Сторінка
1

Види, форми та специфіка життєвого циклу товару

ПЛАН

ВСТУП

1.Види та форми життєвого циклу товару

1.1 Етап впровадження товару на ринок

1.2 Етап зростання

1.3 Етап зрілості

1.4 Етап спаду

1.5 Криві життєвого циклу товару

2.Маркетинг на різних етапах життєвого циклу товару

2.1Особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару

2.2 Характеристика збуту і прибутку протягом усього етапу

Життєвого циклу товару .

2.3 Залежність стратегії маркетингу від стану життєвого

циклу товару

3.Способи продовження ЖЦТ.

4.Вплив реклами на Життєвий цикл товару

5. Критика концепції життєвого циклу товару.

6.Харктеристика торгового підприємства НТФ «СМЕРІЧКА»

6.1 Асортиментна політика

6.2 Реалізація товарів та товарообіг на підприємстві

6.3 Основні витрати обігу

6.4 Характеристика постачальників

6.5 Рекламно-збутова діяльність

6.6 Характеристика споживачів

6.7 Пропозиції щодо вдосконаленняроботи

ВИСНОВОК

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Я, тему «Життєвий цикл товарів та послуг» обрав для захисту спираючись на сучасний етап у торгівельних відносинах на ринку, де далеко не останню роль відіграють криві етапів життєвого циклу товарів.

Концепцію життєвого циклу товару (ЖЦТ) у 1965 р. висунув американський економіст Т. Левітт. Теорію життєвого циклу товару можна застосовувати для продукту будь-якого типу, що дає змогу маркетологу скоригувати план маркетингу так, щоб керувати факторами, які впливають на етапи ЖЦТ.

Існує багато факторів, які пояснюють підвищену увагу маркетологів до ЖЦТ. Спеціалісти виявили, що останніми десятиліттями "активне життя" товару промислового призначення на ринку стало коротшим, причому ця тенденція набирає прогнозованого характеру. Розглядувана концепція допомагає управляти асортиментом продукції, що виготовляється, і досягати при цьому оптимального поєднання підприємством нових товарів, уже освоєних (“зрілих”) і таких, що розвиваються. Ця концепція може бути пристосована як до виду й типу продукції, так і до торговельної марки. Своєчасне прогнозування переходу товару на той чи інший етап життєвого циклу належить до завдань інноваційного маркетингу.

У концепції життєвого циклу товару описуються динаміка обсягів збуту виробу чи послуги та прибутків, поведінка споживачів та конкурентів, стратегія й тактика маркетингу з моменту виведення товару на ринок до його витіснення з ринку .

Класичний маркетинг розглядає чотири етапи життєвого циклу товару.

- етап впровадження на ринок ;

Основна ціль маркетингу на цьому етапі –

Спонукати споживачів спробувати зробити пробні купівлі товару;

Налагодити розподіл нового товару.

- етап зростання ;

супроводжується швидким зростанням обсягу продажу і свідчить про те, що товар схвалено споживачами.

- етап зрілості ;

Основне завдання маркетингу на цьому етапі – продовження життєвого циклу товару

- етап спаду

У цей період споживачі переходять на використання нового товару. Кількість конкурентів зменшується, обсяги реалізації і прибуток знижуються.

Теорія ЖЦТ нерідко піддається критиці. Її противники запевняють, що моделі життєвих циклів мають занадто великий різновид форм, а періоди що розглядає концепція ЖЦТ є занадто великими та різними. Крім того, критики звинувачують поставщиків в тому, що ті часто самі не знають, на якій стадії розвитку знаходиться реалізований ними товар.

1.ВИДИ ФОРМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

Одним з найважливіших розділів концепції маркетингу є так званий життєвий цикл виробу. Концепцію життєвого циклу товару (ЖЦТ) у 1965 р. висунув американський економіст Т. Левітт (це лише теоретична модель періоду перебування товару на ринку, проте її широко використовують у практиці маркетингу). Теорію життєвого циклу товару можна застосовувати для продукту будь-якого типу, що дає змогу маркетологу скоригувати план маркетингу так, щоб керувати факторами, які впливають на етапи ЖЦТ.

Існує багато факторів, які пояснюють підвищену увагу маркетологів до ЖЦТ. Спеціалісти виявили, що останніми десятиліттями "активне життя" товару промислового призначення на ринку стало коротшим, причому ця тенденція набирає прогнозованого характеру. Було також помічено, що для успіху нового виробу на ринку з плином часу необхідні більші капіталовкладення. Керуючись концепцією ЖЦТ, маркетолог може прогнозувати потреби і запити ще на стадії виходу виробу на ринок, а також передбачати зміни конкуренції та кон'юнктури ринку і відповідно до них розробляти план маркетингу. Розглядувана концепція допомагає управляти асортиментом продукції, що виготовляється, і досягати при цьому оптимального поєднання підприємством нових товарів, уже освоєних (“зрілих”) і таких, що розвиваються. Ця концепція може бути пристосована як до виду й типу продукції, так і до торговельної марки. Своєчасне прогнозування переходу товару на той чи інший етап життєвого циклу належить до завдань інноваційного маркетингу.

У концепції життєвого циклу товару описуються динаміка обсягів збуту виробу чи послуги та прибутків, поведінка споживачів та конкурентів, стратегія й тактика маркетингу з моменту виведення товару на ринок до його витіснення з ринку .

Незалежно від виду товару його життєвий цикл починається з моменту виникнення ідеї про створення. Класичний вигляд кривих життєвого циклу товару зображено на рис. 4.2

Класичний маркетинг розглядає чотири етапи життєвого циклу товару.

- етап впровадження на ринок ;

- етап зростання ;

- етап зрілості ;

- етап спаду ;

Етапи ЖЦТ

Показники

впровадження

зростання

зрілості

спаду

Мета

Проникнення на ринок

Розширення меж ринку

Збереження переваг

Підготовка до переходу на випуск нового товару

Збут

Низький

Швидке зростання

Досягає максимуму

Зменшується

Прибуток

Відсутній

Зростає

Максимальний, починає зменшуватися

Низький

Конкуренція

Незначна

Зростає

Велика

Зменшується

Ціна

Висока або низька

Діапазон цін

Знижується

Мінімальна

Витрати на просуван- ня товару

Дуже високі

Високі

Стабілізуються

Зменшуються

Зміст реклами

Інформування

Створення прихильності до марки

Нагадування

Відсутнє

Споживачі

Новатори

Рання більшість

Масовий ринок

Консерватори

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: