Сторінка
9

Проект камери для сушіння деревини

Qог. зим.=34,3

Qог. ср.річ.=21,5

Питома витрата теплоти на втрати через огородження (визначають для зимових і середньорічних умов)

,кДж/кг.

(2.32)

кДж/кг.

кДж/кг.

де Qог- сумарні втрати теплоти через огородження.

Розрахунок питомої витрати теплоти на сушіння( обчислення виконують для зимових і середньорічних умов)

, кДж/кг,

(2.33)

де с1 – коефіцієнт, який враховує додаткові втрати теплоти на початкове прогрівання камери, транспортних засобів, обладнання і ін., с1=1,1 … 1,3.

кДж/кг,

кДж/кг.

2.2.6.4 Вибір типу і розрахунок поверхні нагріву калорифера

2.2.6.4.1 Вибір типу калорифера

В повітряно-парових камерах використовуються калорифери двох типів: збірні із чавунних ребристих труб і компактні пластинчасті. Тип використовуваних калориферів обумовлено конструкцією камери.

Для камери ВНДімаш-Діпродрев підходять калорифери із ребристих чавунних труб.

2.2.6.4.2 Розрахунок поверхні нагріву калорифера

Необхідна площа нагріву калорифера:

, м2,

(2.34)

де Qк – теплова потужність калорифера, тобто годинна кількість теплоти на сушіння в зимових умовах.

, кВт,

(2.35)

де с2- коефіцієнт запсу, який враховує забруднення і корозію поверхні калорифера, с2=1,2;С3 – коефіцієнт неврахованих витрат теплоти на сушіння, С3=1,2; tт.н. – температура теплоносія на вході в калорифер. Залежить від тиску пари при р=0,5 МПа, tт.н.=151,80С. tкам – температура агента сушіння в камері, tкам=830С;

к – коефіцієнт теплопередачі калорифера, Вт/м3 0С.

кВт.

Для ребристих чавунних труб коефіцієнт теплопередачі визначають по графіку Власова в залежності від приведеної швидкості ω0:

, м/с,

(2.36)

де ωф– фактична швидкість циркуляції агента сушіння через калорифер, м/с; ρ0 – густина повітря при t=00C, ρ0 =1,25 кг/м3; ρ1– густина повітря на вході в штабель, кг/м3.

, м/с,

(2.37)

де Vц – об’єм циркулюючого по матеріалу агента сушіння,Vц=25,35 м3/с; Fж.п.к. – площа живого перетину калорифера, тобто площа вільна для проходу агента сушіння.

, м2,

(2.38)

де Fкан. – площа перерізу каналу, в якому розміщені труби калорифера, м2; Fпр.тр. – площа проекцій ребристих труб в даному площині, перпендикулярній до напряму агента сушіння.

м2.

м2.

м2.

м/с.

м/с.

к=10,2 Вт/м2 0С.

м2.

Розрахунок кількості ребристих труб:

, шт,

(2.39)

де - площа нагріву однієї труби.При l=2 м, =4м2.

шт;

Розрахунок кількості рядів труб:

Приймаємо симетрично з двох сторін по вісім рядів труб.

Fкол.=8·2·6·4=384 м2.

2.2.6.5 Розрахунок витрат пари

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: