Сторінка
8

Види, форми та специфіка життєвого циклу товару

6.6 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ

На мою думку для покращення роботи торгового підприємства НТФ «Смерічка» перш за все необхідно оновити комп’ютерну базу ттому, що комп’ютери та офісна техніка на підприємстві є морально застарілою.Це часто спричиняло зупинки у роботі через неможливість обробки інформації,що значно зменшувало швидкість робочого часу на підприємстві. Ще одним важливим аргументом який служить для переконання в потрібності замінити комп’ютерну базу фірми служить те, що на дані комп’ютери неможливо встановити сучасні програми які б значно прискорили обробку інформації, та прискорили робочий процес.

Ще одним доповненням яке я б пропонував ввести потрібно значно розширити асортимент товарів, розширити асортиментний перелік чаїв,горілчаних виробів які користуються найбільшим попитом. Прийняти певні міри провести аналіз послуг зокрема турів які як мені здається користуються найменшим попитом, а їх крива життєвого циклу виглядатиме провалом.

ВИСНОВОК

Дана курсова робота представляє проблеми вивчення концепції життєвого циклу товарів на сучасному ринку товарів та послуг.

У курсовій роботі відкриті такі питання які на даний момент є найгострішими у вивченні маркетингової концепції ЖЦТ.

- розкриті чотири етапи життєвого циклу товару:

- етап впровадження на ринок ;

- етап зростання ;

- етап зрілості ;

- етап спаду ;

Розкривається питання стратегії маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару.

Вивчається аналіз життєвого циклу продукту, що дозволяє спрогнозувати можливу динаміку конкурентоспроможності продукту. Успіх маркетингової діяльності підприємства залежить від ступеня узгодженості різних стадій основних життєвих циклів. Оскільки кожному етапу ЖЦТ відповідає певна стратегія товаровиробника. Від моменту зародження ідеї про товар і до запуску його у виробництво величезне значення і зміст роботи маркетингової служби підприємства полягають у тому, щоб постійно підживлювати просування товару різноманітною ринковою інформацією. Та слідкувати за змінами кривих життєвого циклу товару щоб вчасно внести зміни у роботу для втримання товарів на ринку.

Концепція дозволяє менеджменту компанії виділити основні задачі маркетингу на кожному етапі циклу розробляти альтернативні маркетингові стратегії. Як інструмент контролю концепція ЖЦТ дозволяє оцінити результативність випуску товару в порівнянні з товарами які вироблялись в минулому. Для цілей прогнозування представлена концепція малоефективна оскільки ісорія продажу є дуже різною, а тривалість кожного етапу ЖЦТ коливається в дуже великих рамках.

Список використаної літератури

1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: підруч. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

2. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Шдруч. для вузів. — К.: Лібра, 1998.

3. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1994.

4. Державна система стандартизації. — К.: Держстандарт України, 1994.

5. Долинская М. Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. — М.: Изд-во стандартов, 1991.

6. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1997.

7. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

8. Лавров С. М., Злобин С. Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. — М.: Внешторгиздат, 1989.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: