Сторінка
5

Організація сушильного господарства на заводі (сушіння деревини)

де L, B, H – відповідно габаритна довжина, ширина, висота штабеля, м; m – кількість штабелів в камері; βум. – коефіцієнт об’ємного заповнення штабелю умовним матеріалом.

Г=6,5·1,8·2,6·2=60,84 м3.

м3 ум/рік.

2.1.5 Розрахунок необхідної кількості сушильних камер

Необхідна кількість сушильних камер визначають за формулою:

, шт

(2.8)

де - загальний об’єм умовного матеріалу визначено з табл.2.4.; Пу - річна (планова) продуктивність однієї камери в умовному матеріалі.

шт.

Взята кількість камер визначається округленням до ближнього цілого числа.

Приймаємо до будівництва 3 камери СПЛК-2.

2.2 Тепловий розрахунок

2.2.1 Вибір розрахункового матеріалу

Проектні організації за розрахунковий матеріал беруть, як правило, соснові обрізні дошки товщиною 25 мм, шириною не менше 180 мм, початковою вологістю 80%, а кінцевою залежно від призначення.

В дипломному проекті за розрахунковий матеріал приймають матеріал, який найшвидше висихає із заданої специфікації.

Згідно заданої специфікації найшвидше висихає сосна:

Т=25мм, Ш=120мм, Д=6,5м, Wп=70%, Wk=8%, τсуш=51,0 год=2,2 доби,

τоб.ф.=2,3 доби.

2.2.2 Визначення параметрів агента сушіння на вході в штабель

Параметри агента сушіння на вході в штабель визначаються за допомогою Id - діаграми. Точку 1, яка характеризує параметри агента сушіння на вході в штабель знаходять по параметрах другої ступені режиму сушіння розрахункового матеріалу (t1,φ1) значення параметрів агента сушіння на вході в штабель заносимо в таблицю 2.5

Таблиця 2.5

Параметри агента сушіння на вході в штабель.

Назва

Позначення

Одиниця вимірювання

Значення

1

Температура

t1

0C

84

2

Відносна вологість

φ1

-

0,59

3

Вологовміст

d1

г/кг

315

4

Тепловміст (ентальпія)

I1

кДж/кг

920

5

Парціальний тиск

Pn1

Па

34000

6

Густина

ρ1

кг/м3

0,845

7

Питомий об’єм

V1

м3/кг

1,56

8

Температура мокрого термометра

tm

0C

71

22.2.3 Розрахунок кількості випаруваної вологи

2.2.3.1 Маса вологи, що випаровується з 1 м3 деревини

, кг/м3,

(2.9)

де ρум – умовна густина розрахункового матеріалу, ρум=400кг/м3; Wn, Wk – початкова і кінцева вологість розрахункового матеріалу.

кг/м3.

2.2.3.2 Маса вологи, що випаровується за час одного камерообороту

Моб.кам.=М1м3•Е, кг/об. кам.,

(2.10)

де Е – місткість камери в щільних м3.

Е=Г•βф, м3,

(2.11)

де Г – габаритний об’єм всіх штабелів у камері, м3.

Г=6,5·1,8·2,6·2=60,84 м3.

βф – коефіцієнт об’ємного заповнення штабеля фактичним матеріалом, βф=0,356.

Е=60,84·0,356=21,6 м3.

Моб.кам.=248·21,6=5356,8 кг/об.

2.2.3.3. Маса вологи, що випаровується в камері за секунду

, кг/с,

(2.12)

де τвл.суш. - загальна тривалість сушіння розрахункового матеріалу без врахування тривалості початкового нагріву і термовологообробок

τвл.суш. =, год.

(2.13)

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: