Сторінка
1

Класифікація ринків

Важливим елементом інфраструктури товарного ринку є роздрібні та оптові ринки, роль яких у просуванні споживчих товарів і задоволенні попиту на них у сучасних умовах збільшується . Зміни в економіці України, перебудова державного та суспільного секторів, проведення реформ в агропромисловому комплексі, розвиток підприємництва, а також поява таких негативних явищ, як безробіття та падіння життєвого рівня більшості населення, призвели до перерозподілу ролі каналів продажу товарів, зокрема на користь ринків. Раніше на ринках в основному продавали сільськогосподарську продукцію і не торгували новими непродовольчими товарами, не було так званих неформальних ("стихійних") ринків.

Ринок — це підприємство, створене на відведеній земельній ділянці, функціональними обов'язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій.

Ринок як підприємство має права юридичної особи, відокремлене майно, самостійний баланс, свій фірмовий бланк, печатку, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, діє на засадах самооплатності та самофінансування, може від свого імені укладати господарські договори і несе за них повну майнову відповідальність.

Ринок діє на основі статуту, який затверджується власником (власниками) майна. Ринок має право створювати філіали і затверджувати положення про них.

Продавцями на ринках можуть бути:

• фізичні особи — громадяни України;

• іноземні громадяни;

• особи без громадянства;

• підприємці;

• юридичні особи незалежно від форм власності.

Для сфери торгівлі України характерна різноманітність ринків, які класифікуються за різними ознаками:

1) за формою власності: державні, приватні, колективні (у тому числі споживчої кооперації), спільні, з іноземними інвестиціями;

2) за видом економічної діяльності: роздрібні, оптові;

3) за товарною спеціалізацією: з продажу продовольчих товарів; непродовольчих товарів; транспортних засобів тощо; змішані (сільськогосподарська продукція та інші продукти харчування, непродовольчі товари);

4) за місцем знаходження: міські, селищні, сільські;

5) за часом діяльності: постійно-діючі, сезонні, ранкові, вечірні;

6) за технічним виконанням: криті, відкриті, комбіновані.

Правила торгівлі на ринках

Територія ринку повинна мати відокремлену та відгороджену від проїжджої частини, житлового та комунального секторів ділянку землі, підземні чи наземні переходи для пішоходів, стоянки для транспортних засобів відвідувачів, безпечні для руху пішоходів входи і виходи, штучне освітлення території ринку, автостоянок та під'їздів, телефонний зв'язок, електро- та водопостачання, водовідведення. Робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості й негативно впливати на умови проживання населення.

Адміністрація ринку узгоджує з місцевим органом самоврядування режим роботи ринку; з територіальними установами

державного санітарно-епідеміологічного нагляду, архітектурно-будівельної комісії, державтоінспекції — проектну документацію щодо функціонального планування території ринку, розміщення приміщень, торгових місць і об'єктів, їх кількості та розміру, забезпечення їх торговельно-технологічним обладнанням та забезпечує утримання території ринку й організацію продажу товарів відповідно до затвердженого плану.

На вході до ринку розміщується вивіска із зазначенням повної назви ринку і його власника, спеціалізації ринку, режиму роботи, а також графічно виконаний план території з позначенням усіх стаціонарних об'єктів (обов'язково лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи), пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів.

На видному, доступному для огляду місці встановлюється стенд, на якому розміщуються:

• копія свідоцтва про реєстрацію ринку як суб'єкта підприємницької діяльності;

• правила торгівлі на ринку;

• витяги із Закону України "Про захист прав споживачів";

• витяги з нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та відповідальності за несплату ринкового збору;

• ставки ринкового збору, тарифи плати за послуги та правила їх надання;

• ветеринарно-санітарні правила для ринків;

• інформація про адресу і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів;

• місцезнаходження і телефон суб'єкта господарювання;

• інформація про місцезнаходження книги відгуків і пропозицій.

Для потреб і зручностей продавців і покупців на території ринку або поруч можуть відкриватися магазини, заклади громадського харчування, підприємства побутового обслуговування, телефонного зв'язку, каси продажу квитків на транспорт, готелі.

На території відкритого ринку, у критих ринках та павільйонах, де реалізуються продукти рослинного і тваринного походження, повинні бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса і битої птиці, яєць, молочних продуктів, риби, меду, олії.

Робоче місце продавця повинно бути належним чином обладнано (криті або відкриті столи, прилавки), мати площу для викладки і зберігання запасів товарів. Одне торгове місце на прилавках (столах) дорівнює одному погонному метру; при продажу продукції (товарів) з транспортних засобів, причепа, візка (у тому числі ручного), у контейнерах, кіосках, палатках — двом повним чи неповним квадратним метрам займаної площі. Усі торгові місця позначаються номерами.

Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) та майданчики обладнуються інформаційною наочністю про їх призначення. Продавцям забороняється використовувати торгові місця не за призначенням.

На торговому місці продавця (юридичної особи) встановлюється табличка із зазначенням назви, місця знаходження і номера телефону суб'єкта підприємницької діяльності, що організував торгівлю, прізвища, імені та по батькові продавця. Крім того, розміщується копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. За зайняте торгове місце ринок справляє ринковий збір і періодично перераховує кошти до місцевого бюджету. У разі надання продавцям торгових місць на певний термін адміністрація ринку укладає з ними письмові угоди.

Джерелами доходів ринку є послуги, які він надає продавцям за окрему плату. Тарифи плати за послуги встановлюються адміністрацією ринку на підставі калькуляції, узгодженої з місцевим органом влади. Обсяг плати за послуги повинен забезпечити покриття витрат з утримання ринку. Вартість послуг розраховується окремо для фізичних і юридичних осіб залежно від розміщення торгових місць (у приміщенні, на відкритих майданчиках) та асортименту товарів, що реалізується. До платних послуг належать:

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: