Сторінка
14

Проект камери для сушіння деревини

де V1пр — об'єм одної прокладки, м3.

Об'єм прокладки:

м3,

(2.80)

де Lпр, Впр, Sпр — довжина, ширина і товщина прокладок, м.

V1пр=1,8·0,04·0,025=0,0018 м3.

Vпр=0,0018·16054=28,9 м3.

Витрата пиломатеріалів на виготовлення прокладок:

, м3,

(2.81)

де кк.в — коефіцієнт корисного виходу при розкроюванні пиломатеріалів на прокладки, беруть 1,25.

V=28,9·1,25=36,13 м3.

Розрахунок кількості підштабельних основ

Для забезпечення нормальної роботи цеху і проведення економічних розрахунків необхідно знати кількість підштабельних транспортних основ, які мають бути в сушильному цеху.

Кількість підштабельних основ визначають кількістю штабелів, які можна розмістити на всіх ділянках сушильного цеху і резервним запасом, який становить 10—15% всіх треків, які знаходяться в обороті. Як підштабельні основи використовують трекові вагонетки, які складаються із трьох пар треків і зв'язані підштабельними брусами, а також вагонетки зварної конструкції.

птр=12·4·=48 шт.

З врахуванням запасу

птр=48·1,5=72 шт.

Механізація формування штабелів

Формування сушильних штабелів неможливе без використання тих чи інших механізмів (вертикальних ліфтів-підйомників, автонавантажувачів, кранів, штабелюючих машин та ін.). Вибір варіанта механізації робіт з формування штабелів залежить від об'єму висушування пиломатеріалів і від типу штабелів. Формування пакетів може здійснюватись вручну або з використанням машин. Безпакетні штабелі формують вручну, але з використанням механізмів: ліфтів і спеціальних штабелеформуюючих машин моделі ЛССА, які використовують в лінії сортування і пакетування сирих пиломатеріалів і штабелеформуючих машин. Економічно доцільно їх застосування лише на великих підприємствах з об'ємом сушіння 50 .80 тис.м3 пиломатеріалів за рік. На підприємствах невеликої і середньої потужності рекомендується використовува­ти ліфт Л-6,5-15 при формуванні і розформуванні штабелів. Технічна характеристика ліфта наведена в табл. 2.9

Таблиця 2.9

Технологічна характеристика ліфта Л-6,5-15

Показник

Значення

Вантажопідйомність, т

Габарити підйомної платформи, мм:

довжина

ширина

Хід платформи, мм

Швидкість переміщення

платформи, м/с

Встановлена потужність електродвигуна, кВт

Габарити приймача, мм:

довжина

ширина

висота

Маса, кг

15

6900

2200

2600

0,0104

10,0

7000

3000

3115

2930

2.4.3 Транспортування сушильних штабелів в середині цеху

Для внутрішньоцехових перевезень сформованих сушильних штабелів переважно використовують рейкову колію шириною 1000 мм і траверс ні візки. Стан рейкових колій систематично контролюють, не допускається непрямолінійність рейок, нестабільна ширина колій, незбіжність рівня рейок на траверсному візку і рейок, які впираються в траверсний коридор.

Таблиця 2.10

Технічна характеристика траверсного візка ЭТ2-6,5М

Показник

Значення

1. Вантажопідйомність, т

15,0

2. Габаритні розміри, мм

довжина

ширина

3970

6490

3. Висота загальна від головки рейки

1660

4. Висота між головками верхньої і нижньої рейки візка.

215

5. Швидкість переміщення, м/с

0,36

6. Швидкість переміщення троса лебідки, м/с

0,132

7. Максимальне тягове зусилля на тросі лебідки, кН

7,8

8. Ширина колії траверсного шляху, м:

довжина

ширина

висота

6,5

1,8

3,0

9. Загальна встановлена потужність, кВт

9

В тому числі : переміщення візка

5

лебідки

4

10. Маса, кг

3000

Механізація переміщення штабелів здійснюється за допомогою трособлокової системи і тягової лебідки, яка встановлена на траверсному візку.

2.4.4 Опис конструкції камери

Камера ВНДімаш-Діпродрев це стаціонарна лісосушильна ежекційно-реверсивна камера періодичної дії. В сушильному відділенні камери розміщуються 2 штабеля пиломатеріалів висотою 2,6 м і шириною 1,8 м. В якості збудника циркуляції повітря в коридорі управління встановлений відцентровий вентилятор 4А180S4Y3 з електродвигуном 22 кВт. Цей вентилятор забезпечує циркуляцію руху агента сушіння по матеріалу приблизно 2 м/с. Ежекційний вузол складається з двох нагнітальних каналів, по довжині яких через 0,5 м. встановлюють сопла. На виході повітря вони мають форму прямокутника розміром 300·55 мм. Камера змішування утворюється між нижньою площиною нагнітальних каналів і екраном, який виготовлений з металічного листа криволінійної форми. Висота камери змішування рівна0,6 м. Між вижідним отвором вентилятора і нагнітального каналу в повітровід від введена коробка управління, яка направляє потік повітря змінно до правого або лівого нагнітального каналу. Управління реверсивним шибером ручне.

Розміри камери, м: довжина

ширина

висота

14,5

3,12

4,45

Кількість штабелів при їх довжині 6,5 м

2

Ширина і висота штабеля, м

1,8 × 2,6

Тип калорифера

Ребристі труби довжиною 2 м

Тип і номер вентилятора

Відцентровий 4А180S4Y3

Кількість вентиляторів, шт.

1

Встановлена потужність електродвигуна привода вентилятора, кВт

22

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: