Сторінка
1

Збутова та комунікаційна політика в комлексі банківського маркетингу

6. 1. Поняття та особливості збутової та комунікаційної політики КБ.

6.2. Методи збутової політики банківських послуг.

6.3. Система стимулювання збуту банківських послуг.

6. 4. Персональний продаж та ключові питання управління продажем.

6. 5. Покращення рекламної справи та стимуляції збуту за допомогою моделі комунікації.

Підтема 6. 1. Особливості збутової та комунікаційної політики КБ.

Поняття збутова політика КБ. Збутова політика спрямована на доведення товару до потенційного покупця. Збутова політика повинна включати, по-перше, остаточний вибір потенційного покупця (сегментацію ринку), тобто визначення основних цільових сегментів, а по друге, доведення до них продукту через обрані канали збуту та інструменти комунікаційної політики.

Методики для сегментації ринку та остаточного вибору цільового сегменту. Для наочного уявлення потреб сегментів, як корпоративного, так і роздрібного ринків, будуються матриці “клієнти/послуги” на основі проведення опитування та складання анкет. За допомогою побудови таких матриць можна визначити основне коло сегментів, що можуть споживати дану послугу. Одна з таких матриця показана у табл. 1.

Таблиця 1.

Відбір цільових сегментів за допомогою матриці “клієнти/послуги”

Послуги

Групи споживачів

Всього

1(a)

2(b)

3(c)

m(z)

1

2

N

Всього

де – кількість послуг першого виду, які купуються клієнтами другої споживчої групи за певний період;

– кількість клієнтів другої споживчої групи, які використовують послуги першого виду;

– кількість послуг всіх видів, що купуються клієнтами першої споживчої групи;

– показник, який характеризує задоволеність клієнтів першої споживчої групи наданими послугами;

– кількість послуг першого виду, які купуються клієнтами всіх споживчих груп за певний період;

– кількість клієнтів усіх споживчих груп, які використовують послуги першого виду;

– загальна кількість послуг усіх видів за певний період;

– показник, який характеризує задоволеність клієнтів усіх споживчих груп наданим набором послуг;

– кількість клієнтів у першій споживчій групі .

Оскільки, відбір цільових сегментів ринку пов’язаний з виявленням серед них найбільш вигідних для обслуговування з точки зору філії, то використовуючи табл. 1, можна розрахувати цілий ряд коефіцієнтів, які покажуть порівняльну характеристику окремих сегментів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: