Сторінка
24

Організація сушильного господарства на заводі (сушіння деревини)

Таблиця 6.6

Баланс робочого часу на одного робітника в рік

Назва

Одиниця виміру

Показник

1. Календарний фонд часу

дні

365

2. Неробочі дні, всього:

а) святкові

б) вихідні

дні

дні

дні

114

10

104

3. Номінальний фонд часу

дні

251

4. Невиходи на роботу:

а) чергові відпустки

б) відпустки на навчання

в) декретні відпустки

г) по хворобі

д) виконання громадських доручень

дні

дні

дні

дні

дні

дні

30

25

0,5

1,5

3

-

5. Ефективний фонд часу

дні

221

6. Номінальна тривалість робочого дня

дні

8

7. Внутрізмінні втрати робочого часу

дні

0,1

8. Ефективна тривалість робочого дня

дні

7,9

9. Ефективний фонд робочого часу

дні

1746

Таблиця 6.7

Розрахунок тарифного фонду заробітної плати робітників

Назва професії

Розряд робіт-ника

Кількість (чоловік)

Годинна тарифна ставка, грн.

Ефективний фонд часу робітника в рік, год

Фонд заробітної плати, тис. грн.

Робітники для укладання і розбирання штабелів

V

2

6,50

1746

22,6

Чергові сушильники

V

4

6,50

1746

45,2

Слюсар-ремонтник

V

1

6,50

1746

11,3

Електрик

V

1

6,50

1746

11,3

Прибиральниця

ІІ

1

4,75

1746

8,2

Разом

9

98,6

Таблиця 6.8

Розрахунок річного фонду заробітної плати цехового персоналу

Назва професій

Кількість

Місячний посадовий оклад, грн.

Річний фонд заробітної плати, тис. грн.

Керівники

1. Начальник цеху

-

 

2. Майстер

1

1600

19,2

3. Лаборант

-

Разом

1

19,2

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: