Сторінка
13

Проект камери для сушіння деревини

Продуктивність вентилятора:

Vв=Vеж=8,45 , м3/с,

(2.75)

По груповій аеродинамічній характеристиці вибираємо выдцентровий вентилятор Ц4-70№12.η=0,65.

Потужність, яка споживається вентилятором визначається за формулою:

, кВт,

(2.76)

кВт.

2.3.6 Вибір електродвигуна

Визначаємо встановлену потужність електродвигуна для приводу вентилятора:

, кВт,

(2.77)

де Кз коефіцієнт запасу потужності на пусковий період вибирають залежно від типу вентилятора і орієнтовної потужності за табл. 24; Кt - коефіцієнт, який враховує вплив температури середовища, в який встановлено електродвигун табл. 25; ηпр - ККД передачі , беруть залежно від виду передачі руху від вала електродвигуна до вала вентилятора.

Nдв=17 кВт;

Кз=1,1;

Кt=1,05;

ηпр=0,9.

кВт.

Для вентиляторів сушильних установок вибираємо електродвигун при потужності 22 кВт, частотою обертання 1500 хв-1 4А180S4Y3.

2.4 Опис технологічного процесу сушіння

2.4.1 Транспортування сирих пиломатеріалів в сушильній цех

Сирі пиломатеріали, складені в суцільні пакети, автолісовозами перевозяться з лісопильного цеху і подаються в сушильній цех на ділянку формування штабелів.

2.4.2 Формування штабелів для сушіння

В сушильному цеху буде формуватися суцільний штабель. Розмір штабеля: довжина × ширина × висота 6,5 × 1,8 × 2,6м.

Правила формування штабелів.

Штабель повинен бути із пиломатеріалів однієї породи і товщини.

Підштабельна основа повинна бути міцна, тверда, а верх його – горизонтальним. Довжина основи повинна дорівнювати довжині штабеля. В якості підштабельної основи рекомендується використовувати підштабельні візки (вагонетки), або треки.

В залежності від характеру циркуляції агента сушіння через штабель пиломатеріалів укладають:

а) суцільними рядами без проміжків (шпацій) між дошками для камер з горизонтальною циркуляцією впоперек штабелів;

б) з проміжками (шпаціями) між дошками для камер з горизонтальною циркуляцією вздовж штабелів і вертикальною в тому числі природною циркуляцією.

Необрізні дошки укладають відземком в різні сторони.

Якщо дошки мають різну ширину, то вузькі укладають всередину, а широкі – по краях штабеля. Якщо по ширині штабеля ціла кількість дощок не розміщується, тоді зазор залишають всередині щтабеля.

В штабелях зі шпаціями ширина шпацій повинна бути при укладці обрізних дощок – 35%, необрізних – 57% від ширини штабеля. Шпації повинні бути розподілені рівномірно по ширині штабеля.

Дозволяється укладання в один штабель пиломатеріалів різних по довжині. При цьому довгі укладають по краях штабеля, короткі – в середину. Пиломатеріали, які стикуються, розташовуються не менше ніж на 2-х прокладках, при цьому зовнішні торці вирівнюють по торцях штабеля.

Горизонтальні ряди пиломатеріалів в штабелях повинні розділюватись міжрядовими прокладками, а пакети по висоті штабеля – міжпакетними.

Для закладки контрольних взірців в штабелі залишають вільні місця. Контрольний взірець повинен розташовуватись не менше, ніж на двох прокладках.

Розміри прокладок товщина 25 мм, ширина 40 мм, довжина 1800-2000мм.

Вимоги до прокладок.

Відхилення від установлених розмірів дозволяється не більше:

товщина мм, ширина мм, довжина ±10мм.

При укладанні в штабель заготівок в якості прокладок дозволяється використовувати самі заготівки, якщо товщина їх не більше 32 мм, а ширина не більше 70 мм. Прокладки виготовляються із деревини хвойних, листяних порід, які не мають гнилі і плісняви.

Вологість деревини для виготовлення прокладок при сушінні пиломатеріалів до транспортної вологості не повинно перевищувати 22%, при сушінні до експлуатаційної вологості – 10%. Значення параметра – жорсткість поверхні робочих пластей Rmmax повинна бути 64 мкм по ГОСТ 7016-82.

Прокладки повинні зберігатися в контейнерах, де їх укладають паралельно. Контейнери з прокладками установлюють в місцях, захищених від дощу і снігу.

Перед формуванням штабелів прокладки оглядають і при необхідності виміряють їх розміри. Товщина і ширина прокладок вимірюється штангенциркулем з ціною ділення 0,1 мм.

Прокладки, які мають відхилення від встановлених розмірів, а також деформовані і поламані використовувати не дозволяється.

Розрахунок кількості прокладок

Кількість прокладок на річну програму з врахуванням десятиразового їх використання визначається за формулою:

шт,

(2.78)

де ni — кількість прокладок в одному ряді, визначають за табл. 29 для кожного виду висушуваного матеріалу; Н — висота штабеля, мм; Фi — об'єм фактичного матеріалу, що підлягає сушінню для кожного виду матеріалу; Si — товщина висушуваного матеріалу, мм; Sпр — товщина прокладок; Гшт — габаритний об'єм одного штабеля; βфі — об'ємний коефіцієнт заповнення штабеля, для кожного виду матеріалу визначений в технологічному розрахунку; Z — оборотність прокладок.

Витрата прокладок на річну програму,

м3,

(2.79)

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: