блузок. Тканини, звичайно, радять обирати лише натуральні – шовк, бавовна, льон.

У магазині «Індиго» розповідають, що у моду входять також велюрові та вельветові тканини – причому як для жінок, так і для чоловіків. Силует – або сильно приталений (наприклад, штани-дудочки), або навпаки, вільний (майки-«розлітайки»). Проте жіночі силуети не втрачають своєї витонченості завдяки широким паскам на талії та об’ємному низу.

Модні спідниці та сукні у формі тюльпана. Складочки, воланчики, жабо, плісировка – тільки вітаються. Низ суконь прикрашають накладні аплікації квітів. Взагалі квіти та геометричні абстракції – основний орнамент модного одягу.

Важливо не забувати про деталі: прямі рукави на три чверті або у вигляді ліхтарика чи дзвіночка, комір-стійка або хомутик, круглий виріз або мисиком – все це є модними тенденціями.

Модним залишається і ефект багатошаровості. Полярності набрали легінси – яскраві, різних забарвлень. Новинкою стануть об’ємні орнаменти фактурних тканин, а також градуювання кольорів – поступовий перехід, наприклад, від яскравого рожевого до глибокого фіолетового.

У новій колекції «TALLY WEILL» впадають в око дрібний горошок і смуги. З верхнього одягу можна придивитися уважніше до коротких шкіряних курток на гумці різних кольорів. Їх стилісти рекомендують носити з облягаючими штанями і поверх легкої шифонової сукні.

Попри витонченість жіночого одягу, спостерігається тенденція до унісексу – жіночі блузи пошиті за кроєм чоловічої сорочки. На верхньому одязі чимало важких металічних заклепок, гвіздків, пряжок. Відчувається деяка агресивність. А чоловічі сорочки натомість часто мають рожевий або світло-зелений колір.

 

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

Колекція чоловічого одягу SELA пропонує модникам одягати яскраві сорочки з аплікаціями на грудях та на спині. Особливий акцент роблять на комір або манжети. Спеціально для тих чоловіків, які не люблять прасувати сорочки, у моду входять «пом’яті» тканини. Стилісти радять одягати такі сорочки разом із картатими безрукавками. Трикотажні светри прикрашають поперечні та повздовжні смуги яскравих насичених кольорів.

Тижні моди, які нещодавно пройшли в Європі, засвідчили, що світова економічна криза не оминула і модну індустрію. Це насамперед виявилося у тому, що всі запропоновані колекції відомих дизайнерів продовжують традиції минулих років.

Чогось кардинально нового немає, образи зібрані з усього: трішки старого, трішки нового. Тому на перший план виступають аксесуари – на них потрібно звернути особливу увагу.

Дуже актуальними стають шарфи – їх пов’язують до чого завгодно і якими завгодно способами.

Модні малюнки – зигзаг та смуги. У мінливу весняну пору не обійтися без головного убору – найкращим вибором стане кепка у дещо хуліганському стилі, прикрашена бісером та аплікацією.

Надзвичайно популярними стають речі ручної роботи – в’язані кардигани і жакети як верхній одяг чудово підходять для прохолодного весняного дня.

Від чого, на мою думку, потрібно відмовитися, то це від шаблонних стилів. Одяг а-ля субкультури був модним кілька сезонів, але зараз на перше місце виходить індивідуальність. Вдягатися потрібно, поєднуючи елементи різних стилів – наприклад, джинси, піджак, шарфик і кепку.

Джинси з заниженою талією не в моді, її витіснила висока талія. Втратила актуальність і довжина міні – їй на зміну дизайнери пропонують спідниці та сукні до підлоги. Це теж вплив економічної кризи, адже давно підмічено, що чим важча ситуація в країні – тим довші спідниці у жінок. Не модно оголяти низ живота – відверта сексуальність та вульгарність вважається нині поганим смаком. Навіть купальники та спідня білизна стають закритішими.

Отже, головні тенденції одягу весни-літа 2009:

Яскраві кольори – червона фуксія, лососевий, синій, смарагдово-зелений, цитрусово-зелений, лимонний, лавандовий, сланцево-сірий, попелясто-рожевий.

Асиметричний виріз горловини – рукав на одну руку, бретелька через одне плече. Взагалі плечі повинні бути відкритими – навіть якщо це закрита сукня, на плечах спеціально роблять вирізи.

Сукні в грецькому стилі – легкі, довжиною до підлоги, асиметричні, з великою кількістю складок, драпірувань, пошиті з прозорих тканин у кілька шарів.

Напівпрозорість – не відверта, а лише з натяком на оголеність. Під прозорим верхнім шаром повинен обов’язково бути щільний непрозорий нижній. Бахрома – як продовження теми багатошаровості в одязі стає популярною нарівні зі складками, воланами, рюшами.

 

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

Комбінезони – всіх видів і форм: джинсові і шовкові, прозорі і щільні, з шортами і спідницями, кумедні і розкішні.

Рвані джинси – прорізи на колінах зустрічаються на всіх видах штанів, не тільки на джинсах.

Розмаїття фарб – поєднання непоєднуваного, наприклад, зеленого з жовтим, рожевим чи синім. Проте вбрання може складатися з кількох відтінків одного кольору. Золоті відливи – найкраще поєднувати з відтінками сірого кольору. Силует «тюльпан» – розширений зверху і звужений донизу. Це стосується як спідниць і суконь, так і штанів.

Принти – найпопулярнішими стануть «метелики», великі і дрібні «горошки», тваринні мотиви, наприклад, забарвлення під леопарда чи зебру.

Отже, я провела аналіз напрямку моди, головних модних трендів майбутнього сезону та обрала модель для своєї сукні. Також я врахувала всі необхідні вимоги до одягу.

Модель сукні, яку я обрала для курсового проекту зображена на малюнку 1.  

 

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

1.2. Технічний опис моделі

1.2.1. Опис зовнішнього виду та художнього оформлення зразка моделі

Сукня вечірня з шовкової тканини, прилягаючого силуету, завужена до низу. Верхня частина сукні нагадує корсет.

На верхній частині пілочки закладені і запрасовані похилі складки. Нижня частина пілочки з драпіровкою. На нижній частині спинки розміщені талеві виточки.

Спинка з відкритою шліцою та застібкою на потайну блискавку в середньому шві.

Сукня на бретелях, верхня частина пілочки фігурна. В шов пришиву верхньої частини сукні до нижньої вкладений продубльований декоративний пояс.

Верхня частина сукні на підкладці. Низ виробу підігнутий та закріплений за допомогою клеєвої нитки. Ширина підгину низу виробу – 40 мм в готовому вигляді.

Підкладка, нитки для з’єднання деталей та обметування в тон основної тканини.

Виріб рекомендується виготовляти із шовкових тканин різноманітних кольорів.

Цей фасон, на мою думку, гарантує ідеальну посадку на фігурі і підкреслює красу декольте.

На прикладі цієї сукні добре видно наскільки ефектно виглядає підвищена лінія талії і завужена до низу спідниця.

Рекомендовані провідні розмірні ознаки, см;

- Зріст: 146-170;

- окружність грудей: 88-104;

- окружність стегон: 92-108;

- повнотна група: 1.  

 

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

1.2.2. Специфікація деталей крою. Зображення лекал

Специфікація деталей крою представляється у вигляді таблиці з виділенням уніфікованих деталей (таблиця 1).

При складанні специфікації деталей спочатку вказують деталі верху, підкладки, прокладки і т.д.

Таблиця 1

Номер та назва деталі

Номер деталі

Уніфікована деталь

Кількість одиниць

Лекал

Деталей

1. Деталі верху

1.1 Верхня частина пілочки

1

---

1

1

1.2 Нижня частина пілочки

2

---

1

1

1.3 Верхня частина спинки

3

---

1

2

1.4 Нижня частина спинки

4

---

1

2

1.5 Бретелі

5

Уніфікована

1

2

1.6 Декоративний пояс

6

---

1

1

2. Деталі підкладки

2.1 Верхня частина пілочки

7

---

1

1

2.2 Верхня частина спинки

8

---

1

2

3. Деталі клеєвої прокладки

3.1 Верхня частина пілочки

9

---

1

1

3.2 Верхня частина спинки

10

---

1

2

Разом

10

10

15

У курсовому проекті доцільно розрахувати коефіцієнт Ку, уніфікації деталей за формулою:

Ду 2

Ку = ——;Ку= —— = - 4,5

Д 9

Ду– сума уніфікованих деталей виробу, од.

Д – сума всіх деталей виробу, од.

Зображення лекал (Додаток А)

 

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

1.3. Вибір матеріалів

1.3.1. Обґрунтування вибору матеріалів

Кожна епоха пропонує свої тканини, свої манери її використання в костюмі та сукні. Мовою пластики, самої драпіровки, складок одяг виражає дуже багато. В тому, як накинута на фігуру тканина, читається образ часу, характер людей.

Спочатку носили одяг, складки якого розташовувалися вільно. Потім навчилися ними керувати, підкоряти відповідній системі, створювати пластичний образ. Тканина поступово видавала людям свої таємниці, властивості, її пластична сутність розкривалася поступово і ставала предметом мистецтва.

Залежно від сировини тканини ділять на:

- натуральні, які називають також класичними:

1). рослинного походження (бавовна, льон, коноплі, джут);

2). тваринного походження (шерсть, натуральний шовк);

3). мінерального походження (остюк, остиста тканина);

- штучні:

1). з природних речовин: органічного і неорганічного походження: віскоза,

ацетат; металеві нитки, люрекс;

2). з синтетичних полімерів, зокрема:

3). поліамідні тканини (дедерон, хемлон, силон),

4). поліестери (діолен, слотера, тесил),

5). поліпропіленові тканини,

6). полівінілові тканини (кашмілон, дралон).

До вибору тканини необхідно відноситися так уважно, як і до вибору моделі, тому що далеко не кожна тканина підходить за фактурою, кольором, призначенням. Тканина володіє властивостями, за які її завжди будуть цінувати люди – вона пластична, прилягаюча до любої фігури, драпірується, здійснює відчуття цілісності силуету із багатим ритмічним життям, грою різних відтінків та кольорів.

В магазинах знаходиться широкий асортимент тканин - шовкові, вовняні, синтетичні, з печатним малюнком різного масштабу, а також гладко фарбовані з різною поверхнею – бархатні, фактурні, строкато ткані, в клітинку, в полоску різних масштабів, з блискучою поверхнею. Поряд з тканинами, маючими малюнки великих орнаментальних форм, широко представлені тканини з маленьким малюнком. При виборі тканини важлива практична чутливість. Крім зорового сприйняття тої чи іншої тканини велике значення має відчуття її практичних якостей (м’якості, незминаючості, пружності), уміння визначити її функціональні достоїнства в практичному приміщенні. Бажано знайти правильне співвідношення між тканиною, майбутнім виробом і зовнішністю жінки.  

 

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

Мода розвивається по шляху створення визначених форм при допомозі крою. Тому тканини застосовуються найрізноманітніші – щільні, легкі, з малюнками, гладкофарбовані з фактурною поверхнею.

Модні бавовна, льон, шовк – бажано натуральний, але можливий різноманітний з домішками і поліестерами. Для своєї моделі я вибрала шовкову тканину. Кожен із природних матеріалів володіє своїми властивостями, особливими по своїй структурі. Вовна – м’якістю, шовк – блиском, шкіра – пластичністю.

Наша промисловість випускає бавовняні, льняні, вовняні і шовкові тканини, що нараховують більше чотирьох тисяч артикулів.

В існуючому асортименті тканини проходять постійну зміну застарілих артиклів, немодні знімаються з виробництва, а поновлення асортименту проходить завдяки вкладанню нових хімічних волокон, завдяки зміні структури колориту обробки.

Натуральний шовк – це тонкі нитки, які виготовляють із коконів, закручених гусеницями шовкопряда – шовковими черв’яками. Найбільше поширені тутовий та дубовий шовкопряди. Коконна нитка складається з двох шовковин. Довжина коконної нитки дуже велика – до 1000 метрів і більше.

Товщина коконної нитки в середньому становить 20 – 30 мкм, тобто у півтора рази більша, ніж бавовняного волокна. Коконна нитка міцна, але у мокрому стані шовк – сирець, який складається з кількох коконних ниток,втрачає 5-10 % своєї міцності. Видовження шовку під час розриву становить майже 20 %, а у вологому стані збільшується на 15-20 %.

Шовк характеризується доброю пружністю. Тонка і гладенька шовкова нитка легко сковзає і осипається, що є негативною властивістю для виготовлення швейних виробів. Шовк гігроскопічний. Нормальний вміст вологи у шовковій нитці 11 %. Шовк характеризується високою стійкістю до дії мікроорганізмів. До дії сонячного світла шовкові волокна чутливі.

Штучні волокна – характерною особливістю будови віскозних волокон є ребристість по довжині і різана форма в поперечному перерізі. Блиск волокон яскравий, скляний. Гігроскопічність штучних волокон – 11 %.

Ацетатні волокна – виготовляються із антіцелюлози. Вони мають злегка блискучу поверхню і зовні схожі на натуральний шовк. Такі тканини добре зберігають форму і майже не зминаються. Вони не гігроскопічні, швидко висихають. Ацетат погано виносить нагрів, плавиться при 2100С. Такі тканини не можна сушити в сушильних машинах, прасувати з виворотньої сторони слабо нагрітою праскою.  

 

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

1.3.2. Характеристика матеріалів

Технічна характеристика матеріалів складається у табличній формі (таблиця 2) за прейскурантами або технічними умовами.

За даними технічної характеристики складається стислий опис властивостей. Наприклад, товщина та ширина матеріалу, їх вплив на розкрій деталей по даній моделі, вибір обладнання тощо.

Особливу увагу звернути на технологічні властивості матеріалів: ковзання та тертя, опір тканин різанню та розкрою, обсипання тканин та розсунення ниток у швах, пошкодження тканин голкою, усадка, здатність до формування.

Аналізуючи властивості обраних матеріалів, необхідно визначити як матеріали та їх властивості впливатимуть на якість швейних виробів, послідовність їх обробки та зовнішній вигляд.

Характеристика матеріалів складається тільки на конкретно обрану модель.

Технічна характеристика тканини Таблиця 2

Назва тканини,

призначення

Артикул

Ширина, см

Волокнистий склад, %

Поверхнева щільність

(маса 1 м 2)

Кількість

ниток на 100 мм

Вид ткацького

переплетення, колористичне оформлення, оздоблення

Примітка

По основі

По утоку

По основі

По утоку

Атласна тканина для жіночої сукні

53345

150

70 % ацетат-шовк

30 % віскоза

70 % ацетат-шовк

30 % віскоза

185

212

80

Атласне

переплетення

Гладко-фарбована

Поплин

64218

150

Нитка візкозна 100%

Креп візкозний 100%

92

380

265

Полотняне переплетення

В тон основної тканини

 
 

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

1.3.3. Режими обробки матеріалів

Режими обробки матеріалів на швейних машинах

Таблиця № 4

Вид матеріалу

Клас машини, виготівник, фірма

Кількість стібків в 10 мм, строчки (частота строчки), од

Торговий номер швейних ниток

Номер голки

1.

Атласна тканина для жіночої сукні

97-А клас

Для зшивання

4.5-5

120

90

208-А ПО

„Промшвеймаш”

Для обметування

4.5

120

90

81515/700/221

„Текстима”

Німеччина

Для зшивання з одночасним обметуванням

4

120

90

2.

Поплин

97-А клас

Для зшивання

5

120

90

208-А ПО

„Промшвеймаш”

Для обметування

5

120

90

Режими дублювання деталей виробу прокладковими матеріалами

Таблиця № 5

Види флізіліну

Поверхнева густина, П/м2

Волокнистий склад

Париття крапки,кр/см²

Призначення

Дублювання на преси

Температура плавлення, ˚С

Тиск

кПа

Час дублювання, с

Флізелін

35

40%- поліамід 60%- поліестер

Поліамідна подвійна мікрокрапка 52 кр/см²

Дублювання деталей сукні

127 .132

10 .30

10 .12

Клеєва кромка шириною 1.5 см з флізеліну посилена

ниткою в повздовжному напрямку

40

32%- поліамід

47%- поліестер

21%- нитка

Поліамідна подвійна мікрокрапка 55 кр/см²

Проклеювання верхнього зрізу сукні для запобігання розтягування

121 .132

10 .30

10 .12

 

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

1.4. Вибір обладнання та обґрунтування методів обробки.

1.4.1. Обґрунтування виробу методів обробки та устаткування.

Підбір моделі обробки та обладнання є одним із найважливіших етапів курсової роботи і повинен бути тісно пов'язаний з призначенням моделі та пошивочними властивостями матеріалів для виготовлення.

При виробі способів обробки необхідно порівняти різні варіанти, які повинні сприяти підвищенню продуктивності праці, раціональному використанню виробничої площі та обладнання, поліпшення умов пращі та підвищення культури виробництва.

Удосконалення діючої технології повинно проводитися за такими напрямками:

1) збільшення питомої ваги машинних операцій;

2) розширення застосування сучасних клейових матеріалів;

3) скорочення операцій внутрішньопроцесної волого-теплової обробки;

4) застосування рулонного споживання напівфабрикатів на швейному обладнанні;

5) механізація ручних робіт.

Необхідно віддавати перевагу паралельним та паралельно-послідовним методам обробки, ширше використовувати моало операційну технологію, пристосування малої механізації. При виготовленні окремих вузлів та деталей в цілому слід враховувати і доцільність його впровадження, ефективність завантаження в потоці.

Звернути увагу на те, що використання мало операційної технології та засобів малої механізації сприяє максимальній концентрації однорідних операцій на одному робочому місці, що дозволяє спеціалізувати робочі місця при значному скороченні ручних робіт та поліпшенні якості виконання операцій.

При виконанні завдання з курсової роботи необхідно спиратися на досвід раціоналізаторів та новаторів передових вітчизняних та зарубіжних підприємств, фірм, використовувати останні досягнення науки та техніки.

 

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

1.4.2. Удосконалення методів обробки

На діючому підприємстві бретелі для суконь та легких сарафанів застрочують з підгинанням бокових зрізів вручну.

Я пропоную застрочувати бретелі задопомогою окантовувача, що зменшить затрати на допоміжні прийоми.

Розглянемо два методи обробки.

Діючий метод:

Найменування неподільної операції

Спеціальність

Розряд

Затрата часу,с

Обладнання

1

Застрочити бретелі підгинаючи бокові зрізи

М

2

130

97-А клас

2

Почистити бретелі від текстильних ниток

Р

1

10

 

3

Припрасувати бретелі

П

2

18

Праска „Макпи”

4

Відміряти та відрізати бретелі

Р

1

15

 
     

173

 

Проектуючий метод:

Найменування неподільної операції

Спеціальність

Розряд

Затрата часу,с

Обладнання

1

Застрочити бретелі за допомогою окантовувача

М

2

70

97-А клас

2

Почистити бретелі від текстильних ниток

Р

1

10

 

3

Припрасувати бретелі

П

2

18

Праска „Макпи”

4

Відміряти та відрізати бретелі

Р

1

15

 
     

113

 

(Тд – Тпр) (173 - 113)

Т = ————— * 100%; Т = ————— * 100% = 34.6 %

Тд 173

(Тд – Тпр) (173-113)

РПТ = ————— * 100%; РПТ = ————— * 100% = 53.1 %

Тпр 113

де Тд – час обробки вузла на діючому підприємстві, с;

Тпр - час обробки вузла на проектуємому підприємстві, с.  

 

Арк.

 
 

Зміни

Арк.

№ документа

Підпис

Дата

 

Характеристика ниткових з'єднань подається у табличній формі з посиланням на малюнки у відповідності з вимогами ЄСКД та іншої технологічної документації.

Характеристика ниткових з'єднань

Таблиця № 7

Номер шва

Назва шва

Зображення

Призначення шва

графічне

умовне

1

Накладний з двома закритими зрізами

Застрочування бретелей

2

Зшивний з розпрасованими зрізами

Зшивання бокових зрізів верхньої частини сукні

3

Зшивний з розпрасованими обметаними зрізами

Для зшивання середніх зрізів спинки

4

Зшивний з запрасованими обметаними зрізами

Зшивання бокових зрізів нижньої частини сукні

5

Обшивний

Обшивання верхніх зрізів сукні

6

Настрочний з від