Сторінка
4

Організація сушильного господарства на заводі (сушіння деревини)

2.1.3 Перерахунок об’єму фактичного пиломатеріалу в об’єм умовного

За умовний матеріал беруть соснові обрізні дошки товщиною 40 мм, шириною 150 мм, довжиною, що перебільшує 1 м, які висушуються за ІІ категорією якості від початкової вологості 60% до кінцевої 12% нормальними режимами.

Об’єм висушених пиломатеріалів, заданих в специфікації Ф (м3), перераховується в об’єм умовного матеріалу У за формулою:

У=Ф·К, м3ум,

(2.2)

де Ф – об’єм фактичного пиломатеріалів, який підлягає сушінню, м3; К – коефіцієнт перерахунку

К=Кτ · Ке,

(2.3)

Кτ – коефіцієнт тривалості обороту камери

,

(2.4)

де τоб.ф. – тривалість камерооброта при сушінні фактичного матеріалу, в добах; τоб.у. – тривалість камерооборота при сушінні умовного матеріалу, в добах; Ке – коефіцієнт місткості камери.

,

(2.5)

де Еум – місткість камери в умовному матеріалі; Еф – місткість камери в фактичному матеріалі; βум – коефіцієнт об’ємного заповнення штабеля умовним матеріалом; βф – коефіцієнт об’ємного заповнення штабеля фактичним матеріалом.

Перерахунок фактичного об’єму матеріалу в об’єм умовного матеріалу зводимо в табл. 2.4

Таблиця 2.4.

Перерахунок фактичного об’єму пиломатеріалів в умовний

Характеристика пиломатеріалів

Тривалість камерообороту, діб

Коефіцієнти

Об’єм пиломатеріалів

Порода

Т, мм

Ш, мм

τоб.у.

τоб.ф.

Кτ

βум

βср

Ке

Заданий Ф, м3

В умовному матеріалі

Дуб

19

100

3,2

5,2

1,625

0,438

0,307

1,427

800

1855,1

Бук

32

120

3,2

6,0

1,375

0,439

0,399

1,098

1000

2058,8

Бук

40

Різна

3,2

9,3

2,906

0,439

0,292

1,5

700

3051,3

Сосна

25

120

3,2

2,3

0,718

0,438

0,356

1,230

1400

1236,4

ΣФ=3900 ΣУ=8201,6

2.1.4 Розрахунок продуктивності камери в умовному матеріалі

Річну продуктивність камери в умовному матеріалі визначають за формулою:

, м3 ум/рік,

(2.6)

де 335 – тривалість роботи камери в рік, діб; τоб.ум. – тривалість камерооборота при сушінні умовного матеріалу; Г – габаритний об’єм в усіх штабелів в камері:

Г=, м3

(2.7)

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: