Сторінка
17

Проект камери для сушіння деревини

Дипломним проектом передбачено розформування сушильних штабелів проводити на вертикальному ліфті-підйомнику.

2.4.11 Зберігання висушених пиломатеріалів

Пиломатеріали, висушені до експлуатаційної вологості повинні зберігатися в закритих неопалювальних приміщеннях або під накриттям в штабелях із закритими торцевими і боковими сторонами. Пиломатеріали, висушені до експлуатаційної вологості повинні зберігатися в закритих опалюваних приміщеннях при додатній температурі повітря і відповідних значеннях відносної вологості, значення якої залежить від категорії якості сушіння, кінцевої вологості деревини і терміну зберігання. Допустиме зберігання пиломатеріалів на відкритому складі, якщо пакети захищені вологонепроникною упаковкою або в закритих неопалювальних складах протягом обмеженого терміну.

2.5 Розрахунок завантажувально-розвантажувального, транспортного обладнання і кількості робітників

2.5.1 Розрахунок обладнання

Необхідна кількість завантажувально-розвантажувального транспортного обладнання для нормальної роботи сушильного цеху визначається відношенням необхідного об’єму роботи до продуктивності обладнання за формулою:

, шт,

(2.82)

де Ф – об’єм роботи за рік, який необхідно виконати для забезпечення нормальної роботи цеху, м3; КН – коефіцієнт, який враховує нерівномірну подачу деревини; Пріч – річна продуктивність обладнання, м3.

Необхідний об’єм роботи Ф визначають річним об’ємом пиломатеріалів (заготівок), які підлягають сушінню.

Продуктивність обладнання встановлюють розрахунковим методом або за технічною характеристикою механізмів, або за нормативною продуктивністю вказаною в табл. Д 31, при різних способах формування і розформування штабелів і пакетів.

Продуктивність автолісовоза, електронавантажувача, крана, траверсного візка:

, м3,

(2.83)

де Тріч – кількість годин роботи механізмів за рік; q – об’єм транспортного пакета, м3; Кд – коефіцієнт використання робочого часу; tц – тривалість одного транспортного циклу, год.

Кількість годин роботи механізмів за рік залежить від кількості робочих днів у році і кількості змін:

, год,

(2.84)

де t – кількість годин в зміні; і – кількість змін за добу; n – кількість робочих змін в році.

При двозмінній роботі транспортних засобів, які підвозять сирі пиломатеріали в сушильний цех і відвозять сухі протягом 260 робочих днів

Тріч=8·2·260=4160 год.

Для деякого обладнання, яке використовують безпосередньо в сушильному цеху, фонд робочого часу визначають виходячи з 365 днів роботи цеху і двозмінної роботи.

Тріч = 8·2·365=5840 год.

Річна продуктивність механізмів при формуванні і розформуванні штабелів і пакетів:

Пріч=Пзм·і·n, м3,

(2.85)

де Пзм – змінна продуктивність обладнання.

Процент завантаження обладнання:

,

(2.86)

де N – необхідна кількість обладнання; N1 – прийнята кількість обладнання.

Для збільшення процента завантаження необхідно для деяких ділянок, там де є можливість планувати роботу не в дві зміни, а в одну. В сушильних цехах малої потужності деяке обладнання використовують не повністю завантаженим, але його потреба доцільна з точки зору організації технологічного процесу і полегшення умов праці.

2.5.2 Розрахунок автолісовоза

Автолісовоз Т-140А підвозить пиломатеріали до сушильного цеху в щільних пакетах розміром 6,5×1,8×1,3мм. Відстань перевезення 1,0 км, швидкість руху автолісовоза 38 км/год річний об’єм сушіння цеху – 3900 м3 пиломатеріалів середньої товщини 35мм.

Об’єм транспортного пакета:

м3.

Тривалість одного транспортного циклу:

Tц=t1+t2+t3+t4, год,

де t1,t3 – час холостого і робочого пробігу автолісовоза.

год.

t2 – час наїзду лісовоза на пакет, на захват пакета і його піднімання, беруть 1хв або 0,0165 год.

t4 – час заїзду до цеху, опускання пакета і розвороту вил, беруть 1хв або 0,0165 год.

Tц=0,026+0,0165+0,026+0,0165=0,085 год.

Продуктивність автолісовоза:

м3/рік.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: