Сторінка
26

Організація сушильного господарства на заводі (сушіння деревини)

Розрахунок економічної ефективності і строку окупності

По розрахунках економічної частини собівартість 1м3 умовного пиломатеріалу становить 133,86 грн., а по даних підприємства 180,90 грн.

Умовно-річну економію визначаємо по формулі:

,

де С1 – собівартість сушіння 1м3 ум. п/м по даних підприємства, грн; С2 – собівартість сушіння 1м3 ум. п/м по даних проекту, грн.; В – річна програма в умовних м3 .

Еум.р.=(180,90-133,86)·8201,6=385,8тис. грн.

Термін окупності визначаємо по формулі:

,

де К – капіталовкладення (вартість основних фондів).

р

Коефіцієнт економічної ефективності визначається по формулі:

.

.

Порівнюючи фактичний термін окупності витрат 6,5 з нормативним 6,7 року і коефіцієнт економічної ефективності 0,15 з нормативним 0,15 можна зробити висновок, що даний проект сушильного цеху є економічно доцільним.

Використана література:

1 Сушіння і захист деревини/ П.В.Білей, М.І.Крупа, І.В.Мацьків: Навч. Посібник. – К.: ІЗИН, 1998. -116с.

2 Кречетов И.В. Сушка древесины. –М.: Лесн. пром-сть, 1980. -432с.

3 Соколов П.В. Сушка древесины. –М.: Лесн. пром-сть, 1968. -364с.

4 Серговский П.С., Расев А.И. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. –М.: Лесн. пром-сть, 1987. -360с.

5 Руководящие технические материалы по технологии камерной сушки древесины. Архангельск: ЦНИИМОД, 1985. -143с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: