Сторінка
4

Проект камери для сушіння деревини

2.1.3 Перерахунок об’єму фактичного пиломатеріалу в об’єм умовного

За умовний матеріал беруть соснові обрізні дошки товщиною 40 мм, шириною 150 мм, довжиною, що перебільшує 1 м, які висушуються за ІІ категорією якості від початкової вологості 60% до кінцевої 12% нормальними режимами.

Об’єм висушуваного пиломатеріалу, заданого специфікацією Ф (м3), перераховується в об’єм умовного матеріалу У (м3ум) за формулою:

У=Ф·К, м3ум,

(2.2)

де Ф – об’єм фактичного пиломатеріалу, який підлягає сушінню, м3; К – коефіцієнт перерахунку,

К=Кτ · Ке,

(2.3)

Кτ – коефіцієнт тривалості обороту камери;

,

(2.4)

де τоб.ф. – тривалість камерооброту при сушінні фактичного матеріалу, в добах; τоб.у. – тривалість камерообороту при сушінні умовного матеріалу, в добах; Ке – коефіцієнт місткості камери.

,

(2.5)

де Еум – місткість камери в умовному матеріалі; Еф – місткість камери в фактичному матеріалі; βум – коефіцієнт об’ємного заповнення штабеля умовним матеріалом; βф – коефіцієнт об’ємного заповнення штабеля фактичним матеріалом.

Перерахунок фактичного об’єму матеріалу в об’єм умовного матеріалу зводимо в табл. 2.4

Таблиця 2.4.

Перерахунок об’єму фактичних пиломатеріалів в об’єм умовного матеріалу

Характеристика пиломатеріалів

Тривалість камерообороту, діб

Коефіцієнти

Об’єм пиломатеріалів

Порода

Т, мм

Ш, мм

τоб.у.

τоб.ф.

Кτ

βум

βср

Ке

Заданий Ф, м3

В умовному матеріалі

Бук

32

110

7,5

3,6

2,083

0,399

0,438

1,097

1200

2742,1

Ялина

25

60

2,7

3,6

0,750

0,356

0,438

1,230

2000

1845

Береза

50

Різна

10,6

3,6

2,944

0,316

0,438

1,836

1000

5405,2

ΣФ=4200 ΣУ=9992,3

2.1.4 Розрахунок річної продуктивності камери в умовному матеріалі

Річну продуктивність камери в умовному матеріалі визначають за формулою:

, м3 ум/рік,

(2.6)

де 335 – тривалість роботи камери в рік, діб; τоб.ум. – тривалість камерообороту при сушінні умовного матеріалу; Г – габаритний об’єм в усіх штабелів в камері:

Г=, м3

(2.7)

де L, B, H – відповідно габаритна довжина, ширина, висота штабеля, м; m – кількість штабелів в камері; βум. – коефіцієнт об’ємного заповнення штабелю умовним матеріалом.

Г=6,5·1,8·2,6·2=60,84 м3.

м3 ум/рік.

2.1.5 Розрахунок необхідної кількості сушильних камер

Необхідну кількість сушильних камер визначають за формулою:

, шт

(2.8)

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: