Сторінка
15

Політика цін і умов продажу ПриватБанку

Суть операції і переваги для клієнта

Дозволяють позичальнику і кредитору розширити спектр інструментів, застава яких забезпечує кредит.

Об`єм укладених у 2001 році договорів

В 2001 році оформлено 18 договорів застави цінних паперів на загальну суму 1 300 000 доларів в еквіваленті, що на 20% перевищує показники 2000 року (15 договорів). Реєстраторська діяльність

Консультаційні послуги по створенню і реєстрації господарських товариств і реєстрації випуску цінних паперів.

Переваги для клієнта:

розвинута філіальна мережа банку

наявність висококваліфікованих спеціалістів

фінансові й технічні можливості банку

Суть послуги

Продукт надається юридичним і фізичним особам - резидентам і нерезидентам, які бажають створити нове господарське товариство шляхом об`єднання майнових чи інших прав з метою одержання прибутку від спільної діяльності

створити дочірні підприємства

взяти участь в інших господарських суб`єктах з метою розширення свого бізнесу

Причини появи

Потреба підприємств малого й середнього бізнесу в отриманні консультаційних послуг по створенню і реєстрації господарських товариств і випусків цінних паперів. Переваги і відмінності

ПриватБанк є новатором в наданні цього продукту. Відомості про надання аналогічних послуг банками-конкурентами відсутні.

Досягнуті результати

На кінець 2001 року клієнтами банку створено і зареєстровано 20 господарських товариств, які залучені на обслуговування в ПриватБанк. Депозитарна діяльність

Отримання дивідендів по ЦП від імені клієнта з наступними зарахуваннями на розрахунковий рахунок клієнта.

Переваги для клієнта

можливість отримання дивідендів по цінних паперах, що належать клієнту, на рахунок, вказаний клієнтом відсутність для клієнта необхідності звернення до джерел виплати дивідендів можливість конвертації дивідендів в валюту для клієнтів-нерезидентів.

Суть продукту

Продукт надається юридичним та фізичним особам - резидентам і нерезидентам, які бажають отримати на вказаний розрахунковий рахунок дивіденди по цінних паперах. Причина виникнення

Впровадження послуги пов`язане з наявністю емітентів, які виплачують дивіденди за підсумками фінансово-господарській діяльності. Переваги й відмінності

Можливість надання послуг нерезидентам по конвертації дивідендів в валюту. Досягнуті результати

На кінець 2001 року послугами по отриманню дивідендів по ЦП з наступним перерахуванням на розрахунковий рахунок клієнта скористалось 10 компаній, в тому числі - 8 компаній нерезидентів.

Проведення операцій між клієнтами за принципом "поставкою проти платежу" Переваги для клієнта:

зниження ризику при проведенні операції купівлі-продажу цінних паперів за рахунок гарантованого Зберігачем отримання грошових коштів (цінних паперів) на вказану клієнтом дату розрахунків.

Суть послуги

Операція "поставка проти платежу" здійснюється Зберігачем через депозитарій ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" і Національний Банк України. Цінні папери поставляються Зберігачем продавця ЦП на спеціальний рахунок в депозитарій. Грошові кошти покупця перераховуються Зберігачем покупця ЦП на спеціальний рахунок в НБУ. В день розрахунків, при виконанні всіх параметрів угоди, одночасно здійснюються операції по переказу цінних паперів на рахунок покупця і грошових коштів на рахунок продавця.

Причини появи

Слабо розвинута інфраструктура фондових бірж. Ризик недобросовісної перевірки учасників фондового ринку викликає необхідність надання клієнтам гарантій при здійсненні угод купівлі-продажу цінних паперів. Переваги й відмінності

ПриватБанк є одним із перших банків - Зберігачів, що надають даний вид послуг на фондовому ринку.

Операції купівліпродажу іноземних валют та банківських металів.

Маркетингові операції з купівлі/продажу іноземних валют на міжбанківському валютному ринку України та міжнародних ринках ведеться згідно з Правилами бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах

Для цілей маркетингової операції з купівлі-продажу іноземних валют за заявою клієнта та за власним рішенням банку діляться на:

конверсійні операції – обмін однієї іноземної валюти на іншу іноземну валюту;

операції з купівлі/продажу іноземних валют – операції, за якими іноземна валюта придбавається / продається за національну валюту.

Конверсійні операції та операції купівлі/продажу іноземних валют за дорученням клієнтів відображаються в обліку з використанням балансових рахунків 2800 «Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів», 2900 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів», за рішенням Банку – рахунків 3540 «Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку» та 3640 «Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку».

Здійснені за рішенням банку конверсійні операції підлягають відображенню за рахунком 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»; при цьому на рахунку 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» відображається гривневий еквівалент номіналу операції за офіційним валютним курсом.

При обліку операцій купівлі/продажу іноземних валют за гривню, які здійснюються за рішенням Банку, придбана/продана іноземна валюта відображається за рахунком 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»; на рахунку 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» відображається гривневий еквівалент номіналу операції за договірним (ринковим) курсом; різниця між вказаним еквівалентом номіналу операції та його гривневим еквівалентом за офіційним валютним курсом відноситься на рахунок 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами».Вказані операції підлягають відображенню на балансових рахунках на дату валютування.

Висновок.

В маркетинговій складовій частині відіграє велику роль ціна, які полягає не лише в отриманні виторгу від реалізації, але й у інформуванні виробника про реальну силу попиту на товар, а споживача про можливість задоволення потреби при певній величині пропозиції та доходу. Від ціни в кінцевому результаті залежать досягнуті комерційні результати, а раціонально обрана цінова стратегія впливає на підвищення конкурентоспромож­ності та ефективності виробничо-збутової діяльності фірми. Крім цього ціна є важливим фактором встановлення відповідних відно­син між фірмами та покупцями. Ціна відноситься до категорії контрольованих факторів маркетин­гу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: