Сторінка
21

Проект камери для сушіння деревини

де Р – питома потужність на освітлення; S – площа приміщень, м2; Кзап – коефіцієнт запиту, який враховує роботу всіх світильників і втрати на лінії, беруть 0,8; Троб – час роботи світильників за рік, год.

Кількість годин роботи світильників за рік залежить від географічної ширини і місцевості, визначають виходячи із середнього часу горіння ламп за добу. Для всіх ділянок сушильного цеху, крім коридорів керування, лабораторій і траверсного коридору, необхідно брати Троб=9·365=3285 год.

Оскільки при двозмінній роботі середній час горіння ламп в добу становить 9год. Для коридору керування, траверсного коридору і лабораторії тривалість роботи світильників становить 13 год. Результати розрахунку витрати електроенергії на освітлення зводимо до табл. 4.2

Таблиця 4.2

Розрахунок витрати електроенергії на освітлення сушильного цеху

Назва приміщень (ділянок)

Площа примі-щення, м2

Питома потужність, кВт/м2

Коеф. запиту

К-сть год горіння ламп

Річна витрата електроенергії на освітлення, кВт·год

Виробничі ділянки: сушильні камери

Траверсний коридор

180,96

8

0,8

4355

5043,7

Приміщення для формування сирих штабелів

43,36

15

0,8

3285

1709,3

Склад сирих штабелів

72,78

4

0,8

3285

765,1

Приміщення для розформування сирих штабелів

57,9

15

0,8

3285

2282,4

Склад сухих штабелів (охолоджуюче приміщення)

123

4

0,8

3285

1293

Коридор керування

28,95

15

0,8

4355

1513

Допоміжні приміщення, лабораторія цеху

7,23

18

0,8

4355

453,4

Механічна майстерня

7,23

15

0,8

3285

285

Контора, кімната начальника цеху

7,23

15

0,8

3285

285

Побутові приміщення: кімната відпочинку

28,95

15

0,8

3285

1140

Курилка

15

0,8

3285

Гардероб

15

0,8

3285

Душ, санвузол

15

0,8

3285

Разом:

14769,9

4.3 Розрахунок витрати електроенергії на вентиляцію. Сумарна витрата електроенергії

В зв'язку з тим, що робітники, які обслуговують сушильні камери працюють при високих температурах та високій вологості повітря, необхідна припливно-витяжна вентиляція сушильних цехів. Кратність повітрообміну має бути не менше як 1,5. В середньому можна брати потужність електродвигунів для припливно-витяжної вентиляції Р= 2 .З кВт на 1000 м3 цеху.

Витрата електроенергії на вентиляцію:

кВт/год,

(4.8)

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: