Сторінка
16

Організація сушильного господарства на заводі (сушіння деревини)

Вологість секції визначають за формулою:

де тпоч – початкова маса секції, г; тс – маса абсолютно сухої секції, г.

Середнє значення вологості, обчислене по 2-х секціях дошки (заготівки) приймаються за початкову вологість Wпоч контрольного взірця. По контрольному взірцю визначають біжучу вологість в процесі сушіння.

В кожний сушильний штабель укладають по два контрольних взірці в місця інтенсивного і сповільненого сушіння, які установлюються із досвіду експлуатації камери.

Середню вологість їх приймають за початкову вологість пиломатеріалів в штабелі.

Контрольні взірці нумерують, торці очищують і покривають фарбою. Після цього їх зважують на торговій вазі з точністю до 5г. Масу записують на взірцях і в журналі.

Взірці укладають в рівень з торцем штабеля або трохи глибше, так щоб їх легко можна було вийняти. В процесі сушіння через визначені проміжки часуу (8-24год) в залежності від характеру пиломатеріалу, взірці виймають із штабеля і зважують. Якщо середня вологість пиломатеріалів (заготівок) в штабелі більше потрібної, пиломатеріали підлягають досушуванню. При меншому значені середньої вологості пиломатеріали підлягають тепловологообробці.

2.4.9 Показники якості сушіння

До показників якості сушіння відносять:

1. Відповідність середньої вологості висушених пиломатеріалів у штабелі заданій кінцевій вологості.

2. Відхилення вологості окремих дощок або заготівок від середньої вологості пиломатеріалів в штабелі.

3. Перепад вологості по товщині матеріалу.

4. Залишкові напруження у висушених пиломатеріалах.

Норми показників якості сушіння пиломатеріалів і заготівок встановлені залежно від категорії якості сушіння.

Таблиця 2.9

Показники якості сушіння пиломатеріалів і заготовок.

Показники якості сушіння

Категорія якості, ІІ

Середня кінцева вологість пиломатеріалів або заготівок в штабелі, %

При товщині пиломатеріалів, мм:

32 і менше

38 – 50

більше 50

7,10,15

Відхилення вологості окремих дощок (заготівок) від середньої вологості штабеля пиломатеріалів, %;

При товщині пиломатеріалів, мм:

32 і менше

38 – 50

більше 50

Не більше

Середнє відхилення вологості, %

при товщині пиломатеріалів, мм:

32 і менше

38 – 50

більше 50

Перепад вологості по товщині пиломатеріалів (заготівок), %

при товщині пиломатеріалів, мм:

13 - 22

25 - 40

45 - 60

70 - 90

Не більше

2,0

3,0

3,5

4,0

Основний показник залишкових напружень (відносна деформація зубців силової секції), %

Не більше 2,0

2.4.10 Розформування висушених штабелів

Розформування сушильних штабелів проводиться не відразу після вивантаження їх з камери, а після відповідної витримки в охолоджувальному приміщенні, тривалість витримки беруть приблизно 24 год для тонкого матеріалу і 36 .48 год для товстого матеріалу. Для механізації розформування пакетних штабелів мож­на використовувати електротельфери, крани, електронавантажувачі, якими знімають верхні пакети і транспортують їх до місця розформування. Розформовування пакетів може проводитися вручну або за допомогою механізмів. Для розформування суцільних штабелів є механізми, які використовують і при формуванні штабелів (штабелери, ліфти) а також автоматичні штабелерозбірники на великих підприємствах.

Дипломним проектом передбачено розформування сушильних штабелів проводити на вертикальному ліфті-підйомнику.

2.4.11 Зберігання висушених пиломатеріалів

Пиломатеріали, висушені до експлуатаційної вологості повинні зберігатися в закритих неопалювальних приміщеннях або під накриттям в штабелях із закритими торцевими і боковими сторонами. Пиломатеріали, висушені до експлуатаційної вологості повинні зберігатися в закритих опалюваних приміщеннях при додатній температурі повітря і відповідних значеннях відносної вологості, значення якої залежить від категорії якості сушіння, кінцевої вологості деревини і терміну зберігання. Допустиме зберігання пиломатеріалів на відкритому складі, якщо пакети захищені вологонепроникною упаковкою або в закритих неопалювальних складах протягом обмеженого терміну.

2.5 Розрахунок завантажувально-розвантажувального, транспортного обладнання і кількості робітників

2.5.1 Розрахунок обладнання

Необхідна кількість завантажувально-розвантажувального, транспортного обладнання для нормальної роботи сушильного цеху визначається відношенням необхідного об’єму роботи до продуктивності обладнання за формулою:

, шт,

(2.61)

де Ф – об’єм роботи за рік, який необхідно виконати для забезпечення нормальної роботи цеху, м3; КН – коефіцієнт, який враховує нерівномірну подачу деревини; Пріч – річна продуктивність обладнання, м3.

Необхідний об’єм роботи Ф визначають річним об’ємом пиломатеріалів (заготівок), які підлягають сушінню.

Продуктивність обладнання встановлюють розрахунковим методом або за технічною характеристикою механізмів, або за нормативною продуктивністю вказаною в табл. Д 31, при різних способах формування і розформування штабелів і пакетів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: