Сторінка
25

Проект камери для сушіння деревини

Разом 3602,3

Таблиця 6.5

Розрахунок амортизаційних відрахувань і затрат на поточний ремонт

Назва

Вартість, тис. грн.

Амортизаційні відрахування

Затрати на поточний ремонт

%

тис. грн.

%

тис. грн.

1. Приміщення цеху

2. Сушильні камери ВНДімаш-Діпродрев

3. Ліфт-підйомник

4. Лабораторне обладнання

5. Траверзний візок

6. Лісовоз

7. Треки

8. Система автоматичного регулювання

Разом

3016,9

440,0

13,0

35,5

9,6

20,0

5,8

65

3602,3

8

8

40

40

40

40

24

24

-

241,4

35,2

5,2

14,0

3,8

8

1,4

15,6

324,6

30

30

30

30

30

30

30

30

-

72,4

10,6

1,6

4,2

1,1

2,4

0,4

4,9

97,6

Таблиця 6.6

Баланс робочого часу на одного робітника в рік

Назва

Одиниця виміру

Показник

1. Календарний фонд часу

дні

365

2. Неробочі дні, всього:

а) святкові

б) вихідні

дні

дні

дні

114

10

104

3. Номінальний фонд часу

дні

251

4. Невиходи на роботу:

а) чергові відпустки

б) відпустки на навчання

в) декретні відпустки

г) по хворобі

д) виконання громадських доручень

дні

дні

дні

дні

дні

дні

37

26

0,5

3,5

7

-

5. Ефективний фонд часу

дні

214

6. Номінальна тривалість робочого дня

дні

8

7. Внутрізмінні втрати робочого часу

дні

0,1

8. Ефективна тривалість робочого дня

дні

7,9

9. Ефективний фонд робочого часу

дні

1690

Таблиця 6.7

Розрахунок тарифного фонду заробітної плати робітників

Назва професії

Розряд робіт-ника

Кількість (чоловік)

Годинна тарифна ставка, грн.

Ефективний фонд часу робітника в рік, год

Фонд заробітної плати, тис. грн.

Робітники для укладання і розбирання штабелів

ІV

2

5,65

1690

19

Чергові сушильники

ІV

4

5,65

1690

38,2

Слюсар-ремонтник

ІV

1

5,65

1690

9,5

Електрик

ІV

1

5,65

1690

9,5

Прибиральниця

ІІ

1

4,75

1690

8,0

Разом

9

88,7

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: