Сторінка
21

Організація сушильного господарства на заводі (сушіння деревини)

4.3 Розрахунок витрати електроенергії на вентиляцію. Сумарна витрата електроенергії

В зв'язку з тим, що робітники, які обслуговують сушильні камери працюють при високих температурах та високій вологості повітря, необхідна припливно-витяжна вентиляція сушильних цехів. Кратність повітрообміну має бути не менше як 1,5. В середньому можна брати потужність електродвигунів для припливно-витяжної вентиляції Р= 2 .З кВт на 1000 м3 цеху.

Витрата електроенергії на вентиляцію:

кВт/год,

(4.8)

де Р — питома потужність електродвигунів для припливно-витяжної вентиляції, кВт/м3; V — сумарний об'єм приміщень цеху без врахування об'єму сушильних камер, м3; Троб — час роботи вентиляційної системи за рік, год. Значення Троб визначають при тризмінній роботі сушильного цеху за формулою:

год.

V=3066,6-796,5=2270,1 м3.

кВт год.

Загальна витрата електроенергії:

Wзаг=244446,2+24749,7+49715,2=318911,1 кВт год.

4.4 Витрати теплоти (пари) на технологічні потреби

Річну потребу в парі на технологічні потреби визначається за формулою:

т/рік.

(4.9)

, т/рік.

4.5 Розрахунок витрати пари на опалення і вентиляцію

Витрати пари на опалення і вентиляцію обчислюється за формулою:

,

(4.10)

де q – питома витрата теплоти на опалення і вентиляцію 1 м3 при різниці температури в 1оС, кВт/(м3·град). Середнє значення цієї величини можна брати:

- для опалення: 0,45 · 10-3;

- для вентиляції: 0,09 · 10-3.

V – загальний об’єм приміщень цеху без врахування об’єму сушильних камер, м3; tприм – температура в приміщенні, беруть 20оС; tрозр – розрахункова температура для опалення і вентиляції, визначається за табл. Д.22.; tріч – тривалість опалюваного сезону, год.

τоп – тривалість опалюваного сезону в днях, визначається за табл. Д.22.

Результати розрахунку зводимо до табл. 4.3

Таблиця 4.3

Розрахунок витрати теплоти на опалення і вентиляцію

Назва споживача

Питома витрата

Об’єм примі-щення

Різниця темпера-тур

Тривалість опалюва-льного сезону

Річна витрата теплоти

Опалення сушильного цеху

0,45·10-3

2270,1

45

4920

226·103

Вентиляція

0,09·10-3

2270,1

34

4920

34,2·103

Разом:

260,2·103

Розрахунок річної потреби пари на опалення і вентиляцію:

,

(4.11)

де Q – загальна витрата теплоти на опалення і вентиляцію, кВт; 0,58 – кількість теплоти, що виділяється одним кг пари за год, кВт.

.

4.6 Розрахунок витрати пари на побутові потреби

Обчислення виконують за формулою:

,

(4.12)

де q – витрата пари на одну людину за зміну, беремо 2,5 кг; m – кількість людей, що працюють у найбільш завантаженій зміні; і – кількість змін роботи цеху за добу; п – кількість днів роботи цеху в році.

.

4.7 Розрахунок загальної витрати пари на технологічні, побутові потреби, опалення і вентиляцію

(4.13)

Рзаг=2392,88+448,6+13,4=2854,88 т/рік.

5 Охорона праці і протипожежний захист

5.1 Виробнича санітарія

Згідно з діючими санітарними нормами і правилами проектування промислових підприємств у всіх приміщеннях треба передбачити дотримання відносної вологості повітря 36 .75%; температури повітря: літом не більше ніж 25°С, зимою — не менше ніж 18°С; швидкості руху повітря при примусовій циркуляції — не більше за 0,1 м/с; освітленість приміщення цеху з врахуванням норм мінімальної освітленості підприємств деревообробної промисловості. Для забезпечення відповідних норм освітленості в цеху треба передбачити систему освітлення. Для забезпечення необхідних температурно-вологісних умов використовують припливно-витяжну вентиляцію з нагріванням повітря, кратність повітрообміну має бути не менше ніж 1,5.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: