Сторінка
18

Організація сушильного господарства на заводі (сушіння деревини)

Кількість робітників, необхідних для формування і розформування штабелів:

,

(2.67)

де Ф – річна продуктивність сушильного цеху в фактичному матеріалі м3; Тз – трудозатрати в нормо-годинах на кубометр висушеного матеріалу, нормо-год/м3; Теф – ефективний річний фонд робочого часу на 1 робітника, год.

Затрати праці Тз визначають за табл. Д.31 за відповідних способів формування і розформування штабелів і пакетів. При формуванні штабелю із заготівок кількість робітників збільшується в 2–2,5 рази. Ефективний фонд робочого часу одного робітника за рік становить 1785 год.

Приймаємо 2 робітники.

2.6 Розрахунок площі сушильного цеху

Розрахунок площі сушильного цеху:

,

(2.68)

де S1k – площа однієї камери ,м2; п – кількість камер, шт.

,

(2.69)

де L – довжина камери, м; В – ширина камери, м.

.

.

Визначаємо скільки площі в м2 припадає на 1% площі цеху:

.

Розрахунок площі цеху зводимо в табл. 2.10

Таблиця 2.10

Розрахунок площі сушильного цеху

Назва ділянок і приміщень

Середнє значення,

%

Площа,

м2

Виробничі ділянки:

1) Сушильні камери

2) Траверсні коридори

3) Приміщення для формування сирих штабелів

4) Склад сирих штабелів

5) Приміщення для розформування сухих штабелів

6) Склад сухих пиломатеріалів (охолоджувальних приміщень)

7) Коридор керування

25

23

6

10

8

17

4

147,5

135,7

35,4

59

47,2

100,3

23,6

Разом:

93

548,7

Допоміжні приміщення:

1) Лабораторія цеху (15 – 25 м2)

2) Механічна майстерня (10 – 20 м2)

3) Контора, кімната начальника цеху (10 – 16 м2)

1

1

1

Разом

3

17,7

Побутові приміщення:

1) Кімната відпочинку

2) Курилка

3) Гардероб

4) Душ, санвузол

1

1

1

1

 

Разом:

4

23,6

Всього

100

590

3 Будівельно-монтажна частина

3.1 Визначення складу виробничих, допоміжних і побутових приміщень

В склад сушильного господарства входять виробничі, допоміжні і побутові приміщення. В склад виробничих приміщень входять сушильні камери, траверсні коридори, приміщення для формування сирих штабелів, склад сирих штабелів, приміщення для розформування сухих штабелів, склад сухих пиломатеріалів і коридор керування.

До допоміжних приміщень відносяться лабораторія цеху, механічна майстерня, контора, кімната начальника цеху.

В склад побутових приміщень входить кімната відпочинку, курилка, гардероб, душ і санвузол. Розмір побутових приміщень залежить від потужності цеху.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: