Сторінка
11

Проект камери для сушіння деревини

2.3.2 Розрахунок площ ділянок опору і швидкостей агента сушіння на цих ділянках

Площу ділянок опору визначають в площині, перпендикулярній до напряму руху агента сушіння.

Ділянка 1. Прямолінійний канал.

F1=LK·hд=14,5·1=14,5 м2

(2.49)

Ділянка 2,10. Поворот під кутом 900.

За площу повороту приймається площа ділянки до або після повороту, яка менша.

F2,10=F3,9=8,47 м2.

Ділянка 3,9. Калорифер.

За площу калорифера приймають площу їх живого перетину.

м2.

Ділянка 4,8. Поворот під кутом 900.

За площу повороту приймаються площа ділянки до або після повороту, яка менша.

F4,8=F3,9=8,47 м2.

Ділянка 5. Вхід в штабель(раптове звуження).

F5=Fж.п.шт=16,9 м2.

Ділянка 6. Штабель.

За площу штабелю беруть площу габаритного перетину штабелів.

м (2.50)

Ділянка 7. Вихід з штабеля( раптове розширення).

м2.

Розрахунок швидкості агента сушіння на кожній ділянці, визначається за формулою:

, м/с,

(2.51)

де Vц – об’єм циркулюючого агента сушіння, м3/с;Fi – площа ділянки, м2.

Таблиця 2.9

Розрахунок швидкості руху агента сушіння на ділянках

Номер ділянки

1

2,10

3,9

4,8

5

6

7

Fi, м2

14,5

8,47

8,47

8,47

16,9

33,8

16,9

Wі, м/с

1,7

2,9

2,9

2,9

1,5

1,75

1,5

2.3.3 Розрахунок опору ділянок

При роботі вентилятора в замкненій системі циркуляції агента сушіння його тиск витрачається на подолання опору всіх ділянок.

Місцевий опір всіх ділянок, крім калориферів і штабелів, визначають за формулою:

, Па,

(2.52)

де ρ – густина циркулюючого агента сушіння, середнє значення густини на вході і виході зі штабеля:

, кг/м3, (2.53)

ω- швидкість агента сушіння на ділянці, м/с; k0 – коефіцієнт місцевого опору, визначають за табл. 18-22 залежно від характеру ділянки або для прямолінійних ділянок:

(2.54)

де kтр – коефіцієнт тертя до стінок каналу визначають за табл. 23.; l – довжина ділянки (каналу) в напрямі руху агента сушіння, м; u – периметр перетину каналу в площині перпендикулярній до руху агента сушіння, м; F – площа поперечного перетину ділянки, м2; m – кількість однокових ділянок.

кг/м3.

Ділянка 1. Прямолінійний канал.

Ділянка 2,10. Поворот під кутом 900.

k0=1,1.

Па.

Ділянка 3,9. Опір одного ряду із ребристих чавунних труб визначають по рис. 6а в залежності від приведеної швидкості ω0.

ω0=1,9 м/с; Δh1p=4Па

Δh3,9=4·8=32 Па.

Ділянка 4,8. Поворот під кутом 900.

k0=1,1

Па.

Ділянка 5. Вхід у штабель.

Коефіцієнт опору визначається по таблиці 20 в залежності від відношення s/S.

s – живий перетин штабеля, м2; S – габаритна бокова площа штабеля, м2.

;

k0=0,18;

Па.

Ділянка 6. Штабель.

k0=11,5;

Па.

Ділянка 7. Вихід з штабеля.

k0=0,25;

Па.

Після визначення опору всіх ділянок їх підсумовують

Па.

(2.55)

Па.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: