Сторінка
27

Проект камери для сушіння деревини

Таблиця 6.12

Техніко-економічні показники сушильного господарства

№ п/п

Назва

Одиниця виміру

Показник

1

План виробництва сушильного господарства:

а) в фактичних

б) в умовних

в) в грошовій оцінці

м3

м3

тис. грн.

4200

9992,3

1350,7

2

Чисельність працівників всього

В т. ч. а) робітників

б) цехового персоналу

Чол.

Чол.

Чол.

11

9

2

3

Виробіток продукції на 1 роб.

а) в умовному матеріалі

б) в грошовій оцінці

м3

тис. грн.

1110,3

150,1

4

Фонд зарплати ПВП

в т. ч. робітників

тис. грн.

тис. грн.

163,8 117,0

5

Виплати із ФМЗ працівникам

в т. ч.робітникам

тис. грн.

тис. грн.

20,6 8,9

6

Середньорічна зарплата з врахуванням виплат із ФМЗ

а) одного працівника

б) одного робітника

тис. грн

грн.

грн.

16763,6

13988,9

7

Собівартість сушіння 1 м3 ум. п/м

грн.

135,17

Розрахунок економічної ефективності і строку окупності

По розрахунках економічної частини собівартість 1м3 умовного пиломатеріалу становить 118,22 грн., а по даних підприємства 194,70 грн.

Умовно-річну економію визначаємо по формулі:

,

де С1 – собівартість сушіння 1м3 ум. п/м по даних підприємства, грн; С2 – собівартість сушіння 1м3 ум. п/м по даних проекту, грн.; В – річна програма в умовних м3 .

Еум.р.=(194,7 -135,17 )·9992,3=594841,62 грн.

Термін окупності визначаємо по формулі:

,

де К – капіталовкладення (вартість основних фондів).

Коефіцієнт економічної ефективності визначається по формулі:

.

Порівнюючи фактичний термін окупності витрат 6,1 з нормативним 6,7 року і коефіцієнт економічної ефективності 0,16 з нормативним 0,15 можна зробити висновок, що даний проект сушильного цеху є економічно доцільним.

Використана література:

1 Сушіння і захист деревини/ П.В.Білей, М.І.Крупа, І.В.Мацьків: Навч. Посібник. – К.: ІЗИН, 1998. -116с.

2 Кречетов И.В. Сушка древесины. –М.: Лесн. пром-сть, 1980. -432с.

3 Соколов П.В. Сушка древесины. –М.: Лесн. пром-сть, 1968. -364с.

4 Серговский П.С., Расев А.И. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. –М.: Лесн. пром-сть, 1987. -360с.

5 Руководящие технические материалы по технологии камерной сушки древесины. Архангельск: ЦНИИМОД, 1985. -143с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: