Сторінка
6

Організація сушильного господарства на заводі (сушіння деревини)

год.

кг/сек.

2.2.3.4 Розрахункова кількість випаровуваної вологи

Мр=Мс·х, кг/с,

(2.14)

де х – коефіцієнт нерівномірності швидкості сушіння; х=1,2.

Мр=0,033·1,2=0,04 кг/с.

2.2.4 Розрахунок об’єму циркулюючого агента сушіння і його параметрів на виході з штабеля

Об’єм циркулюючого по матеріалу агента сушіння визначається за формулою:

, м3/с,

(2.15)

де ωшт. –розрахункова швидкість циркуляції агента сушіння через штабель, м/с, ωшт =2,5 м/с; Fж.п.шт. – живий перетин штабеля, тобто площа вільна для проходу агента сушіння, м2.

, м2,

(2.16)

де n – кількість штабелів в площині, перпендикулярній до напряму циркуляції агента сушіння, n=1; l i h – довжина і висота штабеля, м; βв і βД – відповідно коефіцієнти заповнення штабеля по висоті і по довжині.

.

.

Fж.п.шт.=1·6,5·2,6(1-1,5·1)=8,45 м2.

Vц=2,5·8,45=21,12 м3/с.

2.2.4.1 Маса циркулюючого по матеріалу агента суміші за секунду

, кг/с.

(2.17)

кг/с.

2.2.4.2 Питома витрата циркулюючого агента сушіння на 1 кг випаруваної вологи

, кг/кг вол.

(2.18)

кг/кг вол.

2.2.4.3 Вологовміст агента сушіння на виході зі штабеля

, г/кг.

(2.19)

г/кг.

Інші параметри агента сушіння на виході зі штабелю визначають за допомогою побудови ліній процесу сушіння на Id - діаграмі (рис.2.1). Точку 1, яка характеризує стан агента сушіння на вході в штабель, знаходимо за t1, φ1. Точку 2, яка характеризує параметри агента сушіння на виході зі штабелю, знаходимо на перетині ліній І=const (I1=I2) , яка виходить з точки 1, з лінією d2=const.

Рис. 2.1 Схема побудови лінії процесу сушіння на Id -діаграмі

Таблиця 2.6

Параметри агента сушіння на виході з штабеля

Назва

Позначення

Одиниця вимірювання

Значення

1

Температура

t2

0C

880

2

Відносна вологість

φ2

-

0,7

3

Вологовміст

d2

г/кг

318

4

Тепловміст (ентальпія)

I2

кДж/кг

920

5

Парціальний тиск

Pn2

Па

34200

6

Густина

ρ2

кг/м3

0,85

7

Питомий об’єм

V2

м3/кг

1,55

8

Температура мокрого термометра

tm

0C

71

2.2.5 Розрахунок припливно - витяжних каналів

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: