Сторінка
17

Організація сушильного господарства на заводі (сушіння деревини)

Продуктивність автолісовоза, електронавантажувача, крана, траверсного візка:

, м3,

(2.62)

де Тріч – кількість годин роботи механізмів за рік; q – об’єм транспортного пакета, м3; Кд – коефіцієнт використання робочого часу; tц – тривалість одного транспортного циклу, год.

Кількість годин роботи механізмів за рік залежить від кількості робочих днів у році і кількості змін:

, год,

(2.63)

де t – кількість годин в зміні; і – кількість змін за добу; n – кількість робочих змін в році.

При двозмінній роботі транспортних засобів, які підвозять сирі пиломатеріали в сушильний цех і відвозять сухі протягом 260 робочих днів

Тріч=8·2·260=4160 год.

Для деякого обладнання, яке використовують безпосередньо в сушильному цеху, фонд робочого часу визначають виходячи з 365 днів роботи цеху і двозмінної роботи.

Тріч = 8·2·365=5840 год.

Річна продуктивність механізмів при формуванні і розформуванні штабелів і пакетів:

Пріч=Пзм·і·n, м3,

(2.64)

де Пзм – змінна продуктивність обладнання.

Процент завантаження обладнання:

,

(2.65)

де N – необхідна кількість обладнання; N1 – прийнята кількість обладнання.

Для збільшення процента завантаження необхідно для деяких ділянок, там де є можливість планувати роботу не в дві зміни, а в одну. В сушильних цехах малої потужності деяке обладнання використовують не повністю завантаженим, але його потреба доцільна з точки зору організації технологічного процесу і полегшення умов праці.

2.5.2 Розрахунок автолісовоза

Автолісовоз Т-140А підвозить пиломатеріали до сушильного цеху в щільних пакетах розміром 6,5×1,8×1,3мм. Відстань перевезення 1,0 км, швидкість руху автолісовоза 38 км/год річний об’єм сушіння цеху – 3900 м3 пиломатеріалів середньої товщини 35мм.

Об’єм транспортного пакета:

м3.

Тривалість одного транспортного циклу:

Tц=t1+t2+t3+t4, год,

де t1,t3 – час холостого і робочого пробігу автолісовоза.

год.

t2 – час наїзду лісовоза на пакет, на захват пакета і його піднімання, беруть 1хв або 0,0165 год.

t4 – час заїзду до цеху, опускання пакета і розвороту вил, беруть 1хв або 0,0165 год.

Tц=0,026+0,0165+0,026+0,0165=0,085 год.

Продуктивність автолісовоза:

м3/рік.

Необхідна кількість лісовозів:

N = 3900 · 1,25 / 416000 = 0,011.

Процент завантаження:

f = 0,011/1 · 100 = 1,1%.

Приймаємо 1 автолісовоз.

Таким чином можна передбачити роботу автолісовоза на інших ділянках.

2.5.3 Розрахунок ліфта

При середній товщині пиломатеріалів 35мм продуктивність робіт при формуванні штабеля згідно з табл. Д 31 становить 45 м3/зміну.

м3/зміну.

Кількість ліфтів, необхідних для формування штабелів:

.

Приймаємо 1 ліфт:

.

При використанні ліфта на ділянці розформування штабелів його продуктивність в 2 рази більша ніж при формуванні штабелів. Тоді на розформування необхідно ліфтів .

Приймаємо 1 ліфт.

.

2.5.4 Розрахунок траверсного візка

Середня місткість одного сушильного штабеля, який має габаритні розміри 6,5×2,6×1,8 м, при формі штабеля без шпацій обрізних пиломатеріалів середньої товщини 35 мм становить:

, м3.

(2.66)

, м3.

Тривалість одного циклу траверсного візка становить приблизно 0,23 год. Продуктивність траверсного візка:

.

Визначаємо кількість транспортних операцій, які здійснюються з кожним штабелем в сумарному цеху за допомогою траверсного візка.

1. Від ліфта до складу сирих штабелів.

2. Зі складу сирих пмломатеріалів у камеру.

3. З сушильної камери в охолоджувальне приміщення.

4. З охолоджувального приміщення до місця розформування.

Тоді об’єм роботи в рік для траверсного візка

.

Необхідна кількість траверсних візків

.

.

Приймаємо один траверсний візок.

2.5.5 Розрахунок кількості робітників

Кількість робітників, які зайняті на формуванні, завантаженні і розвантаженні штабелів, їх розформуванні визначають залежно від об’єму робіт і ступені їх механізації. Кількість робітників, які працюють на траверсному візку, крані, тельфері визначають кількістю завантаження даного обладнання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: