Сторінка
2

Класифікація ринків

• бронювання торгових місць;

• прокат торгового інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу;

• зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на складах і в холодильниках;

• розрубка м'яса;

• утримання торгового місця в належному стані;

• інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру;

• забезпечення місцями в готелях і на автостоянках за наявності їх на ринку;

• консультації спеціалістів;

• вантажно-розвантажувальні роботи і транспортні послуги;

• приймання для подальшого продажу сільгосппродуктів та інших товарів у бюро торгових послуг.

За видані напрокат санітарний одяг, торговий інвентар, обладнання продавець вносить заставну плату, розмір якої встановлюється адміністрацією ринку. Заставна плата повертається платнику після повернення у робочому стані взятих напрокат інвентарю, санітарного одягу та інших предметів. У разі втрати речей або їх псування продавець відшкодовує ринку завданий збиток з урахуванням внесеної заставної плати.

Засоби вимірювальної техніки, які використовуються продавцями на ринку, повинні бути в справному стані, мати по-вірочне клеймо, а продавці зобов'язані дотримуватися правил користування цими засобами.

Продавці зобов'язані надавати покупцям відомості про товари, не допускати порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою і вагою. На вимогу покупців вони зобов'язані надати їм висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продуктів, що реалізуються, ветеринарно-санітарним нормам.

Працівники ринку повинні бути одягнуті в одяг, що відповідає санітарним вимогам, а контролери повинні мати нагрудну табличку або спеціальну пов'язку на рукаві. Працівники, які безпосередньо продають або надають послуги з продажу продовольчих товарів (продавці, рубачі м'яса та ін.), підлягають обов'язковому медичному обстеженню, результати якого заносяться в їхні особові медичні книжки. Особи, які не пройпіли медичне обстеження, до роботи не допускаються.

Ринок повинен мати:

• зареєстрований санітарний журнал;

• книгу відгуків і пропозицій, яка повинна бути у приміщенні адміністрації ринку на видному і доступному місці;

• журнал реєстрації перевірок встановленого зразка. Адміністрація ринку забезпечує постійне вивезення відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку — належне очищення та дезінфекцію всіх приміщень, торгових об'єктів і торгових місць ринку.

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999. — 448 с.

2. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. — К.: Хрещатик, 1999. — 800 с

3. Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 389 с.

4. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 623 с.

5. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. — 2-е изд. — М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. — 320 с.

6. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. — М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. — 580 с.

7. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. — М.: Информ.-издат. дом "ФИЛИНЪ", 1997. — 772 с.

8. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. — М.: Юристъ, 1998. — 659 с.

9. Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М. Єріна. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

10. Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. — Ростов н/Д.: Феникс, 2000. — 512 с.

11. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с.

12. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 204 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: